Geen geloof zonder ratio

Buitenman / geen reacties

23-10-2014, 08:45

“Ons kennen is wel ten dele, maar de gedeeltelijke kennis die we hebben is wel ware kennis”, aldus Arie Geelhoed op zijn persoonlijke website. “God kennen betekent dat we allerlei dingen van Hem weten, maar het is meer dan dat.

We kennen hem ook door Zijn omgang met ons. We kennen hem door Persoonlijke openbaring. We kennen God als Vader omdat hij Zichzelf zo in de bijbel heeft geopenbaard. Hij wordt vader genoemd, Hij gedraagt Zich als vader. Als we de Bijbel lezen, en de Geest verlicht ons verstand, dan krijgen we daardoor steeds diepere kennis van God als vader... We hebben de Geest van het zoonschap die in ons roept: Abba Vader. Ons hart gaat uit naar God. We kennen God ook als Vader vanwege zijn vaderlijke bemoeienis met ons persoonlijk. Zijn vaderlijke zorg in concrete situaties, Zijn vaderlijke correctie als Hij ons op de vingers tikt, Zijn vaderlijke troost in verdriet.”
 
“Volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis”, zo gaat Geelhoed verder, “rust de zekerheid dat de Bijbel van God afkomstig is op het getuigenis van de Geest in onze harten en die zekerheid wordt bevestigd (er wordt zelfs het woord "bewijs" gebruikt) door het rationeel te controleren verschijnsel van de profetie. In de Bijbel wordt wel degelijk, ook tegen ongelovigen, een beroep op feiten gedaan (dingen die men door waarneming zelf kan vaststellen) en op logica (uit die feiten worden conclusies getrokken). De bijbel spreekt ... over: aanwijzen, zegel drukken, getuigen, bewijzen, bewijs. Het voornaamste woord is getuigenis (getuigenis geven).”
 
“Het geloof is geen niet-rationele sprong (het is zelfs geen bovenrationele sprong). Het is wel een sprong maar dan een sprong (mede) op rationele gronden. Een mens maakt pas de sprong van het geloof nadat God hem mede langs rationele weg overtuigd heeft van de waarheid van het evangelie. Op allerlei wijzen kan God tot een mens laten doordringen dat het evangelie de waarheid is. Dat overtuigd worden hoeft niet altijd een bewust proces te zijn maar aan het tot geloof komen gaat het overtuigd worden van de waarheid vooraf.”
 
“Ons geloof is gebaseerd op kracht van God (op persoonlijke openbaring). God die zich openbaart aan de individuele mens. God die overtuigt op allerlei wijzen. God die ons zijn aanwezigheid en kracht toont en doet voelen/ondervinden op allerlei manieren. Niet alleen door het innerlijk getuigenis van Gods Geest, maar ook door het getuigenis dat uitgaat van bijvoorbeeld veranderde levens of door het getuigenis dat uitgaat van de profetie of door een openbaring van Zijn kracht in bevrijding van boze geesten. Enzovoorts. Mede langs deze wegen (mede op rationele gronden) brengt God tot erkentenis van de waarheid. Natuurlijk is het niet genoeg om overtuigd te worden van de waarheid. Dat maakt iemand nog niet tot een kind van God. Na het overtuigd worden moet er een overgave aan Jezus volgen.”

Buitenman op 23-10-2014, 08:45
geen reacties

Lees ook deze columns

Nog niet zo lang geleden begon een predikant uit de rechterflank van onze achterban zijn lezing op een jongerenavond me...
7 reacties
21-10-2014
Behalve dat we in de media de krijgsverrichtingen van de Alliantie tegen ISIS dagelijks kunnen volgen, lezen we ook elke...
geen reacties
16-10-2014
Hij moet nu al heel oud zijn. Vóór zijn verhuizing naar een ander deel van Nederland was hij al een tijd emerituspredika...
2 reacties
11-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering