(...) Kan ik onmogelijk tot Jezus komen zonder uitverkoren te zijn? Als de zaken...

Ds. H. Paul / geen reacties

04-01-2008, 00:00

Vraag

Aan een Ger. Gem. predikant: Hoe moet ik de uitverkiezing recht zien? Ik heb er afgelopen zondag een preek over gehoord en ik vraag me echt af wat ik ermee moet. God heeft besloten wie bij Hem in de Hemel mogen komen en Hij zorgt ervoor dat zijn besluiten uitkomen. ALLEEN voor de uitverkorenen. Kan ik onmogelijk tot Jezus komen zonder uitverkoren te zijn? Als de zaken zo liggen zou je toch in principe God ter verantwoording kunnen roepen, dat zou toch niet juist zijn? Valt de uitverkiezing onder Gods besluiten of Zijn alwetendheid van eeuwigheid? Hoe kom ik aan een zaligmakend geloof, wat de dominee zei, en weet ik of ik niet alleen maar een tijdgeloof bezit? Ik vind deze termen allemaal erg moeilijk en preken als deze brengen mij in verwarring. Als ik voor mezelf de Bijbel lees lijkt het zo duidelijk. Maar als ik in de kerk zit lijkt het weer anders. Soms voel ik verzet en ergernis, hoewel ik weet dat dat niet goed is. Ik wil graag oprecht God leren kennen, maar ik heb geen idee hoe ik daar kom. Ik hoop dat u er iets over kunt zeggen. Alvast bedankt voor het lezen.

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,

Hoe dienen we om te gaan met het leerstuk van de verkiezing? Zoals Gods Woord ermee omgaat. Dat houdt in, dat we het die plaats geven die het Woord eraan geeft. En dat is tot troost voor hen die door het geloof deel aan Christus hebben. Want die in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hij is de Spiegel van de verkiezing. Dat wil zegen, dat wij nooit zeker kunnen zijn van onze verkiezing buiten Hem.

Je geeft de verkiezing een verkeerde plaats. Dat leert de duivel ook. Die zegt: als je niet verkoren bent, word je niet zalig. Dus wacht maar tot je weet dat je verkoren bent om tot God in Christus te gaan. Anders baat het toch niet. Maar hij is een aartsleugenaar. Laat je niet meeslepen door hem op het verkeerde pad.

Zo wordt er bij ons niet geleerd. Ik citeer uit de laatste synodepreek van de voorzitter, ds Van Eckeveld: Nog is het genadetijd. Hoelang nog? Nog wandelt een wenende Jezus, Die weende over een onbekeerlijk Jeruzalem, in het gewaad van Zijn Woord in ons midden. Nog druppen Zijn tranen onder de prediking in het midden van de gemeente. Nog bidt Hij u in de bediening der verzoening: "Laat u met God verzoenen."Val Hem dan te voet. Smeek om Zijn genade. Nog is het de tijd. Heden zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet. (Uit: Herdenk de trouw, blz. 190.)

Als je een berg wil beklimmen, moet je in het dal beginnen. Begin dan maar daar, waar Gods Woord ons plaatst: als zondaar voor God. Maar daar komt God tot je met Zijn Woord: "Wend u naar Mij toe en word behouden." Hij doet er zelfs een eed op dat Hij lust heeft in je behoud. Ga die weg en vind geen rust voor Hij Zich uit genade over heeft ontfermd. Hij laat geen bidder staan.

Het tijdgeloof verenigt niet met Christus. Maakt ons vrome mensen buiten Hem. Leert ons niet als arme zondaars leven van een rijke Zaligmaker, Die we steeds meer en steeds weer nodig hebben. Als je je Bijbel goed leest, zul je de preken beter verstaan en de overeenstemming met elkaar zien. Vraag veel om licht van de Heere.

Hartelijk gegroet,
Ds. H. Paul
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag heb ik niet echt, alleen een probleem waarmee ik geruime tijd mee worstel. Ik ben getrouwd en vader van drie k...
5 reacties
04-01-2012
Ik zit met een dilemma. Een kennisje van mij moest trouwen omdat ze zwanger was. Dat huwelijk liep daarna niet helemaal ...
geen reacties
04-01-2010
Jezus zei in Gethsemane na de derde keer dat Hij gebeden had tegen Zijn dicipelen: "Slaap nu voort en rust." Maar meteen...
2 reacties
04-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering