(...)Hoe kan Jezus als Woord, dus voor de incarnatie, de Zoon van God zijn?(...)

Ds. D. Breure / geen reacties

09-07-2005, 00:00

Vraag

In Johannes 1 wordt beschreven hoe het Woord vlees werd. Dit verwijst naar Genesis 1 waar wordt gezegd hoe Jezus het Woord van God is. De Bijbel zegt ook dat Jezus de Zoon van God is. Mijn vraag is: Hoe kan Jezus als Woord, dus voor de incarnatie, de Zoon van God zijn? Jezus is nu zittende aan de rechterhand Gods, maar hoe was dat voor de zijn incarnatie en zelfs voor de creatie van onze wereld? Alvast bedankt!

Antwoord

Als ik de vraag goed begrepen heb gaat het om een paar begrippen: woord van God, Zoon van God, en dat al voor de vleeswording en zelfs voor de schepping. Naar mijn inzicht bedoeld Johannes 1 met het Woord dit: In iemands woorden kan iemand iets over zichzelf bekendmaken. Wie niet kan praten kan zijn innerlijk niet of maar heel moeilijk laten blijken of duidelijk maken. Woorden openbaren wat iemand denkt, vindt en voelt. Jezus als het Woord geeft dan dus: In Jezus, Zijn Zoon, openbaart God Wie Hij is, Hij laat in Zijn hart zien (vgl Johannes 1:18, vgl ook een tekst als Colossenzen 1:15). Dit Woord is vlees geworden: heeft Zich aan ons vertoond, en heeft zwak, sterfelijk vlees aangenomen.
 
Voor de schepping was Jezus, Zoon van God, het Woord, in de hemel zonder vlees, zonder lichaam. Heel moeilijk voor te stellen, maar zoals de Vader geen lichaam heeft, de Geest niet, zo had ook de Zoon toen geen lichaam. Dat is inderdaad na Zijn hemelvaart anders: nu is Jezus in lichamelijke gedaante in de hemel. En dat is juist tot troost, onderpand en bewijs dat ook het lichaam van al de Zijnen eens daar zal komen. (vgl HC, zondag 18 vr. en antw. 49, het “ten andere”.)

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn volwassen zoon wil samenwonen en in de toekomst trouwen en kinderen krijgen met een moslima. Volgens mijn zoon is z...
2 reacties
10-07-2018
De (orgel)muziek van Olivier Messiaen is geïnspireerd op het Roomse (bij)geloof. Mag je deze muziek dan wel beluisteren?...
7 reacties
10-07-2020
Wat kun je er aan doen als je heel erg verlangt naar liefde en gemeenschap, terwijl je nog geen verkering hebt?
geen reacties
09-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering