Ik heb een vraag over Ezechiel 29, 30, 31. (...)

Ds. M. M. van Campen / geen reacties

18-10-2007, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over Ezechiel 29, 30, 31. Daar staat geprofeteerd dat God Nebukadnezar zou toestaan om Egypte te verwoesten. Het land zou 40 jaar onbewoond blijven (29:11). Ik kan alleen nergens vinden dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is! Heeft God later soms afgezien van Zijn plan? Of weet u iets meer van hoe deze profetie uitgekomen is? En waarom werd Egypte überhaupt gestraft? En waarom had Nebukadnezar en zijn leger nog niet genoeg loon? Ze hadden Tyrus toch al overwonnen? (29:18). Trouwens, Nebukadnezar was volgens mij ook niet zo'n lieverdje. Dus waarom beloont God hem, terwijl Hij hem later weer straft als Nebukadnezar te hoogmoedig wordt?

Antwoord

Het Bijbelboek Ezechiel is een machtig mooi, maar ook een moeilijk profetisch boek in het oude Testament. De indeling is als volgt: [1] Hoofdstuk 1-24: onheilsprofetieën over Israël. [2] Hoofdstuk 25-32 onheilsprofetieën over zeven heidenvolken. [3] Hoofdstuk 33-48: heilsbeloften.

De vraag gaat over het tweede hoofddeel. In hoofdstuk 29-32 wordt het oordeel over Egypte en Farao aangezegd. Wanneer is dit vervuld? In H29:11 staat dat het land Egypte 40 jaar woest zou liggen en onbewoond zou blijven. In H9:17 wordt gesproken over het 27e jaar. In 605 voor Chr. is Nebukadnezar gekroond, dus in 605-27= 578 voor Christus kwam de eerste aanval op Egypte. Daarna lag het land 40 jaar verwoest: 11. We komen dan op 578-40=538 voor Chr. En dat is het jaar van de ondergang van Babel. En daar sluit dan H29:21 weer bij aan dat spreekt van Zerubbabel. Aldus het belangrijke boek van Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible difficulties, p277v. Zie ook Fl. Josefus in zijn Oudheden,10.9,5-7 waarin hij spreekt over de verovering van Nebukadnezar van Egypte.
Jeremia 43:8-13 profeteert ook van die tijd.

-De Heere zegt Nebukadnezar het rijke land Egypte als loon toe nadat hij Tyrus juist niet had overwonnen. Daarover was hij teleurgesteld en nu wordt hij door God gecompenseerd met Egypte als beloning. Hij zal overweldigende successen gaan behalen in een veldtocht tegen Egypte.

-De reden waarom Egypte gestraft wordt is de hoogmoed tegen de HEERE, haar grootsheid (H29:9) en vertrouwen op eigen kracht, zie vooral H31.

-De Babylonische koning Nebukadnezar was het instrument van oordeel in Gods hand. Dat Nebukadnezar op zijn beurt ook weer verantwoording moest afleggen voor de manier waarop hij met de landen die hij veroverde omging, lezen we in het boek Habakuk. Babel was een roede in Gods hand om het volk Israël te straffen voor hun zonden, maar op zijn beurt zou Babel ook weer gestraft worden. Ieder land en volk en koning zal voor God rekenschap moeten afleggen van de manier waarop hij dingen heeft gedaan, mensen heeft behandeld, oorlogen heeft gevoerd en landen heeft veroverd.

Ds. M. M. van Campen, Rotterdam
Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom bidt een dominee na een doopdienst: “Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en o...
geen reacties
19-10-2017
Is Israël nog steeds het land van God en zijn de Joden nog het volk van God? Want zover ik weet zijn er de laatste jaren...
geen reacties
19-10-2017
Heeft God nu wel of niet mensen voorbestemd voor de hel?
4 reacties
18-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering