Wat is het verschil tussen gave en talent? Hoe kom je achter dat je het hebt?

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

09-10-2007, 00:00

Vraag

Wat is het verschil tussen gave en talent? Hoe kom je achter dat je het hebt?

Antwoord

Beste vriend(in),

Als ik je vraag goed begrijp, ga je er vanuit dat er een verschil bestaat tussen een gave en een talent. Zelf denk ik dat er geen verschil zit tussen die twee. Als je een talent hebt zodat je bijvoorbeeld een muziekinstrument kunt bespelen kan je dat ook een gave noemen. Het woord ‘gave’ geeft overigens mooi aan dat we het gekregen  hebben!

Hoe ontdek je welke gaven je hebt? Je kunt aan anderen die je goed kennen eens vragen wat zij als een talent van jou zien, je kunt ook afgaan op wat je leuk vind. Dingen die je goed kan, vind je namelijk vaak ook leuk. Mensen die slecht kunnen leren, hebben vaak een hekel aan school, mensen die het talent hebben gekregen om met hun handen bezig te zijn, die erg handig zijn, vinden dat vaak leuk.

Misschien begrijp ik hoe je komt tot een verschil tussen de woorden gave en talent. In Matth. 25 vinden we de gelijkenis van de talenten. In die gelijkenis is een talent niet hetzelfde als een gave. Anders zou je als je goed je best doet op school, de zaligheid kunnen verdienen. Ten onrechte wordt deze gelijkenis wel eens gebruikt om iemand aan te sporen om goed zijn best voor een of ander te  laten doen. In deze gelijkenis is een talent een genadegeschenk. Denk bijvoorbeeld aan de Bijbel, de kerkgang, de doop, de beloften; allemaal talenten die God ons geeft om mee te woekeren. Talenten die we a.h.w. mogen gebruiken om God te zoeken en te vinden. Als we die talenten niet gebruiken, als we niet pleiten op Gods beloften dan gaat het mis. Dat wil die gelijkenis zeggen.

Kortom, probeer ontspannen te ontdekken welke talenten jij hebt, wees er dankbaar voor en geniet ervan, maar bovenal gebruik Gods talenten, Zijn beloften met het oog op je eeuwig heil.

Met vriendelijke groet,
Michel van Heijningen
M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

geen reacties

Terug in de tijd

Pas zei iemand tegen me dat liefde een keuze is. Dat je ervoor kan kiezen om kwaad met goed te vergelden en voor je vija...
geen reacties
09-10-2010
Een wat medische en gênante vraag, waarmee ik niet helemaal naar de huisarts durf. Ik ben nog vrij jong en heb drie kind...
geen reacties
10-10-2017
Aan ds. A.T. Vergunst. Hoe door te gaan na het sterven van een zeer geliefde moeder? Enige tijd geleden stierf mijn moed...
5 reacties
09-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering