Wat wordt er bedoeld als Jezus zegt tegen de discipelen dat ze alles moeten verk...

Ds. L.W. Smelt / geen reacties

25-06-2005, 00:00

Vraag

Wat wordt er bedoeld als Jezus zegt tegen de discipelen dat ze alles moeten verkopen om wapens te kopen? Dat zegt Hij vlak voordat Hij gaat lijden. De discipelen moesten toch niet voor Hem strijden, of juist wel? Als het wel zo is, is het dan nog een boodschap voor ons om een geestelijke strijd aan te gaan?

Antwoord

In het Topkapi-paleis van de sultans in Constantinopel wordt o.a. een zwaard van Mohammed getoond als relikwie. Het is typerend voor Jezus dat Hij nooit een zwaard heeft gedragen en ook het dragen van zwaarden niet heeft gepromoot. De enige uitzondering schijnt Lucas 22:36 te zijn. Lucas 22: 35-38 is in de uitlegkunde een veelbediscussieerde perikoop. Mij is in ieder geval duidelijk dat dit vers op een tijdelijke periode slaat: de tijd van vervolging. Dan heb je meer aan een zwaard ter verdediging dan aan een mantel. Die tijd kan overigens wel terugkomen en dan geldt die tekst weer. Als de discipelen direct met twee zwaarden aan komen zetten (Luc. 22:38) , wijst Hij dit af met: Het is genoeg. M.a.w. we hebben nu genoeg gepraat. Nu komt de heftigste eindstrijd van Mij op weg naar Golgotha. Nu komt het aan op deze ultieme verlossingsdaad.
 
Je moet deze 'zwaard-tekst' dus niet veralgemeniseren tot een aansporing van Jezus om maar oorlogje te gaan voeren. Hij heeft zich immers ook nooit aangesloten bij de Zeloten, die er niet voor terugschrokken om de Romeinen met geweld te verjagen uit hun land. Petrus gebiedt Hij het zwaard in de schede te doen (Joh.18:11). Jezus heelt het afgehakte oor van Malchus (Luc 22: 51) als concreet teken van liefde tot de vijand.
 
Ds. L. W. Smelt, Dorpskerk De Bilt
Ds. L.W. Smelt

Ds. L.W. Smelt

 • Geboortedatum:
  01-06-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Bij ons thuis werd vroeger gewaarschuwd tegen occultisme, alternatieve geneeswijzen, homeopathie, acupunctuur e.d. Nu va...
geen reacties
25-06-2013
Aan dominee A. Vergunst. Ik weet me geen raad meer door alle pijn en verdriet. Waar is God dan? Is het echt waar dat Hij...
2 reacties
25-06-2013
Aan ds. Heikamp. Vindt u dat je naar een sauna kunt gaan? Mijn vriend gaat daar heen en wil mij er ook heen hebben. Ik b...
geen reacties
26-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering