24 ouderlingen en 4 dieren

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

30-11-2001, 00:00

Vraag

In Openbaring 19 wordt gesproken over de 24 ouderlingen en de vier dieren. Wie of wat worden daarmee bedoeld? Is het niet vreemd dat hier over dieren wordt gesproken, omdat deze schepsels zielloos zijn en dus niet geoordeeld worden?

Antwoord

"Blijde begroeting van Babylons val."

We moeten bij de grote schare (vs 1) denken aan de legermacht van de engelen rondom de troon. Zij zingen na (aankondiging van) Babylons val.

Is dat wel een reden om een loflied aan te heffen? 't Is toch ronduit verschrikkelijk wat er met de goddelozen gebeurt! Zou je dan niet eerder verwachten dat men in huilen uitbarst? Menselijkerwijs gesproken ligt dat voor de hand. Maar het gaat hier om de oordelen Gods over de goddelozen. Als die vervuld worden past daarbij lofzang. Hier geschiedt immers Gods recht. Daarom beginnen de engelen hier als eersten met de lofzang. Zij zingen voor. Zij laten als heilige engelen zien hoe gepast het is al Gods daden en deugden te prijzen. Ook Zijn rechtvaardigheid, die inhoudt de redding van Zijn volk en de eeuwige straf over de goddelozen.

In vs 4 lezen we dan dat ook de 24 ouderlingen -die heel de Kerk vertegenwoordigen- en de vier dieren -die heel de schepping vertegenwoordigen- instemmen met die lofzang van de engelen. Ze zeggen maar twee woorden: amen (zo is het!) en: hallellujah (prijst de Heere!) Dat is pure aanbidding. Die komt God toe! En Hij zal die ontvangen door heel de schepping (d.i. de onbezielde wereld - de vier dieren) en alle verlosten (de 24 ouderlingen 12 + 12 Kerk OT + NT).

De toon van de verloste Kerk is evenwel dieper: zij zingt vanuit de verlossing van schuld en zonde door het bloed van het Lam. Dat kennen de engelen en de vier dieren niet bevindelijk. Daarom wijken de engelen verder van de troon af. En staat de verloste kerk direct rondom de troon van het Lam.

Dus: de engelen zingen voor en de verloste Kerk en de vernieuwde schepping stemmen mee in. Dit wordt volle waarheid op het moment waarop de bruiloft van het Lam gekomen zal zijn (vs 7) Vervuld zal dan zijn wat ook in het OT op vele plaatsen doorklinkt: "Alles wat adem heeft, love de HEERE!"(Ps. 150)

Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

Openbaring
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Job 40. In dit hoofdstuk stelt God aan Job allerlei retorische vragen over Zijn Schepping en of Jo...
geen reacties
30-11-2006
Ik ben nog niet zo lang getrouwd en irriteer me steeds aan mijn man. Ik vind hem arrogant en eigenwijs. Hij kraakt mijn ...
5 reacties
30-11-2015
Hoe kun je zonder hulpverlening van een obsessieve compulsieve stoornis afkomen?
2 reacties
30-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering