Ds. Van den Belt over scheppingswonder (2)

Ds. H. van den Belt / Geen reacties

19-04-2008, 00:00

Vraag

Aan ds. Van den Belt, n.a.v. uw vorige antwoord over de schepping. Gelooft u wel dat de dagen in Genesis van de schepping letterlijke dagen waren?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Het is niet zo gemakkelijk om de uitleg van Genesis 1-3 te rijmen met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de sterrenhemel, naar de aardlagen en naar de biologie. In zo’n geval past een christen bescheidenheid. Wat weten we eigenlijk ontzettend weinig. Wat is onze Schepper almachtig en volkomen wijs! Wij moeten ons eenvoudig houden aan zijn Woord, ook als dat in strijd lijkt te zijn met andere (wetenschappelijke) gegevens. De gereformeerde theologie heeft echter naast de diepe eerbied voor het onfeilbare Woord van God ook altijd een open oog gehad voor Gods openbaring in de schepping en de natuur. Bij de uitleg van het Woord mogen die gegevens uit de wetenschap een bescheiden plaats innemen. De wetenschap mag nooit heersen over de Bijbel door te zeggen dat iets niet kan. Zo mogen we nooit van uit een zogenaamde wetenschappelijke houding de wonderen in de Bijbel weg verklaren.

We mogen ons echter wel vanuit onze kennis over het zonnestelsel afvragen wat het betekent als in Jozua 10 staat dat de zon heeft stilgestaan. Zo mogen wij ons ook bij de uitleg van Genesis 1 afvragen wat de dagen die daar vermeld worden precies betekenen. Zijn het dagen van exact 24 uur geweest? In ieder geval zijn de eerste drie dagen van een andere orde - omdat de zon, de maan en de sterren pas op de vierde dag geschapen waren. In de vroege kerk was het niet ongebruikelijk om de dagen van de schepping allegorisch te duiden als perioden in de geschiedenis. Wij zijn natuurlijk niet de eersten die de bijbel lezen; de vraag hoe het precies zit met de schepping van het licht en de schepping van de zon is al heel oud.

Zelf geloof ik niet dat de dagen in Genesis 1 letterlijk moeten worden opgevat, omdat ik dan ook zou moeten geloven dat God op een heel aantal terreinen alles expres veel ouder heeft laten lijken dan het is. Ik neig ertoe om te denken dat God de tijd pas geschapen heeft met de schepping van de mens en dat de planeet aarde - met allerlei mogelijke processen die zich daarop hebben plaatsgevonden - daarvoor al bestond in een ‘tijdloze periode’. Het heeft dus niet zoveel zin om over miljoenen jaren te spreken, als er nog geen tijd was omdat er nog geen mens was die de tijd als tijd kon ervaren. Zowel de evolutionisten die met grote stelligheid over miljarden jaren spreken - en daarmee eigenlijk de aarde vereeuwigen - als de creationisten die met grote stelligheid over 6000 of 7000 jaar spreken, verabsoluteren de tijd. Onze Schepper is de Eeuwige, de tijden van de wereldgeschiedenis zijn in Zijn hand. In dat perspectief maakt het niet zoveel uit of de dagen uit Genesis 1 letterlijk waren en 24 uur geduurd hebben.

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

evolutietheorieGenesisschepping
Geen reacties

Terug in de tijd

De Heere is het zo waard om Hem in alles te vertrouwen. Toch levert dit elke keer weer strijd op. Zoveel dingen zeg of doe ik al zonder Hem er in te kennen. En er zijn dingen die je toch zelf moet bes...
Geen reacties
19-04-2006
Naarmate je langer met elkaar getrouwd bent, ontwikkelt het seksuele gedeelte zich ook verder. Tenminste zo is dat bij ons. Variaties, creativiteit, verschillende manieren, met of zonder gemeenschap, ...
Geen reacties
19-04-2006
Onze kinderen zitten op een zogenoemde kerkschool van de Ger. Gem. Op deze school werken HHK-leerkrachten en een PKN-leerkracht. Er zijn ook ouders toegelaten op deze school vanuit de Ger. Gem. Wij zi...
21 reacties
19-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering