Curatorium HHK

Ds. W. van Vlastuin / geen reacties

03-06-2013, 09:02

Vraag

Aan dominee W. van Vlastuin. U mag lesgeven op het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU. Is het werkelijk zo dat iedereen die een roeping ervaart dominee kan worden in de HHK? Of is er stiekem toch een soort van curatorium? Mij lijkt dat er ook onderzoek plaats vindt of het een roeping is die gegrond is op de Heilige schrift. Of kan ik ook met een mooi verhaal zomaar dominee worden in de HHK? Hoe zit dat eigenlijk? Kunt u er misschien wat meer duidelijkheid geven hoe dit nu werkelijk bij de HHK gaat?

Antwoord

Om predikant te worden dienen we persoonlijk geroepen te zijn door de Heere. Er is niets erger dan een dienaar van het Woord die van Gods zaak zijn eigen zaakje heeft gemaakt. We moeten weten dat we niet onze zaak drijven als we in het ambt staan. Dat geeft enerzijds heilige ontspannenheid, anderzijds een zorgvuldige toewijding aan de dienst van de Heere. In onze traditie hebben mensen er grondig over nagedacht waaruit een roeping tot het ambt bestaat. Bekend zijn de typeringen door A. Brakel, Koelman en Spurgeon. Wij dringen er bij studenten op aan om zich aan deze kenmerken te toetsen. Als kerk wordt er getoetst op leer, leven en bekwaamheden, zonder het oordeel over het hart te vellen, omdat we menen dat dit niet aan mensen toekomt.
 
Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

 • Geboortedatum:
  06-03-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Wezep
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Is koffie wel/niet zo schadelijk in een zwangerschap als dat ik op internet lees? Mijn huisarts heeft tijdens haar zwang...
1 reactie
04-06-2015
Geachte heer Van Dooijeweert, ik heb een vraag over een antwoord van u over de toeëigening van het heil. U geeft een voo...
geen reacties
03-06-2006
Hoe denkt u over 23 september 2017 in combinatie met Openbaring 12?
11 reacties
05-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis