Wij hopen volgend jaar te gaan trouwen. Hoe lang van te voren ga je dan op gespr...

Ds. Joh. Post / geen reacties

07-12-2007, 00:00

Vraag

Wij hopen volgend jaar te gaan trouwen. Hoe lang van te voren ga je dan op gesprek bij de dominee? En welke vragen worden er dan gesteld?

Antwoord

Beste jongere,

Trouwen, een geweldig hoogtepunt in je leven. Een man, een vrouw uit Gods hand ontvangen is een groot goed en behoort tot de gaven van God van voor de zondeval. Eén van de dingen in de organisatie van je trouwdag is de afspraken maken met je predikant.  Laat dat niet het sluitstuk zijn van de afspraken. Het gebeurt nogal eens dat alles inmiddels is afgesproken, gemeentehuis, locatie voor de bruiloft en dan moet de dominee ook nog, alsof hij altijd in kan passen. Zo moet het dus niet. Neem tijdig contact op met je predikant. Hij heeft ook soms
een erg volle agenda.

Dan volgt de afspraak voor het zogenaamde huwelijksgesprek. Wanneer dat plaatsvindt is verschillend. De ene predikant doet het direct na de aanvraag. De ander doet dat een maand voor de huwelijksdatum.  Dat ligt dus aan de wijze, waarop de predikant ermee omgaat.

Welke vragen er gesteld worden? Zorg in ieder geval, dat jullie samen het huwelijksformulier gelezen hebben en stel zelf maar vragen, wanneer die bij jullie rijzen. Het huwelijksgesprek staat in het teken van de voorbereiding op het huwelijk en de huwelijksdienst. Je wilt toch graag Gods onmisbare zegen over je huwelijk?  Hoe leeft dat voor jullie? Bespreek dat met elkaar, voordat je bij de predikant op gesprek gaat. Wie is de Heere voor jullie? Kun je in je leven, persoonlijk, en dan ook in je huwelijksleven zonder Hem? Spreek daar heel open over met elkaar, opdat het gaan naar de kerk op je trouwdag  niet slechts iets is dat er nu eenmaal bij hoort. Iets van traditie. Stel je voor dat je het niet zou doen, de hele familie zou op de kop staan...! Laat maar merken dat je het echt om de zegen van de Heere te doen is, die jullie samenbracht in jullie leven.

Wat dan ook aan de orde dienst te komen in het huwelijksgesprek is hoe jullie voor het huwelijk samen hebben geleefd. Als dienstknecht van God heeft de predikant te waken voor de heiligheid en de reinheid van ’s HEEREN Huis. Hij is degene die geroepen wordt zegenende handen op jullie te leggen. Zijn jullie dan gegaan in de voorbereiding naar jullie trouwdag in de weg van de Heere? Of hebben jullie reeds gemeenschap gehad? Dat zal dan beleden moeten worden voor Gods aangezicht, ook, als er geen zwangerschap op volgde. Opdat de weg vrij zal zijn om de zegen van de HEERE te kunnen ontvangen.

Verder kunnen er praktische vragen aan de orde komen, over de invulling van de bruiloft. Over de aanwezigheid van ouders of grootouders, om aan hen te kunnen denken in de voorbede.

Tenslotte, wanneer de tijd van het huwelijksgesprek daar is, ga er niet onvoorbereid heen en buig samen eerst je knieën en bidt de Heere of Hij jullie een goed gesprek wil geven. Opdat ’s HEEREN zegen op jullie dalen zal.

Putten, Ds. Joh. Post
Ds. Joh. Post

Ds. Joh. Post

 • Geboortedatum:
  27-12-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Ben je, nadat je het Mexicaanse griepvirus gehad hebt, ook meteen resistent tegen gemuteerde varianten?
geen reacties
07-12-2009
Ik ben 20 jaar en eet enorm veel chocola. Het begon heel onschuldig, maar vanaf m’n puber jaren ben ik steeds meer gaan ...
2 reacties
08-12-2017
Wij zijn vanaf de zomer uit de Gereformeerde Gemeenten gegaan en overgestapt naar de PKN, waar we af en toe al wel eens ...
8 reacties
07-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering