Wie is God en hoe kunnen we het best Zijn almacht omschrijven? (...)

Ds. B. J. van de Kamp / geen reacties

05-02-2005, 00:00

Vraag

Wie is God en hoe kunnen we het best Zijn almacht omschrijven? Het is allemaal zo lastig te begrijpen.

Antwoord

Beste vraagstel(l)(st)er,

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Wel eenvoudig. Dat lijkt natuurlijk heel tegenstrijdig, maar dat is het niet. Het is niet makkelijk, omdat je nooit kunt weten wie God is met je eigen verstand. Dat is daar te klein en ook te verduisterd voor. Het is wel eenvoudig; daarmee bedoelt de Bijbel alle aandacht op EEN gericht. Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik al Mijn welbehagen heb = in Wie Ik al Mijn genade geef om door geloofskennis uit God te leven. Hoort Hem! Mattheüs 17 vs. 5.

Deze Heere Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde om een ieder, die in gebed op grond van Zijn Woord tot Hem komt, mag en zal zalig maken. Gods almacht komt niet tot uiting in het gebeuren van spectaculaire dingen; een teken uit de hemel enz. zoals de Farizeeën bijv. willen. Het komt tot uiting in het verstand en hart van elk meisje, elke jongen, die komt tot Christus. Lees maar in Johannes 1:35-52. Wij moeten heel duidelijk zeggen: Als je niet bij de Heere Jezus Christus begint, zoals God de Vader ons Zelf gebiedt, die komt ook nooit bij de Heere Jezus Christus uit en dus ook niet tot het gelovig kennen van de Heere. Wie nu wel gehoorzaam bij Christus begint, die gaat meer en meer zich door de Heere omringt zien. In Psalm 32 vs. 5 berijmd hoor je een hartelijke smeekbede en heerlijke belofte, die hetgeen ik zojuist heb gezegd, prachtig weer geven.

Ik wil het graag nog een keer zo samenvatten: Gods almacht is: Hij heeft de wereld en in de wereld de mens geschapen; in de in zonde gevallen wereld Zijn Zoon gezonden tot Redder en Zaligmaker; Hij heeft ondanks alle ongeloof en wreedheid de wereld tot nu laten bestaan; de Bijbel met het getuigenis van het volbrachte werk van Christus bewaart en aan jou gegeven, omdat Hij ook jou als Zijn kind wil hebben en je daarom door Zijn Woord en Geest gelovig maakt. Neem, lees, bid door God na te spreken en Hij brengt het nu tot stand. Als jij je door deze almachtige genade niet laat overwinnen door heel eenvoudig amen te zeggen op Gods gave in Christus, zul je Gods almacht nooit begrijpen.

De Heere Jezus bevolen,

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een orthodox christen van 27 jaar. Mijn leven is wat anders gelopen dan ik gehoopt had. Op mijn 16e kreeg ik een ...
geen reacties
05-02-2015
Vanmorgen ontdekte ik dat mijn ene schaamlip dik en hard geworden was. Het doet ook best zeer. Verder op de dag kreeg ik...
geen reacties
05-02-2008
Ik word in mijn reformatorisch gemeente op zijn zachtst gezegd onheus bejegend. Elkaars goed en nut bevorderen is taal w...
geen reacties
05-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering