Studiekeuze naar Gods wil

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

26-12-2004, 00:00

Vraag

Hoe kun je weten of iets naar Gods wil is? Een voorbeeld: als je voor een studiekeuze staat, hoe kun je weten wat de goede keuze is, wat naar Gods wil is? In de Bijbel lezen we dat David aan God vraagt of hij de overwinning zal behalen. In het gebed mag je zulk soort zaken voor God neerleggen. Hoe weet je wat Gods antwoord is? Hoe maakt God dat bekend? Gebeurt dat door het lezen van de Bijbel of juist door allerlei dingen die je meemaakt en die een bepaalde richting opwijzen (bijvoorbeeld dat je er achter komt dat een bepaalde studie bij je past)?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je vraag is duidelijk. Een even duidelijk antwoord geven is moeilijker. In zijn algemeenheid geldt dat we in ons leven zullen vragen naar Gods wil. Het is de erkenning dat we schepsel van God zijn en Hij ons leven regeert. Leven in afhankelijkheid van Hem is luisteren naar Zijn Woord. Dat is een grondhouding die uitkomt in ons gebed als we de dag beginnen en eindigen.

Mijns inziens ligt daartussen in de gewone dingen van het leven een levenspraktijk van bewuste en verantwoorde keuzes die we moeten maken. We zullen niet bij elke reclameaanbieding bidden of we er gebruik van mogen maken en hoeveel we van het aangebodene zullen kopen. Daarin hebben we eigen verantwoordelijkheid voor ons bestedingspatroon, verantwoord omgaan met goederen enz. Tijdens onze schoolopleiding blijken onze aanleg en interessen. Dat geeft vaak richting aan onze studiemogelijkheden en de daarin verwachte ontplooiing. Ook daarover vragen we Gods zegen. Voelen wij ons gedrongen tot een opleiding of beroepsuitgang die heel veel vraagt van onze aanleg of onze krachten en mogelijkheden lijkt te boven te gaan dan denk ik dat we sterker moeten zoeken naar een bevestiging vanuit Gods Woord die vrede geeft in ons hart.

De ervaringen daarin zijn verschillend. Het kan zijn met kracht overtuigd te worden. Of eenvoudig in kleine aanwijzingen een bevestiging zien. Het is ook mogelijk aan iets te beginnen en dan te ervaren dat de weg verder geopend wordt of juist toegesloten. In alles geldt dat de richting die we gaan niet in strijd mag zijn met Gods Woord. Ik denk aan zondagsarbeid die niet strikt noodzakelijk is. Of een beroep waar in feite niet met God gerekend wordt en dat ver af staat van het christelijke leven. Voor het overige spreekt ons huwelijksformulier in zijn algemeenheid over het Goddelijk beroep dat een man als kostwinner uitoefent. Eerlijk werk niet in strijd met de bijbelse boodschap is goed.

Tenslotte wijs ik nog op de vraag over David. Die stond op een bijzondere plaats met een bijzondere roeping. Dat moeten we niet verwarren met onze dagelijkse dingen en vragen. Hopelijk help ik je verder in je denken. Er blijft een zekere ruimte voor verschillend aanvoelen van dingen en het komen tot keuzes die rust geven. Maar een ruimte afgegrensd door de ons geschonken woorden van God.
 
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

Gods wilstudiekeuze
geen reacties

Terug in de tijd

Zoals jullie weten valt Nieuwjaarsdag op zondag. Vinden jullie dat je dan vuurwerk mag afsteken op 0.00 uur?
16 reacties
27-12-2016
Ik ben een jongen van 16 jaar en als ik een natte droom heb is mijn bed nat. Wat kan ik hier aan doen? Wat kan ik hier t...
geen reacties
26-12-2007
Ik heb altijd de Bijbel gelezen, maar ik ben die kwijtgeraakt tijdens een logeerpartij. En ik heb een vraag over Jezus: ...
1 reactie
26-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering