Na de dood herkenning

Ds. P. J. den Admirant / geen reacties

25-04-2008, 00:00

Vraag

Laatst werd bij ons in de hervormde gemeente in Bodegraven gepreekt over de ontmoeting die Jezus op de berg had met Mozes en Elia. Daarbij gaf de dominee een opvallende uitleg aan het feit dat Petrus deze twee HERKENT, zonder dat hij ze ooit gezien heeft. Voor de predikant is dit een bewijs dat er na de dood herkenning is. Ik heb dat nagezocht op internet. Ik kom veel uitleg tegen, maar niet deze. Hoe kijkt u aan tegen deze uitleg?

Antwoord

Het lijkt inderdaad een opvallende uitleg die deze predikant gaf t.a.v. dit bijbelgedeelte. Uiteraard kunnen we niet zeggen dat we dit direct uit dit bijbelgedeelte kunnen aflezen. Toch gebeurt dit wel vaker. Ik denk b.v. ook aan de gelijkenis van “de rijke man en de arme Lazarus” (of andersom!). De rijke man herkent Abraham. Ook al is het een gelijkenis, het blijft een opvallende trek.

In het gedeelte van de verheerlijking op de berg lezen we niet dat Mozes en Elia zich aan de discipelen voorstellen. Er was blijkbaar herkenning. Op grond van dit soort gegevens veronderstellen we dat er in de hemel herkenning is. De grote vraag is echter wel of het gaat om een herkenning en een weerzien zoals we elkaar op aarde gekend hebben. Trouwens, ook de discipelen hebben Mozes en Elia in die zin nooit gekend. Daarom voel ik veel voor de gedachte dat er weliswaar herkenning is, maar anders dan we nu elkaar kennen.

Ooit zei een predikant het zo: we (dat wil zeggen: de gelovigen) zullen elkaar allemaal kennen. Alle gedachten over hoe het straks in het Koninkrijk van God zal zijn, blijven speculatief. Voor zover het ons niet duidelijk vanuit de Schrift is geopenbaard blijven veel dingen toch iets onzekers houden. We kunnen gissen, maar we kennen de uitdrukking: gissen doet missen. Daarom zou ik zelf nooit stellige uitspraken willen doen over zaken waar de Schrift geen aanleiding toe geeft om zo stellig te spreken.

Nog twee opmerkingen:

1. Ik kan de behoefte aan herkenning wel begrijpen. Wij leven hier als familie en kennen vriendschapsbanden. Die zouden we voor geen goud willen missen. Maar één ding weten we zeker: het leven in het koninkrijk van God overtreft alle verwachtingen en zal veel rijker zijn dan we ons kunnen voorstellen. Daarom, zelfs als er geen directe herkenning is, is dat geen gemis!

2. Wat het meest belangrijke is, is dit: de kinderen van God zullen Gods aangezicht zien, zegt Openbaring 22. En in hoofdstuk 7 staat dat het Lam hen zal weiden. Dat is het allerbelangrijkste. Laten we ons op die toekomst richten en God bidden dat wij -gewassen door het bloed van Christus- een plaat zullen ontvangen in Zijn Koninkrijk.

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

 • Geboortedatum:
  05-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  In 2020 met emeritaat.

Tags in dit artikel:

hemelherkenning in hemel
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een jong gezin met een paar kleine kinderen, man werkt volledig en vrouw twee dagen per week. Elke maand gaat o...
37 reacties
25-04-2012
Waarom worden leggings wel geaccepteerd bij refo's en broeken niet?
geen reacties
25-04-2016
Ik ben een vrouw van 28 jaar. Al een heel aantal jaren voel ik me eenzaam. Ik heb niet veel vriendinnen (meer) omdat de ...
7 reacties
25-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering