Jij schijnheilige refo (2)

SMS / 7 reacties

21-10-2014, 12:27

Nog niet zo lang geleden begon een predikant uit de rechterflank van onze achterban zijn lezing op een jongerenavond met de woorden: “Jij schijnheilige refo.” Het werd doodstil in de zaal. Ademloos werd er geluisterd naar de boodschap die als doel had door geloof en bekering radicaal een eind te maken aan de hypocriete vroomheid van veel jeugd en ouders in onze kerken.

 

Kritiek kwam er achteraf van enkele luisteraars op afstand en wat lezers van een soortgelijke column op Refoweb. Het erkennen van zonde en schuld gaat ons gemakkelijk af, totdat het persoonlijk wordt. Daar zijn we net even te vroom voor.

De bekende evangelist Zac Poonen schreef twee jaar geleden het boekje “Vijftig kenmerken van farizeeën.” Hij concludeert: “Er zijn minstens vijftig kenmerken van de farizeeën die ik ontdekt heb in de evangeliën. Zelfs als er maar één van deze kenmerken bij ons past, dan zijn we een farizeeër. De geest van de farizeeër staat lijnrecht tegenover de Geest van Christus. Daarom is het zo ernstig.” Het vergt te veel tijd en ruimte om al deze kenmerken uitgebreid te belichten. Maar een aantal daarvan is al onthullend genoeg. Laten we onszelf er eens naast leggen.
 
1.   Farizeeën roemen in hun relatie met godvruchtige mensen. Hij weet dat hijzelf niet godvruchtig is, dus probeert hij geassocieerd te worden met “broeder X”, die een goede reputatie heeft.
2.   Farizeeën roemen in uiterlijke gerechtigheid; hun -voor het oog- gehoorzaamheid aan de wetten van God. Ze leven vanuit regels.
3.   Farizeeën zijn erg kritisch naar anderen om kleine zaken. Ze hebben een scherp zicht op de doorn in het oog van de ander, maar ondervinden weinig hinder van de balk in hun eigen oog.
4.   Farizeeën worden gedreven door jaloezie en haat. Ze zijn jaloers op de zegeningen bij anderen of in andere kerken. Ze proberen dat verdacht te maken. Ze zijn achterdochtig en veronderstellen het slechtste van andere mensen.
5.   Farizeeën verwaarlozen in de naam van hun godsdienst hun verantwoordelijkheden in het gezin. Ze gaan liever naar een vergadering van de kerk, bijbelkring of op huisbezoek, zodat ze thuis geen vinger hoeven uit te steken.
6.   Farizeeën zijn snel beledigd door een berisping of terechtwijzing van een broeder. Van  verondersteld kritische vragen moeten ze niets hebben.
7.   Farizeeën hebben een hard hart. Vaak zelfs zo hard als steen, terwijl ze met hun lippen de mooiste lofpsalmen zingen. Ze oordelen zichzelf echter niet. Anderen leggen ze hoge normen op, waar ze zich vervolgens zelf niet aan houden.
8.   Farizeeën zoeken de eer van mensen. Predikanten preken soms om eer te krijgen van mensen of zoeken de weg van de minste weerstand om kritiek van ambtsdragers te voorkomen. Men zoekt dan de eer van het werk, niet de Heer’ van de Kerk.
9.   Farizeeën denken dat heiligheid is te zien in en aan kledingstijl. Ze kijken goed naar anderen om te zien wat die dragen en spreken er vaak schande van.
10. Farizeeën houden van eervolle kerkelijke (bestuurs)functies en titels. Ze geven veel om de mening van mensen.
12. Farizeeën vervolgen de kinderen van God. Predikanten en evangelisten uit andere kerkverbanden, evenals hun boodschap, worden verdacht gemaakt of gelasterd. Maar ook degenen die niet naar hen luisteren in de eigen gemeente of weigeren zich aan hun gezag onderwerpen worden aangepakt.
13. Farizeeën zijn niet bezorgd om verloren zondaren. Die zijn immers door God niet uitverkoren.
14. Farizeeën hechten meer waarde aan hun tradities dan aan het Woord van God.
15. Farizeeën kijken neer op anderen. Ze zijn trots op wat ze zelf hebben bereikt en voelen zich verheven boven de gewone kerkganger. Ze scheppen op over hun eigen prestaties.
 
Wie kan dit lezen (of schrijven) zonder zichzelf op een of meerdere punten schuldig te weten?

SMS op 21-10-2014, 12:27
7 reacties
MvR
21-10-2014 / 14:14
Beste SMS,

Hoe komt het toch dat de opmerking 'Wie kan dit lezen (of schrijven) zonder zichzelf op een of meerdere punten schuldig te weten?' zo onwaarachtig overkomt? Waarom roept deze zin bij mij nu niet het gevoel op, dat SMS zichzelf als een Farizeeër heeft leren kennen, en dat hij ons állen voor een spiegel plaatst?
Ik zal het antwoord verklappen: door de inleiding. De kritiek van Zac Poonen wordt niet gebruikt voor de schijnheilige mens, maar voor de schijnheilige refo. En degenen die liever op huisbezoek gaan dan thuis een hand uit te steken (enzovoorts)? Inderdaad, dat moeten dan wel refo-ambtsdragers zijn. Ik ga er van uit dat Poonen het zo niet bedoeld heeft, maar zo wordt het door SMS wel geframed.
Overigens valt er op wat Poonen noemt wel het één en ander af te dingen. Bijvoorbeeld punt 1: 'Farizeeërs roemen in hun relatie met godvruchtige mensen', en punt 2: 'Farizeeërs roemen in uiterlijke gerechtigheid'. In zekere zin (als je dat 'roemen' dan niet opvat in de zin van pochen) zou ook de dichter van Ps. 119 een Farizeeër zijn... En zij die menen dat heiligheid te zien is aan de kleding? Die hebben Paulus en Petrus aan hun zijde. Inderdaad, ook al van die 'Farizeeërs'.
Kortom: het is goed om mensen een spiegel voor te houden, maar doe dat dan wel eerlijk.
sunlover
21-10-2014 / 18:42
Helaas bevinden er zich ook veel onder de refi-critici die aan bovenstaande kenmerkenvoldoen. Laten we ook zelf in de spiegel blijven kijken. Al noemen we ons geen refo
Arjan
21-10-2014 / 19:28
Hypocriete vroomheid? Net even te vroom om schuld te bekennen? Die refo's zijn net mensen. Om ons beeld getekend te zien hebben we geen Zac Poonen of Refoweb nodig. Romeinen 3.
Bambi
21-10-2014 / 19:56
Laat iedereen alleen zichzelf hier aan spiegelen en als je jezelf ergens in herkent hoef je het echt niet aan ons kenbaar te maken, maar je hoeft het alleen bij God te brengen. ;)


@MSM:
Kom maar op met die andere 35 punten.
Bambi
21-10-2014 / 19:56
Oh, je heet SMS, foutje......
benedictus
29-10-2014 / 17:04
Ik vind dat er wel heel lelijk over de Farizeeers wordt gedaan! Moeten we niet eens ophouden hele volksstammen weg te zetten als hypocriet. Lekker makkelijk. Gelukkig zit het echte leven vol nuances!
CeesvanBeek
29-10-2014 / 19:11
Hallo allemaal.

Helpt dat elkaar verwijten nu de velen en velen ouderen en jongeren die binnen de Refokring op zoek zijn naar vrede en rust voor hun ziel?

Ik weet dat er binnen de Refokring velen zijn die diep van binnen buitengewoon ongelukkig zijn en soms nachten wakker liggen en denken aan hun zonden die maar niet te overwinnen zijn en het komende oordeel. En zoals ik ooit droomde, zo er die ook dromen krijgen over het oordeel van vernietiging en de troon van God en de hel.

Ik was ook zo'n vrome en schijnheilige farizeeër die precies wist hoe God een mens bekeerde en uitstekend thuis was in dogmatiek en wist hoe het zat. Maar van binnen werd het anders toen God mijn ziel aanraakte door Zijn Geest en een 35 jarige zoektocht startte en ik uiteindelijk de rust en vrede vond in Jezus Christus.

Ik weet wel dat zij uiterlijk misschien zo overkomen maar van binnen, diep innerlijk hongeren en dorsten naar de bloedgerechtigheid van Christus, naar vrede en rust voor hun ziel. En dan komt het .... dat zij intussen zo hun best doen om netjes te leven tot bloedens toe vechten tegen de zonden maar voortdurend daarin falen.

Kijk en dat is nu precies waarin zij worden tekort gedaan. Mijn hart keert zich soms om in mij als ik met hen spreek en hoor hoe zij zichzelf veroordelen en buiten het heil van Christus plaatsen. God heeft rommelde ingewanden over deze mensen en laten wij dat in de gebeden voor zijn troon voor hen ook hebben.

Er is hoop, ook voor deze ouderen en jongeren. Lees het getuigenis maar van een jonge zendelinge uit India uit de jaren rond 1960 uit de vorige eeuw. Zij deed alles met haar buitenkant en dreef op de techniek van een vroom leven maar van binnen verlangde zij naar de zonden en het wereldse leven.

In zo'n diepe strijd zitten vele refo's en ik wil hen dan ook bemoedigen met dit getuigenis. Lees dat hier: http://levendenstromendwater.blogspot.nl/2014/10/een-levende-jezus-voor-dode-godsdienst.html

Je mag komen zoals je bent, wat je ook gedaan hebt, welke afkomst je ook hebt, wat je ook denkt... Blijf volhouden met zoeken naar de bloedgerechtigheid van de Heere Jezus en je zult vinden... de Goddelijke garantie dat Jezus ook voor schijnheiligen en vrome farizeers gestorven is.

Lees ook deze columns

Behalve dat we in de media de krijgsverrichtingen van de Alliantie tegen ISIS dagelijks kunnen volgen, lezen we ook elke...
geen reacties
16-10-2014
Hij moet nu al heel oud zijn. Vóór zijn verhuizing naar een ander deel van Nederland was hij al een tijd emerituspredika...
2 reacties
11-10-2014
We zien het, maar doorgronden ’t niet... Ik schreef er al eens eerder over. Ergens in ons land bevindt zich een middelgr...
13 reacties
08-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering