(...) Ik gebruik al verschillende jaren een antidepressiemiddel, wat mijn gevoel...

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

22-01-2008, 00:00

Vraag

Al lang ben ik van plan om het volgende te vragen: Verschillende jaren mag ik de Heere Jezus kennen en weten dat Christus aan mijn ziel is geopenbaard, door genade. Ik gebruik al verschillende jaren een antidepressiemiddel, wat mijn gevoelens erg afvlakt. Zou het kunnen zijn dat dit ook nadelig is voor je geestelijk leven? Echt, de preken en het Bijbellezen en het lezen van een preek zegt me soms niets. Ik vind dit heel erg en weet hier geen raad mee. Zou dit echt alleen komen door dit medicijn of kunnen er nog andere oorzaken zijn? Het houdt me enorm bezig omdat de Heere Jezus toch alles is geworden in mijn leven. De Heere spreekt ook nooit meer door Zijn Woord en ook de preken in de kerk raken mijn hart niet. Graag zou ik deze vraag beantwoord zien door een predikant of een deskundige die uit de praktijk spreekt. Bedankt!

Antwoord

Beste vragensteller,

Je vraag is beknopt en heeft een beperkte toelichting. Zelf zoek je een antwoord maar tast daarbij in het donker. Mijn reactie is ook tastend.

Je bent overtuigd dat je de Heere Jezus mag kennen als Borg voor je leven en als Degene Die door Wie je zonden vergeven zijn. Dat is een voorrecht en zegen. Zo'n bewuste belijdenis is in een weg van leren en overtuigen gegroeid. Daarbij wil ik aansluiten. Zijn alle eerdere ervaringen helemaal weg en is er geen enkel moment dat je daaraan herinnerd wordt of door getroost en gesterkt? Zo nee, hoe kan dat dan? Is er slordigheid ingeslopen in je leven, ben je gebonden aan bepaalde zwakheden of zonden? Dan kan God Zich verbergen, maar dat maakt altijd onrustig en verlangend naar de eerdere vreugde.

Na dit gezegd te hebben wil ik met je meedenken over medicijngebruik. Ik krijg de indruk dat je geestelijke ervaringen van Gods genade vrijwel samenvallen met psychische zwakte die medicijngebruik noodzakelijk maken. Als een arts dat constateert dan treedt de pastor wat bescheiden terug. Arts en pastor zijn beiden hulpverleners en als het goed is aanvullend op elkaar met iemand in contact. Van dat evenwicht ga ik uit. Geestelijk leven sluit geen psychische zwakheid uit. En dan is hulp nodig. Mogelijkerwijze beïnvloedt het gebruik van antidepressiva je gemoedstoestand en dus ook je geestelijke beleving. Ik wil je aanraden dat aan je arts te vragen. Het zou een heroverweging van de dosering kunnen betekenen.

Je laat niet merken of je contact hebt met een eigen pastor. Want zoals je de arts raadpleegt is ook het persoonlijk gesprek met een kerkelijk vertrouwenspersoon van belang. In de interactie van vraag en antwoord en het blootleggen van het hart is meer gedetailleerde ontmoeting mogelijk dan via dit digitale contact.

Hopelijk help ik je in doordenking van je moeilijkheden. Weet dat de Heere getrouw is. Wat klinkt het niet prachtig in een kerkdienst: Die niet laat varen (= loslaat) wat Zijn hand begon.

Wil je nog verder reageren dan sta ik daarvoor open.

Ds. B. J. van Vreeswijk
Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met veel vragen over het geloof. Ik zit in een PKN-gemeente en ook op de JV daarvan, maar vaak lijkt het net of i...
9 reacties
22-01-2014
Mijn vriend en ik hebben 4,5 jaar verkering. Hij is 20 en ik net 18. We houden zielsveel van elkaar en zijn ook veel met...
geen reacties
22-01-2013
Ik leefde altijd met het idee van: eenmaal ga ik verloren als ik zo verder blijf leven. Maar het deed me voor de rest vr...
geen reacties
23-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering