Vriend worstelt met de oudheid van de aarde

Ds. W. Arkeraats / Geen reacties

16-04-2008, 00:00

Vraag

Ik heb een serieuze verkering. Ik geloof in de Bijbel en in Genesis. Mijn vriend worstelt met de oudheid van de aarde. Ik heb gelezen en deel de mening dat als we Genesis gaan betwijfelen dat dat van invloed is op de leer van de zondeval en de verzoening. Voor mij is het wezenlijk dat we hier samen hetzelfde over denken. Wat dan te doen? Is dat dan een reden om het uit te moeten maken? Hij is verder een serieuze en trouwe christen en we hebben daarin veel gemeen.

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Beste vragenstelster,

Je ervaart het dikwijls als verdrietig, als er een schaduw valt over iets, wat heel mooi is. Je gaat samen op weg en dan is er ineens iets, wat in de weg lijkt te gaan staan. Ik wil proberen, om er iets van te zeggen in de hoop, je een weg te kunnen wijzen.

Je vriend “worstelt met de ouderdom van de aarde”, zoals je dat uitdrukt. Ik weet natuurlijk niet, welke Schriftgegevens daarbij aan de orde zijn. Je hebt in dit verband het echte evolutiedenken, dat uitgaat van de bekende miljoenen of miljarden jaren. Daarin is echter voor God geen plaats, dus ook niet voor zonde, schuld en verzoening. Anderen nemen tussenstandpunten in, bijvoorbeeld door een heel lange tijd aan te nemen tussen de ‘eerste’ schepping, zoals vertolkt in Genesis 1 vers 1 en daarna de schepping van de kosmos, zoals wij die kennen. In hun denken is uiteraard wel (meer) plaats voor het handelen van God.

Persoonlijk neem ik van harte de voorstelling voor mijn rekening, dat de aarde in zes dagen geschapen is (zoals de Hebreeuwse woorden aangeven). En dat -in astronomische begrippen- kort geleden. Daarbij heb ik oog voor de vragen, die de wetenschap met zich meebrengt. En ik weet ook best af van die dinosaurussen en andere prehistorische dieren. Ik weet ook, dat ik lang niet alle vragen kan beantwoorden (waarbij komt, dat ik in dat ‘vak’ ook niet gestudeerd heb). Maar als je je erin verdiept, zie je (ik vat maar samen) dat de Bijbelse benadering helemaal niet zo dwaas is, als soms wordt voorgesteld en dat de ‘wetenschappelijke’ verklaringen soms ook heel erg op bepaalde vooronderstellingen berusten. En van de dingen, die ik niet kan verklaren, geloof ik maar eenvoudig, dat de Heere weet wat Hij doet.

Nu maak ik een groot verschil tussen de ongelovige, die God en de Bijbel niet erkent en die jongere, die de Heere wil volgen, maar toch met bepaalde vragen worstelt. En als hij dat doet, is het stellig zijn bedoeling niet, zonde en vergeving ter discussie te stellen. Dat neemt niet weg, dat deze gedachtegangen in veel gevallen wel in spanning staan met het Bijbelse denken. De zondeval wordt echt gezien als een concreet gebeuren in historische verbanden. Sommige uitleggers hebben wel oplossingen bedacht: bijvoorbeeld, dat Adam en Eva misschien wel heel lang in het paradijs hebben geleefd. Maar dat is toch wel gekunsteld. En helaas zien we in veel gevallen, dat het ter discussie stellen van de inhoud van Genesis 1-3 na verloop van tijd op andere punten een verandering van denken geeft.

Maar dat neem ik natuurlijk van je vriend niet aan. Dat brengt je tegelijk tot een moeilijk dilemma. Ik wil daarbij zeggen: blijf goed naar elkaar luisteren. Blijf met elkaar in gesprek, om geen misverstanden te krijgen. Dat is soms heel moeilijk, maar anders krijg je al gauw een nietes-welles gesprek.

Maar op een gegeven moment kun je bepaalde dingen als wezenlijk ervaren, dat je geen basis ziet, om verder te gaan. Maar dat doe je niet zo maar. Als je van elkaar weet, dat je oprecht van elkaar houdt, zul je in gesprek blijven, al zal dat soms heel moeilijk kunnen zijn.
Ik zou dus niet zomaar simpel willen zeggen, dat je het dan maar uit moet maken, dat is inderdaad te simplistisch.

En dit ene punt staat altijd in samenhang met allerlei andere kanten aan een verkering, die een rol spelen. En dan zullen er zeker nog méér dingen zijn, die een verkering hetzij versterken, hetzij in de weg staan.

Ik hoop, dat ik je wat verder heb kunnen helpen. Sterkte ermee!

Een hartelijke groet,
Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

evolutietheorieGenesisverkering
Geen reacties

Terug in de tijd

 Laatst hadden we het op onze wekelijkse bijbelstudieavond over het volk Israël. En dan met name dat het volk Israël het uitverkoren volk van God is. Nu zei iemand in onze groep dat alle Israëlieten b...
1 reactie
16-04-2014
Wij, jong echtpaar (HHK), verschillen van mening over de doop. Dat was overigens niet het geval toen wij trouwden. We hebben gedurende de tijd dat we de doop onderzochten, bewust geen belijdenis gedaa...
Geen reacties
16-04-2019
Laatst was ik erg verdrietig over bepaalde dingen in mijn leven. Ik voelde me alleen en radeloos. En ik bad in mijn verdriet tot de Heere of Hij me de weg kon wijzen. Nadat ik amen had gezegd hoorde i...
Geen reacties
16-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering