(...) mensen goed gaat (...) zegen rust op hen en hun gezin. Ons gezin staat in ...

Ds. B. J. van de Kamp / geen reacties

25-06-2005, 00:00

Vraag

Als het met mensen goed gaat in hun leven, dan hoor je wel eens dat er zegen rust op hen en hun gezin. Ons gezin staat in het teken van ziektes en moeiten, rust er op ons geen zegen? Is dit onze weg die wij moeten gaan? Mijn oudste kind is soms opstandig, hoe houd ik hem standvastig en vertrouwen hebbend?

Antwoord

Geachte zuster(s) en broeder(s),

Mijn excuses dat de beantwoording erg lang op zich heeft laten wachten. Maar bij deze komt hij. Ik hoop dat ik er iets wezenlijks over kan zeggen, omdat het een groot probleem is.

Is er alleen sprake van zegen als alles goed gaat? Als je in de Bijbel leest -Bijv. Deutr. 28- dan krijg je de indruk: als je gelovig bent en handelt gaat alles goed.  Als je ongelovig bent en handelt krijg je straf op straf. Dan trekken wij de conclusie: Wie slag op slag krijgt heeft dus gezondigd. Die gedachte vind je ook bij de vrienden van Job. Wij zullen deze materiële zegen voor Israël daar moeten laten. Het is een bijzondere openbaring van God speciaal in die tijd aan Israël, opdat zij in gehoorzaamheid zullen leven. Als het ware opnieuw een paradijs op aarde. Maar helaas is opnieuw vreselijk gekozen voor het kwade. Opnieuw gebrokenheid, ook in Israël.

In Psalm 73 lees je de klacht dat juist de slagen het eerst komen op de gelovigen. Asaf snapt daar niets van. Totdat zijn verstand wordt verlicht. God houdt hem door alle tegenspoed heen juist heel dicht bij zich. Welvaart en overdaad is geen teken van zegen, maar juist van loslaten, aan je lot overlaten. Als je niet met God wilt leven lijkt het zo vaak succesvol. Maar het is een vreselijk glibberig pad.

Er is een gezegde onder de gelovigen: Wie veel tegenspoed heeft in zijn leven moet wel een heel geliefd kind van God zijn, omdat de Heere hem of haar zo dicht bij Zichzelf houdt door de verdrukkingen heen. Denk aan Paulus: Mijn genade is u genoeg;  2 Korinthe 12:8-10.  Drie keer vragen moet je niet letterlijk nemen. Het is een aanduiding van heel vaak en heel intens de Heere gevraagd hebben. Drie kent het aspect van de volheid. Ik heb alles voor God uitgestort!  Dan krijgt Paulus dit antwoord. Door alle moeilijke levenslessen heen ontdekt hij deze genade; opdat ik mij niet zou verheffen.

Wat is het tussen God en ons persoonlijk, dat er aangepakt moet worden? Dat weet God. Daarom moeten wij elkaar altijd weer naar het spreken met God leiden. Dat doe je door Schriftlezing en gebed. Houd ook in de gaten dat zegen in de Bijbel betekent: God leidt van de verkeerde weg om Jezus wil, opdat je zult wandelen op de Levende Weg  -Christus alleen- door Woord en Geest. Zie Handelingen 3 vs. 26.

Naar ik hartelijk hoop en bid, helpt je dit een beetje om de weg te vinden. Je tegenslagen en beproevingen zijn veeleer tekenen van het louteringsproces dat God met je gaande is -dus delen in Zijn zegen- dan dat God Zich in oordeel van je heeft afgewend. Ik wijs je nog op twee stukken in de Bijbel: Hebreeën 12:1-13 en Jakobus 1:1-18.

Gode bevolen


Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Is het mogelijk dat lang gebruik van de pil, bijvoorbeeld vanaf je 17e jaar, je moedergevoelens remt? En daardoor het ve...
geen reacties
25-06-2011
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel de Weeszondag genoemd. De naam Weeszondag duidt op verdriet, op ...
geen reacties
25-06-2009
Als wij gaan sterven dan zullen we God ontmoeten. Maar ontmoet je God dan in de staat zoals je sterft? Als je altijd een...
geen reacties
26-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering