Woongroepen zoals de eerste gemeenten

J.A. Mol / 1 reactie

04-09-2015, 12:51

Vraag

Iedere keer dat ik lees over de manier waarop de eerste gemeenten samenleefden (bijvoorbeeld in Handelingen 2:43-47), verlangt mijn hart ernaar om ook op die manier te leven. Ik weet dat er zowel in ons land als daarbuiten woongroepen bestaan die vanuit die gedachte proberen te leven, maar is het bijbels verantwoord je in die mate van de wereld af te scheiden? En als dat het geval is, kent u dan voorbeelden van woongroepen waarin de bijbelse levenswijze daadwerkelijk tot uiting komt? En als dat niet het geval is, waarom leven dan zo weinig gemeenteleden op die manier?

Antwoord

Je hart verlangt ernaar om op de manier te leven van de eerste christengemeente. Je verwijst naar Handelingen 2:43-47. Wat mooi wat je leest van die gemeente: eensgezindheid, vreugde,  eenvoud. Zij loofden God. En er ging ook nog wat vanuit naar buiten toe. Zijn we hier niet in ons leven als gemeente niet heel ver vandaan?

Woongroepen proberen bijbels te leven. Je voelt zelf al aan: maar is dat nu de bedoeling? Bijbels leven, natuurlijk. Maar moet dat in de vorm van een woongroep? Vooropgesteld: ik ben niet bekend met dergelijke woongroepen. En ik geloof best dat ze tot zegen kunnen zijn. Toch geloof ik niet dat de Bijbel woongroepen centraal stelt.

De Bijbel spreekt vooral over het huwelijk. En het gezin. Is dat niet de “bijbelse woongroep” bij uitstek? Een christen wordt geroepen te staan, te leven in de wereld. En dan is het waar: een christen is een vreemdeling in de wereld (Psalm 119:19). Herken je het? Maar de Bijbel roept ons niet op tot een kluizenaarsbestaan. Nee: wel leven in de wereld, maar niet van de wereld zijn.

Trouwens, laten we geen ideaalbeeld maken van die eerste christengemeente. Dat zou je wel krijgen als je alleen maar Handelingen 2:43-47 leest. En ook als je Handelingen 4:32-37 daarbij betrekt. Maar lees eens verder. Wat lezen we in Handelingen 5? Ananias en Saffira. Leugen en bedrog binnen de gemeente! Wat wil dit zeggen? Denk niet dat we met het wonen in woongroepen het lek boven water hebben. Waarom niet? Heel eenvoudig: wij allemaal zijn zondige mensen. Tot alle boosheid geneigd zelfs (HC zondag 23).

Wel meen ik in je antwoord een aanklacht tegen het gemeenteleven van vandaag te lezen. Hoe leven wij als gemeente van de Heere? Heel eenvoudig: leven we met elkaar mee? Is er hartelijke verbondenheid? Met elkaar, en dan wel: in de Heere? Of... wordt het leven met de Heere gemist? Want dat is toch wel het eerste wat er moet zijn. Leven met de Heere. Laten we Hem vurig bidden om een herleving in de gemeenten. Opdat de wereld zal zeggen: ziet, hoe lief zij elkaar hebben (1 Joh. 4).

Hartelijke groet,
Kand. J. A. Mol

J.A. Mol

J.A. Mol

 • Geboortedatum:
  19-10-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driesum
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

christenen
1 reactie
emaildfj1atgmailpuntcom
06-09-2015 / 08:36
Hallo Vraagsteller,

Jezus wil graag dat we voor elkaar zorgen en elkaar liefhebben. Verbondenheid met elkaar zoeken is goed. Dat zie je ook in het beeld van het lichaam in 1 Kor. 12.
Nog een paar teksten over verbondenheid:
Handelingen 20:31
Hebr. 3:12-13
1 Thessalonisensen 2: 8-12

Ik communiceer graag over dit onderwerp. Ook erover hoe dat er dan vandaag de dag uit moet zien. Schrijf me gerust: emaildf1@gmail.com

Terug in de tijd

Aan José de Jongh. Ik heb inmiddels, binnen een periode van 5 jaar, (met een zwangerschap waarin ik het ook 2/3 keer had...
3 reacties
04-09-2009
Aan een dominee. Onze eigen predikant is tot persoonlijke zegen voor me geweest. Ik ben gaandeweg zo op hem gaan bouwen ...
geen reacties
04-09-2013
Mijn man wil van mij scheiden en ik weet dat ik daar niets tegen kan doen, al werk ik niet mee hieraan. Hij zit al jaren...
10 reacties
04-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering