Veel opwekkingsliederen zingen

Ds. W.G. Hulsman / Geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Ik zit op een bijbelschool en hier worden veel opwekkingsliederen gezongen. Dat ben ik niet gewend, maar ik vind ze wel heel mooi. Ze raken mij echt. Mag ik hier dan in mee gaan of moet ik mij op de psalmen blijven concentreren?


Antwoord

Om een antwoord te geven op deze vraag heb ik eerst maar eens een bundel opwekkingsliederen in huis gehaald. Dan weten we tenminste goed waar we het over hebben. En ik heb gezien, dat daar prachtige liederen in staan

Bijvoorbeeld:
Nr. 98: Eens was ik onverschillig, en zocht niet naar de Heer. Maar Hij zocht mij vol liefde en riep mij keer op keer
Nr. 168: Wij zien Jezus, wij zien Jezus nu gekroond met eer en heerlijkheid
Nr. 213: U zij de glorie
Nr. 377 Wat de toekomst brenge moge
Nr. 427 Maak mij rein voor U
Nr. 446 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost. Daar's kracht in het bloed.

En zo kan ik nog wel doorgaan met het citeren. Het viel me op, dat diverse liederen een berijming van een tekst uit de Bijbel zijn. Wat mooi om de Schrift zo ook te kunnen zingen.

Eigenlijk ben ik best dankbaar dat je graag zulke liederen zingt. Zoveel jongeren willen er helemaal niet van weten. Zij kennen alleen maar de liederen van deze wereld. En die zijn zo leeg.

Maar je zult die vraag over de opwekkingsliederen wel stellen omdat je in je omgeving hoort dat er kritiek op geleverd wordt. En dat is ook niet altijd helemaal ten onrechte.

Enkele punten zou ik willen noemen:

1. Er zijn heel veel lofprijzingliederen in deze bundel. Er klinken heel veel Halleluja's. Nu gaat het er in ons leven om, dat we de Heere groot maken. Maar het kan ook zijn dat we door het zingen van vrolijke opwekkingsliederen gewoon een goed gevoel krijgen. Het geeft een kick. En dan kan het zijn dat je zingt: "Heel mijn hart jubelt voor de Heer" (nr. 409) maar dat je daar eigenlijk nog heel ver vandaan bent. Omdat je in je hart nog met zoveel andere dingen bezig bent.

2. Er zijn weinig liederen met verootmoediging, zondebelijdenis. Waar is de klacht over de zonde? Waar wordt gezongen: "Zo Gij in 't recht wilt treden, o HEER, en gadeslaan onz' ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan?" (Psalm 130:2). En waar klinkt "Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden"? (Psalm 51:5). Is de zonde een gepasseerd station? Hebben we er niet dagelijks last van? Moet dat ook niet in de liederen tot uiting komen?

3. Er zijn ook lofprijzingliederen waarin nauwelijks of helemaal niet aangegeven wordt, waarom de Heere geloofd wordt. Ik denk aan nr. 38. Het hele lied bestaat uit: Halleluja (10 x) Amen. Eigenlijk is dat een lied, zonder ondergrond. En daarom zonder diepgang. Hetzelfde zie je ook in de nummers 48, 50, 61 en 63. Het prijzen van de Heere komt zo in de lucht te hangen. Dan klinkt "Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden" (Psalm 103:2) toch wel anders.

4. Opvallend is ook dat er weinig liederen zijn, waarin gesproken wordt over strijd en aanvechting. Waarom niet, vraag je je dan af? Neem de inhoud van Psalm 119 eens. Daar heb je een dichter die van harte bij de wet en het woord van de Heere wil leven. Maar die ook merkt hoe hij door allerlei dingen daarvan afgetrokken wordt. Voortdurend heeft hij dan ook de Heere nodig, en vraagt hij: "Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren" (Psalm 119:67).

5. Veel opwekkingsliederen gaan over "ik en de Heer". De psalmen zijn veel breder. Er wordt geklaagd vanwege verdrukking. Ps. 3, Ps. 4. Er zijn dankliederen voor genezing die God gaf. Ps. 30, Ps. 116. Er zijn liederen waarin de dichter zijn onschuld betuigt. Ps. 18, Ps. 26, Ps. 44. Er zijn liederen over de geschiedenis van de kerk, Ps. 78, Ps. 105. Er zijn liederen waarin de klacht klinkt over de kerk van God, Ps. 74. En zo kunnen we wel doorgaan.

Het blijkt dat de opwekkingsbundel de diepgang en de breedte van de Psalmbundel niet kan benaderen. Datgene wat je zingt zul je dan ook altijd weer moeten toetsten aan de Schrift. Dat wil niet zeggen dat jullie op de Bijbelschool alleen maar Psalmen zouden moeten zingen, of dat je je daar alleen op moet concentreren. Maar je moet wel kritisch zijn op datgene wat je zingt. En er is ook altijd nog een bundel "Uit aller mond" waarin verantwoorde liederen bij elkaar gezocht zijn.

Ds. W. G. Hulsman

Lees meer artikelen over:

gezangenliederenPsalmen
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Geachte  ds. A. J. Schalkoort. Bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag over de brieven van Paulus. Toch snap ik nog iets niet. Ik heb zelf ook wat commentaren er op nageslagen en daar las ik dat ...
Geen reacties
30-11-2016
Als single praat ik met verschillende vrouwen. Ik flirt niet met hen. Wel probeer ik belangstellend en vriendelijk te zijn. Nu bemerk ik steeds weer opnieuw dat vrouwen me het na een tijd vaak kwalijk...
2 reacties
30-11-2020
Een paar vragen over de vreselijke strijd in Israël: 1. In hoeverre heeft Ezechiël 38-39 betrekking op deze strijd of überhaupt op het huidige Israël? Er zijn theologen die een direct verband zie...
Geen reacties
30-11-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering