Het krijgen van kinderen een bijbelse opdracht

Alie Hoek - van kooten / geen reacties

07-08-2002, 00:00

Vraag

Mijn vraag is of op theologisch bijbelse grond het krijgen van kinderen een opdracht is voor elke vrouw?

Antwoord

In de Bijbel wordt positief over het krijgen van kinderen gesproken. Als mensen in de Bijbel geen kinderen kunnen krijgen, zie je dat ze daar enorm veel verdriet van hebben en het zelfs als een straf zien. Het is ook een opdracht die is meegegeven vanuit het paradijs: "Gaat heen en vermenigvuldig u". Tegelijkertijd worden mensen in de Bijbel NIET aangespoord om maar zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Het mag ook in harmonie gebeuren. Paulus wijst er zelfs op dat je "met verstand bij je vrouw moet wonen".

Als christenen zul je toch niet zo gauw besluiten om helemaal geen kinderen te krijgen omdat Gods kerk juist door de geslachten heen wordt gebouwd. Verreweg de meeste christenen hebben immers van hun ouders over de Heere Jezus horen vertellen. Stel dat christenen massaal zouden besluiten geen helemaal geen kinderen meer te krijgen, dan zou het christendom enorm slinken. Wie blijven er dan nog over om het evangelie door te geven?

Als christenechtpaar zullen er wel heel erg zwaarwegende redenen moeten zijn om helemaal van het kinderen krijgen af te zien. Dat zou bijvoorbeeld een erg zwakke gezondheid van een of zelfs beide ouders kunnen zijn, of een ernstige erfelijke aandoening. Ook zou ik mij kunnen voorstellen dat wanneer twee verstandelijk gehandicapten met elkaar trouwen en je weet dat zij niet in staat zullen zijn om samen kinderen groot te brengen, dat dat dan een reden zou kunnen zijn om er van af te zien.

Ali Hoek-van Kooten

Alie Hoek - van kooten

Alie Hoek - van kooten

Tags in dit artikel:

kinderwens
geen reacties

Terug in de tijd

Uit de diepten roep ik Gods naam. Ben mijn geloof kwijtgeraakt. Weet niet meer hoe ik dat terug kan krijgen. Eigenlijk w...
3 reacties
07-08-2012
In alle kerken wordt het Woord van God gehoord. Achter de stem van de dominee klinkt de stem van God. Dat wat de dominee...
geen reacties
07-08-2007
Ik ben bezig met een scriptie voor godsdienst die gaat over de vreugdevolle boodschap van de Dordtse Leerregels, de blij...
2 reacties
08-08-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering