Angst om niet te slapen

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven / geen reacties

14-11-2005, 00:00

Vraag

Ik heb een aantal vragen. Ik lijd ontzettend aan slapeloosheid. Eigenlijk al een jaar of vier en het wordt alleen maar erger. Het is een angst geworden. Angst om niet te slapen. En die angst heeft zich door de jaren heen gevestigd in alle vezels van mijn bestaan. Obsessief. Er is geen reden voor want ik ben verder een gelukkig mens. Ik pieker ook niet. Ik zou niet weten waarover. Ik kan alleen niet slapen. Waarschijnlijk omdat ik een controlefreak ben. Ik heb een karakter dat moeilijk dingen los kan laten. Ik denk dat dit de hoofdoorzaak is van mijn slaapprobleem. En misschien wat erfelijk belast, want slapeloosheid komt ook in de familie voor (maar dan uitsluitend bij de controlefreaks van de familie, dus het heeft m.i. wel degelijk met elkaar te maken). Uiteraard ben ik al bezig met hulp zoeken hiervoor. Mijn eerste vraag: Is er goede christelijke lectuur over dit onderwerp? Dus niet alleen over het probleem slapeloosheid, maar ook over de overgave tot God en de innerlijke rust die ieder christen eigenlijk zou moeten hebben. Mijn tweede vraag: Zijn er goede christelijke hulpverleners (Zuid-Holland) die hierin gespecialiseerd zijn? Ik heb een poosje bij een psycholoog gelopen, maar met alle respect voor haar kunde, híerin heeft ze me niet kunnen helpen. Mijn derde vraag: Ik ben al tijden op zoek naar de cursus "Slapen kun je leren". Maar deze cursus wordt bij ons in de regio niet gegeven. Nu komt er binnenkort een cursus "Ontspannen kun je leren." Dat is bijna dezelfde cursus en dit keer ook bij ons in de buurt. Ik heb de cursusleidster gesproken en zij denkt dat ik meer gebaat ben met psychische hulp in plaats van te leren hoe je lichamelijk kunt ontspannen. Dat kan ik eigenlijk al. Het zit 'm meer in mijn brein. Deze vrouw blijkt een hypnotherapeut te zijn. Ze heeft ook een website (www.hypnotherapie.cjb.net). Nu is mijn vraag: kan dit? Zij werkt dus echt met hypnose en hoe ze het vertelde klonk het werkelijk heel aardig. Ik heb eigenlijk wel zin om naar haar toe te gaan. Maar het valt onder de alternatieve geneeswijze. Komt het daarmee dus ook van de andere kant? Ik bedoel: van de kant van de duisternis? Is hypnose per definitie fout? Is het zelfs satanisch? Dan klinkt natuurlijk heel zwart-wit, maar ten diepste is ieder facet van het leven toch of zwart of wit. Wat ís hypnose eigenlijk? Het verwonderlijke is overigens dat er ruim een half jaar geleden een artikel in het RD heeft gestaan over de cursus "Slapen kun je leren". De cursussen "Slapen kun je leren"  en "Ontspannen kun je leren"  worden vaak gegeven door dezelfde cursusleider. Ik vroeg aan bovenstaande mevrouw of zij tijdens de cursussen ook met hypnose werkt. Haar antwoord was letterlijk: "Eh... ja...alleen noem ik dat dan niet zo. Ik noem het dan...(weet ik niet meer, anders haken er bij voorbaat al mensen af..." Ik trek hieruit de voorzichtige conclusie dat het RD (onbewust en onbedoeld neem ik aan) destijds een enthousiast en positief artikel geschreven heeft over een cursus waarin hoogstwaarschijnlijk met hypnose wordt gewerkt. Toch apart allemaal. Maar dat was even een zijspoor. Mijn vierde vraag: van de huisarts heb ik de doorverwijzing gekregen naar een psycholoog die "veel met muziek werkt". Ook zo iets vaags. Is dat dan direct new age? Of zie ik ook dit te zwart-wit? Mijn vijfde vraag: kan een slaapprobleem alleen door de duivel opgelost worden? Want God laat het geloof ik toch een beetje afweten. Ik bedoel: het is nog steeds niet over. En er wordt (door anderen en door mij) al zo lang voor gebeden.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je hebt inderdaad veel vragen die, volgens mij, erg veel met elkaar te maken hebben. Ik zal vraag per vraag proberen te beantwoorden.
 
Je eerste vraag of er goede christelijke lectuur is over het onderwerp overgave kan ik snel en kort beantwoorden: ja, erg veel zelfs. Je zou eens naar een evangelische boekhandel kunnen gaan of op internet zoeken bij de christelijke uitgevers op het onderwerp overgave. Een boek wat ik je persoonlijk aan wil raden, is het boek van Henry Nouwen "De verloren zoon". In dit boek verwacht ik dat je veel herkenning zult vinden maar ook een blik mag werpen op het beeld van de Vader uit de gelijkenis. Overgave heeft veel te maken met zelfacceptatie. Controle willen hebben over de dingen heeft vaak een andere onderliggende oorzaak. Dat kan juist onzekerheid zijn, of een laag zelfbeeld. Daarom lijkt het mij een goed idee dat je hulp zoekt die jou niet alleen helpt met je slaapprobleem!
 
De tweede vraag of er goede christelijke hulpverleners zijn in jouw regio kan ik ook positief beantwoorden. Op verschillende manieren kun je hierachter komen. Er is een site voor christenhulpverleners, www.cskonline.nl en zelf heb ik ook goede berichten gehoord over de Rivas zorggroep, die verschillende vestigingen hebben in het westen, telefoonnummer 0183 692777. Ook zij hebben een site, www.rivas.nl waar je meer informatie kunt vinden. De rivas is gespecialiseerd in pastoraal maatschappelijk werk. Mogelijk geven zij zelf ook de cursus "slapen kun je leren" maar daar ben ik niet helemaal zeker van.
 
Je derde vraag over hypnotherapie. Eerlijk gezegd ben ik er als hulpverlener niet uit. Er is wel degelijk aangetoond uit onderzoek dat het positieve resultaten kan opleveren. Zelf denk ik dat hypnotherapie op zichzelf niet verkeerd is maar dat het wel heel zuiver toegepast moet worden. Met zuiver bedoel ik dat het door iemand gebeurt die behalve goed is opgeleid om dit te mogen doen -want er is veel "kaf onder het koren"- ook zich als christen onderwerpt aan het gezag van God. Waarom men jou heeft aangeraden om hypnotherapie te volgen is mij niet helemaal duidelijk. Uit jouw vraag blijkt vooral dat het om een persoonlijkheidsprobleem gaat. Hypnotherapie is meer gericht op onderliggende trauma's of verborgen leed. Is daar bij jou sprake van? Wanneer jij spreekt over "controlefreak" dan denk ik eerder aan een psychologische oorzaak en lijkt me psychotherapie of pastoraal maatschappelijk werk, gezien je vragen op geloofsgebied, eerder passend.

Op je vraag wat hypnose eigenlijk is, kan ik een heel lang antwoord geven maar kort gezegd komt het erop neer dat je kunstmatig in een toestand wordt gebracht waardoor je bij het onderbewuste denken komt. Er zijn veel boekjes over geschreven, bij de bibliotheek kun je hierover verschillende titels lenen waaronder: "Wat is hypnose". Het voert voor mij te ver om deze vraag te beantwoorden.
 
Je vierde vraag vind ik erg lastig! Je hebt van jouw huisarts een verwijzing gekregen naar een psycholoog die "veel met muziek werkt". Ik heb veel te weinig informatie om hier iets zinnigs over te zeggen! Wel weet ik dat een aantal psychologen met muziektherapie werken om mensen te leren ontspannen of door middel van muziek dichter bij hun gevoelens en emoties te kunnen komen. Voor zover ik weet is dit zeker niet direct New Age, maar ook hierin wil ik voorzichtig zijn omdat ik niet weet hoe de desbetreffende psycholoog werkt. Je kunt hier uiteraard zelf bij die psycholoog informatie over vragen.
 
Je vijfde vraag is of een slaapprobleem alleen door de duivel opgelost kan worden. Ik denk dat deze vraag is ingegeven door een diepe teleurstelling dat God niet helpt als er zo voor gebeden wordt? Persoonlijk geloof ik dat een slaapprobleem juist niet door de duivel opgelost wordt! De duivel is immers  niet uit op herstel en genezing maar op je ondergang! Tegelijkertijd denk ik, maar ook dit zeg ik heel voorzichtig want ik ken je verder niet..., dat jouw teleurstelling een verband heeft met het feit dat je een controle freak bent. Je lijkt erop gericht om de touwtjes in handen te houden terwijl God van ons vraagt de dingen in Zijn Hand te leggen. Ook gebedsverhoring lijk je te willen "regelen". Wat ik hiermee niet wil zeggen is dat het je eigen schuld is want dat is zeker niet zo! Wel dat jouw manier van denken mogelijk te maken heeft met je diepe teleurgestelde gevoelens naar God toe. Wat ik waardeer is dat je het onder ogen ziet en ermee aan de slag wilt gaan! Ik raad je dan ook zeker aan om hulp te zoeken, juist bij een christen, omdat jouw problematiek ook met geloven te maken heeft. Waarschijnlijk heeft de psychologische hulp die je al gehad hebt daarom jou ook niet kunnen helpen. Ik denk dat jouw geloofsvragen een belangrijk onderdeel zijn van de problemen.

Ik wens je toe dat je groeit in geloof en dan vooral die overgave waarna jij verlangt. Dat zal zeker rust geven maar ook strijd voor iemand die het zo moeilijk vind om de dingen los te laten. En vooral: stop niet met bidden!
 
Heel veel sterkte in alles, ik hoop dat je er wat mee kunt!
 
Hartelijke groet,
Petra van Bodegraven

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven

 • Geboortedatum:
  26-03-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

slapen
geen reacties

Terug in de tijd

We krijgen met enige regelmaat opmerkingen over de advertenties op Refoweb. De inkomsten van de banners e.d. zijn echter...
geen reacties
04-05-2021
Ik heb een vraag die mij best erg bezig houdt. Het liefst stel ik hem aan Marijke Rots.Ik ben 50 jaar, drie jaar getrouw...
geen reacties
14-11-2008
Wanneer straft God iemand en waarmee? Hoe kan je weten of je gestraft wordt?
geen reacties
14-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering