Dwalingen in de roomse kerk

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

05-09-2005, 00:00

Vraag

Mijn broer is belijdend lid van een reformatorische kerk. Afgelopen zomer ging hij met een klasgenoot mee naar de wereld-jongerendagen van de Rooms-Katholieke kerk. In een gesprek dat ik met hem had begreep ik dat hij al heel wat over het roomse geloof te weten gekomen is en dit ook niet allemaal afkeurt. “Er zijn zaken die de roomsen anders interpreteren dan protestanten, maar er is wel wat voor te zeggen”. Alles wat wij dwalingen noemen, wil hij niet radicaal afkeuren. Dat de paus de opvolger is van de Petrus, weet hij duidelijk te verklaren vanuit Matt.16, en de Mariaverering neemt helemaal niet zo'n grote plek in. Goede werken? Welnee, ‘t is net als bij ons Christus waardoor je zalig wordt. ”Bij de protestanten is ook een hoop mis”. Ik heb me helemaal nog nooit echt verdiept in het roomse geloof, maar ik zie de dingen toch zoals ik ze altijd geleerd heb vanuit de Bijbel. (“Maar dat doen zij ook, alleen anders.”) Zou u mij een verhelderend antwoord kunnen geven over de verschillen tussen en dwalingen in de roomse kerk en hoe ik mijn broer kan overtuigen dat hij afwijkt van wat hij beleden heeft in onze kerk met gereformeerde grondslag?


Antwoord

Beste vriend,

Het is niet moeilijk om achter verhelderende antwoorden te komen wat betreft de problematiek die je op tafel leg. Wat je naar voren brengt heeft te maken met de Reformatie. Waarom was die nodig? Juist om de dwaalleringen te bestrijden en te weerleggen uit de Heilige Schrift. Ik wil wat bouwstenen aanreiken om je te verdiepen in de verschillen die er zijn met de roomse kerk.

Neem lees en herlees de Nederlandse geloofsbelijdenis en onze Heidelbergse Catechismus. Ze zijn immers opgesteld met als achtergrond de dwaalleer van Rome te bestrijden en de zielen die van onder dit juk werden bevrijd te onderwijzen uit Gods Woord. Wanneer je dit serieus en biddend onderzoekt zul je zien dat er een eeuwigheidskloof ligt tussen Rome en de Reformatie.
Dan blijkt het niet juist te zijn zoals velen tegenwoordig zeggen: het is slecht een interpretatiekwestie. Of het dan gaat over de Maria-aanbidding of de pauselijke stoel of de kwestie van geloof en goede werken, het gaat om principiële zaken. Het gaat over het rechte verstaan van Gods Woord.

Wanneer je broer opmerkt: bij de protestanten is er ook een hoop mis, dan heeft hij helaas gelijk. Maar dat is geen reden om de leer van de Reformatie en de leer van Rome in één emmer te doen en te zeggen: het gaat om Dezelfde God, dezelfde Bijbel, het is alleen en kwestie van interpreteren en uitlegkunde. Zij zo en wij zo.

Het is te hopen dat je broer niet over zal gaan tot de Roomse kerk. Dat zou een vreselijk dieptepunt zijn in zijn leven met alle gevolgen van dien. Soms worden zulke mensen nog roomser dan de paus. Je weet dat Luther door God is gebruikt om deze dwalingen te bestrijden en te weerleggen met als gevolg dat ze hem als een ketter hebben gebrandmerkt. Hij raakte het hart van de roomse dwaalleer, vandaar hun scherpe reactie om hem te verdoemen als een ketter. Je moet het onderstaande maar eens aan je broer geven om dit zuivere roomse geluid te lezen. Ik neem over wat ik vorige week gepubliceerd heb in de Veluwse kerkbode.
 
De Paus en Luther

Mij kwam de banvloek die de paus over Luther had uitgesproken weer onder de aandacht. Het is nog niet zo lang geleden dat de Roomse kerk, op dringend verzoek van verschillende protestantse kerken, werd gevraagd om de banvloek die Rome over Luther had uitgesproken te herroepen. Zij weigerde pertinent, waaruit blijkt dat Rome nooit veranderd is, zoals sommigen dit voor geven. Ook de nieuwe paus die door miljoenen roomsen als een soort afgod wordt aanbeden zal hier niet toe overgaan.

Onze vaderen hadden het bij het rechte eind om de paus de antichrist te noemen. Ik geef de banvloek weer en u moet hem maar eens rustig lezen.

De banvloek over Luther uitgesproken luidt als volgt:

In de Naam van de Vader, den Zoon, den H.Geest, de H.Maagd Maria, Joh.den Doper, Petrus, Paulus en alle heiligen in den hemel, vervloeken wij u, en sluiten van onze gemeenschap af een ieder, die tegen ons is opgestaan. Moge die vloek hem treffen in zijn huis, schuur, bed, veld, weg en stad. Zij hij vervloekt in zijn bidden, spreken, stilzwijgen, eten, drinken en slapen. Zij hij vervloekt in zijn horen, zien, smaken, ruiken en voelen; vervloekt in zijn ogen, zijn hoofd en lichaam van de kruin tot aan den voetzool. Ik bezweer u: duivel en alle boze geesten, dat gij niet rust, voordat gij hem tot eeuwige schande hebt gebracht, totdat verdronken of gehangen, door wilde beesten verscheurd of verbrand is. Moge zijn kinderen wezen en zijn vrouw weduwe zijn! Ik beveel u, duivel en alle boze geesten, dat gij onmiddellijk het licht zijner ogen uitblust, gelijk ik deze waskaarsen uitblus. Dat zij zo! Amen!

Hartelijk gegroet van één die de roomse paus maar niet uit zijn hart kan krijgen.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
geen reacties

Terug in de tijd

Al een tijdje heb ik mijn twijfels bij een bepaald nummer van Kees Kraaijenoord. Zelf kerken mijn man en ik in de Christ...
16 reacties
05-09-2012
Beste dominee Heijkamp. Ik stel deze vraag aan u, omdat ik u een beetje ken. Gisterochtend had onze dominee in de preek ...
geen reacties
05-09-2006
Wat moet ik doen? Ik heb een verleden met incest. Ik vertrouw geen mensen, ook na al 20 jaar therapie niet. Ik verlang n...
1 reactie
05-09-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering