(...)Kan iemand die een schijnbekering heeft en niets anders is dan een bijna-ch...

Ds. A. de Lange / geen reacties

19-06-2005, 00:00

Vraag

Kan iemand die een schijnbekering heeft en niets anders is dan een bijna-christen, nog echt bekeerd worden? En hoe? Wat moet ik doen? Ik ben zo wanhopig dat het voor mij niet meer kan.

Antwoord

Je bent kennelijk met een bekering die je dacht te hebben onderuit gegaan. Volgens jou is het alleen maar schijn geweest, en heb je iets dat het toch niet was, voor het echte gehouden. En nu sta je met lege handen. Zulke dingen kunnen gebeuren. En ik ben er dankbaar voor als het alleen maar schijn was dat je het daar niet mee hebt kunnen volhouden. Het zal een gevoel van ontreddering geven dat je nu geestelijk gezien met lege handen staat, maar dat is heilzamer dan de gedachte dat je het hebt, terwijl je het niet hebt.

Toch kan het ook gebeuren dat iemand die wel echt tot bekering is gekomen gaat twijfelen aan zijn bekering. Met name als je in denken en gedrag op zondig spoor terecht gekomen bent kun je met een dergelijke aanvechting te maken hebben. De duivel is er dan ook meestal snel bij, om de vinger bij onze zonden te leggen. Hij functioneert in ons leven ook als ‘aanklager’. (en heeft daarbij als doel ons in schuldgevoel en wanhoop te laten wegzinken, zodat we niet meer op God durven hopen en ook niet meer tot God terugkeren). Hij vertelt ons dan: “zie je wel, dat het bij jou allemaal niet echt was, want anders kon je nooit zulke dingen denken en doen.“

Als wij echter in zonden vallen gebeurt er wel iets verkeerds, wel iets dat God niet bedoelt, en ook iets dat Hem onteert en onszelf en anderen schade berokkent, maar er gebeurt NIET IETS VREEMDS. Want ook na ontvangen genade zijn en blijven wij zondaren. Vleselijk, verkocht onder de zonde. Dat moeten wij niet goedpraten. Maar wij moeten ook niet in de zonde (en de wanhoop) blijven liggen. Het doopformulier noemt als reden: “overmits wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.” Echte bekering is begonnen vanuit de roep van God, ze wordt gedragen door de belofte van God. En al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw. En Hij wil dat we weer bij Hem terugkomen.

Bij God terug komen houdt in concreto in, dat we ons weer bekeren van onze zonde. Een kind van God moet dat niet slechts één keer doen, maar vele malen. Dagelijks. Voortdurend. Het leven met de Heere is een leven van bekering. Dat gaat voort tot aan het eind van ons leven op aarde. Pas dan hebben wij ons eigen ik en ons verdorven bestaan volledig achter ons gelaten. Pas dan zijn we volkomen geheiligd.

Wat jij nodig hebt op dit moment is bekering. En nu weet ik niet van welke zonde je je moet bekeren. Misschien is er bij een bepaalde zonde (of misschien zijn het er wel meer) ook de zonde van een schijnbekering, waarmee je je op de been gehouden hebt. Nu, neem biddend die zonden in gedachten. Overdenk je zonden en de vervloeking van God die je daarmee verdiend hebt. Je hebt dan alle reden om niet tevreden over jezelf te zijn, maar jezelf te mishagen. Je voor God te verootmoedigen. En doe wat David deed: “Maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daân.”

Dan ligt er veel heerlijks voor je klaar. Voor jou hetzelfde als voor David: “Gij naamt die gunstig weg.” Want een ieder die zijn overtredingen bekent en laat zal barmhartigheid geschieden. En het is waar: “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” (1 Joh. 1:8, 9).

De vraag die jij vooral hebt is: kan het nog wel voor mij? Ik mag je zeggen: Jazeker kan dat. Wie verlangt naar bekering, vergeving, geloof, verzoening met God en vrede door de Heere Jezus Christus mag het ontvangen. Volgens de Bijbel is de enige reden waarom het voor iemand niet meer kan dat Hij de zonde tegen de Heilige Geest begaan heeft. Die zonde is echter de zonde van de verharding, en het kenmerk van verharding is onverschilligheid en afstandelijkheid. Het verlangen om weer tot genade te mogen komen is een duidelijke aanwijzing dat je je niet in deze zonde bevindt. Daarom is de weg ook voor jou: “Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, verhard u niet maar laat u leiden.” En als het van jouw kant dan alleen maar verkeerdheid is, laat het dan maar het volle pond krijgen, dat het van Gods kant door de Heere Jezus Christus goedheid en barmhartigheid is die je mag ontmoeten. Christus is een noodzakelijke en volkomen Zaligmaker. Juist als je alleen maar verkeerdheid bij jezelf ziet, kan Christus voor jou de Zaligmaker zijn, die je behoudt en redt.

Aan onszelf en onze bekering moeten we nogal eens twijfelen. Aan God, aan het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus, aan Zijn belofte en toezegging hoeven we nooit te twijfelen.

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Een meisje uit de gemeente heeft me verteld dat ze gemeenschap heeft gehad met een getrouwde man uit onze gemeente. Ik w...
geen reacties
19-06-2004
Ik ben een jonge vrouw van 24 jaar. Mijn menstruatie is altijd erg pijnlijk geweest. Maar de laatste jaren gaat dat gelu...
geen reacties
19-06-2008
Ik heb al bijna twee jaar verkering. Mijn vriend heeft een langdurige relatie gehad voordat hij met mij verkering kreeg....
geen reacties
19-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering