Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking: Christus in Zijn gepastheid?

Ds. M.A. Kempeneers / geen reacties

28-02-2008, 00:00

Vraag

Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking: Christus in Zijn gepastheid?

Antwoord

Bovenstaande uitdrukking wordt nogal eens gebruikt in de trits “Christus in Zijn gepastheid, noodzakelijkheid en dierbaarheid.” Als zodanig moeten we de Heere Jezus leren kennen. We moeten niet meer buiten Hem kunnen leven en sterven (noodzakelijkheid). We moeten oog krijgen voor de kostbare prijs van Zijn bloed: “Gij zijt duur gekocht” (dierbaarheid). Maar ook Christus leren kennen in Zijn “gepastheid.” Wat betekent dat? Daar is veel over te zeggen, dus ik kan het slechts aanstippen. “Gepastheid” wil zeggen dat het “passend” moet zijn. Je kunt denken aan kleding die je past of niet past. Een rok of broek kan te groot zijn of te klein maar je zoekt naar iets dat je past.

Zo is ook Christus voor de ware gelovige passend of gepast. En wel op een aantal manieren.
Allereerst omdat Hij de enige is die de Naam “Zaligmaker” draagt. Zondag 12 zegt dat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. “Vest op prinsen geen betrouwen / waar men nimmer heil bij vindt.” Alleen Jezus is gepast / geschikt om Zaligmaker te zijn. Je loopt als mens altijd het gevaar dat je het heimelijk toch van mensen gaat verwachten. Je kunt het bijvoorbeeld van een dominee verwachten of van een ouderling, of van een ander kind van God. Dat je van hen wilt weten wat je moet doen of dat je naar hun maatstaven je leven gaat inrichten en op die manier naar hun goedkeuring zoekt. Dat zij jou de handen opleggen en je min of meer zalig spreken. Echter, zij zijn daar niet geschikt voor. Zij zijn niet gepast om je zaligmaker te zijn.

Ten tweede wordt Christus gepast als we zien dat Hij zelfs voor de grootste der zondaren Zaligmaker kan en wil zijn. Zijn bloed reinigt van álle zonden. Hoe zwaar en hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, in Zijn is er genoeg kracht om al onze zonden te verzoenen. Zo past Hij precies op de zondaar. Hij is niet te klein, Zijn kracht schiet nooit tekort. Net zoals Elia zich over de gestorven jongen uitstrekte, zo strekt Christus Zich uit over de zondaar. Nooit zijn de zonden te groot, nooit schiet Christus als Zaligmaker tekort. Hij is gepast.

In mijn leven is wijlen ds. H. C. van der Ent van grote betekenis geweest. Ik schreef brieven naar hem en ik hoopte altijd dat hij zijn oordeel over mij gaf. Of ik nou al bekeerd was of niet. Gelukkig heeft hij dat nooit gedaan. Altijd wees hij mij naar de Heere Jezus. Geloof in de Heere Jezus Christus. Een keer gaf hij mij ook aanschouwelijk onderwijs. Want hij had wel door dat ik al te hoge verwachtingen van hem had. Toen legde hij zijn hand op mijn hand (en hij had heel grote handen, hij was 2.10 m). En hij zei: jouw hand past niet op mijn hand, jouw hand is veel te klein. Maar mijn linkerhand past wel precies op mijn rechterhand. En zo is Christus nu een gepaste Middelaar en Zaligmaker. Hij past precies op jouw zondige bestaan. Wend je naar Hem toe en je zult behouden worden.

M. A. Kempeneers
Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend is herdoopt bij een baptistengemeente. Nu ben ik het hier persoonlijk niet mee eens en we hebben hier veel o...
geen reacties
28-02-2020
Ik ben een man van in de dertig. In mijn puberteit ben ik een fetisj gaan ontwikkelen voor spijkerrokken i.c.m. fantasie...
1 reactie
28-02-2020
Wij zijn een bejaard stel en best wel gelukkig, ook in geestelijk opzicht. Daar ligt het niet aan. Echter al meer dan vi...
5 reacties
02-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering