Gods straf voor Zijn volk

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

06-03-2005, 00:00

Vraag

Waarom straft God Zijn volk hier op aarde voor hun zonden? Christus heeft toch de straf betaald voor al Zijn uitverkorenen? Kan God dan toch nog straffen uit toornigheid? Zit hier ook nog een vorm van vergelding in?

Antwoord

Dat is toch een eeuwig wonder dat Christus de straf heeft gedragen en de schuld heeft betaald en aan Gods recht heeft voldaan voor al Zijn uitverkorenen. Het geheim van de Goddelijke liefde die Hij bewijst aan verloren zondaren. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Waarom straft God Zijn volk hier op aarde voor hun zonden? Ik moet denken aan de bekende woorden uit de berijmde psalm 103: 5 waar staat: Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Je moet dit vers eigenlijk in z’n geheel lezen. Hieruit blijkt dat de Heere Zijn volk wel straft, maar vanuit Zijn Vaderlijke liefde om Zijn volk op het rechte spoor te houden. Want zij dragen een dwaalziek hart in zich om wat tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is.

Er is een bekende uitspraak: de één wordt door het leven geslagen en de ander wordt door het leven gedragen. Je kunt het best vergelijken met een gezin waar vader en moeder trachten hun kinderen naar Gods Woord op te voeden. De één heeft meer straf nodig als de ander om te leren gehoorzamen. Zo is het in het geestelijke leven ook. De één heeft een houten kruis en de ander een gouden kruis. Voor beide geldt dat Christus er uit te voorschijn komt. Dat geldt dus voor Gods volk. Om hun straf te dragen droeg Hij een vervloekt kruis om Zijn volk een gezegend kruis te schenken.

Kijk, de goddelozen worden door de Heere gestraft als Rechter wanneer zij gaan sterven. Zij kunnen hier veel voorspoed en vrede kennen. Ik verwijs naar psalm 73. Asaf liep er in vast dat het de goddelozen voor de wind ging en hij vond alle morgen zijn bestraffing. Totdat hij in hun heiligdommen inging en op hun einde merkte. Toen vond hij vrede in de straffende hand van God in zijn leven en mocht hij buigen onder Zijn heilige wil! Dan is alles goed wat God doet. Je moet ook de geschiedenis van Job maar eens lezen. Daar zien we ook wat genade vermag in het leven van een kind van God, die ervaren mocht dat de prikkel uit de straffende hand van God was.

Kan God dan toch nog straffen uit toornigheid? Zit hier ook nog een vorm van vergelding in? We lezen psalm 103 vers 10: Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat is een duidelijk antwoord op de laatste twee vragen die je stelt. Kust de roede want er zit honig aan.

Ik wil het hierbij laten en mocht je nog verdere vragen hebben: stel ze gerust we zijn ervoor om elkaar, indien mogelijk, vanuit de Schrift te onderwijzen.

Hartelijk gegroet,
ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

straf
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee Meeuse. Uw antwoord op een vraag las ik met grote verbazing. De vraag was waarom een vrouw geen broek mo...
geen reacties
06-03-2006
Misschien een beetje een rare vraag, maar ik hoop dat er toch een antwoord op gegeven kan worden. Binnenkort moet ik een...
6 reacties
06-03-2010
Wij hebben thuis een oude hond. Hij heeft over zijn hele lichaam knobbels van de kanker, waardoor hij moeizaam loopt. Oo...
geen reacties
06-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering