(...)Graag willen we lid worden van de Hersteld Hervormde Kerk. Maar eerst wille...

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

25-09-2005, 00:00

Vraag

Mijn vriend en ik zijn beiden lid van Gereformeerde Gemeenten. Graag willen we lid worden van de Hersteld Hervormde Kerk. Maar eerst willen wij weten wat de precieze verschillen tussen deze twee kerkgenootschappen zijn. Kunt u ons helpen?

Antwoord

Mijn vraag  aan jullie is: waarom willen jullie weg bij de Ger. Gem.? Blijkens de vraag niet vanwege het feit dat jullie terug willen keren tot de Vaderlandse kerk, de planting Gods in ons vaderland. Vroeger kwam ik nogal eens van Gods kinderen tegen uit jullie kerkverband die verlangden naar het moment dat de Hervormde Kerk terug zou keren tot de gereformeerde belijdenissen der kerk en er geen ruimte meer zou zijn voor de dwalingen van het remonstrantisme en vrijzinnigheid. Wij zien uit naar al de afgescheiden kerken die begeren in leer en leven naar het reformatorisch erfgoed kerk te zijn.

Verscheidenheid is er altijd geweest en zal ook blijven. Ik zou geen precieze verschillen kunnen aanwijzen tussen de twee kerkgenootschappen. Want ook in dat kerkverband is er diversiteit van meningen en opvattingen, de rekkelijken en de preciezen. Dat geldt voor leer en leven.

Toen mijn eega onlangs de zondag over was bij een van onze dochters, omdat ik elders in den lande verbleef, heeft zij zich met het gezin begeven naar de kerk van de Ger. Gem. waar de kinderen kerken. Ze kwam diep onder de indruk thuis vanwege de ernst waarmee de dominee had gepredikt en jeugd had gewaarschuwd voor de zonde en de eeuwigheid. Ze zei: Ik ben dankbaar dat dit gezin daar kerkt. Ze worden nog gewezen op de noodzakelijkheid van wedergeboorte en bekering. Dus jonge vrienden: blijf zitten waar je zit en verroer je niet!

Met vriendelijke groeten,
ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

In de dogmatiek van ds. Kersten ben ik heel vaak de groep "Socinianen" tegengekomen. Kunt u mij vertellen in welke kerk,...
geen reacties
25-09-2003
Ik heb een vraag over de doop. Ik heb een vriendin die als baby gedoopt is. Nu heeft zij een man ontmoet die in een geme...
10 reacties
25-09-2009
Waarom is Jezus na drie dagen opgestaan en niet bijvoorbeeld na twee of vier dagen?
geen reacties
25-09-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering