Ik wil eens vragen hoe u denkt over opwekkingsmuziek en gospel (...)

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

14-07-2007, 00:00

Vraag

Ik wil eens vragen hoe u denkt over opwekkingsmuziek en gospel. Een aantal klasgenoten van mij is bijvoorbeeld naar de EO-jongerendag geweest. Alleen, volgens mij, is de muziek die daar wordt gedraaid meestal niet helemaal eerbiedig te noemen. Soms vind ik het gewoon bijvoorbeeld hardcore muziek met af en toe de naam Jezus er doorheen. Toch zijn er ook liedjes die wel leuk zijn?! Bijvoorbeeld van mensen als Michael W. Smith en Gerald Troost. Denkt u dat het goed is om naar zulke muziek te luisteren? Want ook al is het heftigere muziek, je kunt wel oprecht menen wat je zingt. En het is ook leuke muziek om naar te luisteren. Gerald Troost heeft bijvoorbeeld wel teksten met diepgang!

Antwoord

Beste vriend(in),

Muziek is erg smaakgebonden. Wat de één mooi vindt, vindt de ander verschrikkelijk. Muziek is ook een gave van God.  Calvijn zegt ergens dat als je woorden hoort of leest allereerst je verstand in actie komt, maar als je zingt, wordt de tekst door de werking van de melodie “als door een trechter in je hart gedruppeld”. Misschien heb je zelf wel eens gestaan aan een ziek- of sterfbed. Wat kunnen dan de teksten van psalmen of andere geestelijke liederen tot steun zijn voor de zieke of stervende.

Het is daarom uiterst belangrijk om goede christelijke muziek te luisteren. Ik blijf het zelf onbegrijpelijk vinden dat velen in de refokring gewoon luisteren naar popmuziek en dat ouderen dit goed praten en dat er daarnaast een gigantische huiver bestaat tegen alles wat wel christelijk is, maar iets anders klinkt dan wat we in onze kerkdienst zingen.

Je bent waarschijnlijk zelf gewend om psalmen te zingen. Wees er blij mee, psalmen zijn Gods eigen Woord. We zingen de psalmen mee met Jezus zelf. Het viel me deze week nog op dat in de Hebreeënbrief veel psalmen worden betrokken op Jezus.  Wie kent niet de woorden “Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?” (Ps. 22) en denkt dan niet direct aan Golgotha? Nogmaals, de psalmen zijn van onschatbare waarde. Velen leerden door de psalmen a.h.w. “zingend geloven”.

Toch geeft de Bijbel op verschillende plaatsen aan dat er naast psalmen ook geestelijk liederen gezongen mogen worden (zie bijvoorbeeld Kol. 3 : 16). Ik ga hier voorbij aan de kwestie of dat in of buiten de kerkdienst is, ik denk dat dit niet een principiële kwestie is, maar gewoon een praktische, d.w.z. een kerkenraad moet  proberen “onrust” in de gemeente te vermijden en op basis daarvan maak je keuzen. Mijn persoonlijke mening kan je afleiden uit wat ik hierboven geschreven heb.

Je vraag gaat nu speciaal over de ‘eerbiedigheid’ van sommige gospelmuziek. De vraag is dan wat is eerbiedig? Daarbij moet de Schrift en niet mijn of jouw geweten antwoorden! Als wij bijvoorbeeld bidden met open ogen en handen omhoog ervaren wij dat als minder eerbiedig dan bidden met gesloten ogen en gevouwen handen, maar de Bijbel geeft duidelijk ruimte voor het eerste... Als wij als westerlingen een Afrikaanse kerkdienst zouden bezoeken, zouden we veel dingen oneerbiedig vinden, terwijl dat met cultuur te maken heeft.
David huppelde voor de ark (2 Sam. 6 : 16) en psalm 150 heeft het over trommels en allerlei instrumenten.  Ik als westerling en als refo zou dat misschien als oneerbiedig beoordelen, toch geeft de Schrift er ruimte voor. Als ik dus gospelmuziek moet beoordelen, mag ik iets verder kijken dan wat ik vind of wat ik gewend ben of wat mijn smaak is.

Ik denk dat de vraag “wat vindt u van gospelmuziek?” net zo moeilijk te beantwoorden is als de vraag “wat vindt u van preken?”.  Er is een hele grote verscheidenheid. Persoonlijk ken ik niet veel gospelmuziek en wat ik wel eens gehoord en gezien heb, spreekt mij niet echt aan. Van Michael W. Smith heb ik wel eens een DVD gezien en dat vond ik persoonlijk wel mooi en de teksten leken mij erg Bijbels. Hetzelfde geldt van de Opwekkingsmuziek. Er zitten voor mijn oren heel mooie nummers tussen, er zijn ook teksten waarvan ik me afvraag of die op het niveau van sinterklaasrijm zijn blijven steken, er zijn teksten die ik niet helemaal Bijbels vind. Heel moeilijk, misschien wel onmogelijk om over de hele bundel een oordeel te vellen.

In een andere vraag op deze site heb ik al eens iets gezegd over (de muziek op) de EO-jongerendag. Ik denk dat het belangrijk is dat je muziek luistert die je dichterbij God brengt. Muziek waardoor Hij tot je hart spreekt. Teksten die als ze later in je geheugen komen, je wijzen op God en je niet bij Hem vandaan houden. Misschien houd jij het dan bij de psalmen alleen, je klasgenoot doet het met gospelmuziek, een Afrikaans christen met trommeltjes en een dansje en je buurman geniet van de cantates van J. S. Bach. En: als je alle vier gelooft en meent wat je zingt en hoort dan mag je later samen met heel veel anderen zingen het lied van Mozes en het Lam (Opb. 15:3).

De psalmen zijn heel verschillend, soms zingt de dichter “zelfs in de nacht” (ps. 42), soms is hij God kwijt (ps. 22 en 88), soms zingt hij vrolijk (ps. 21, 108). Voor elke omstandigheid wel  een psalm.  Boven alle omstandigheden, stemmingen en meningen staat het Woord van God dat ieder die gelooft in Jezus Christus als zijn persoonlijke Zaligmaker straks voor eeuwig en volmaakt zal zingen van Gods goedertierenheen (ps. 89). Dat gezang wordt hier op aarde geleerd. Ik hoop dat je het al een beetje kent... Halleluja, Lof zij het Lam, dat onze zonden op Zich nam.

Met vriendelijke groet,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

Tags in dit artikel:

muziek
geen reacties

Terug in de tijd

Beste ds. van Ger. Gem. Mijn probleem is ingewikkeld, vandaar deze vraag aan u. Negen jaar geleden ben ik met mijn man g...
3 reacties
15-07-2016
In Deut. 23:1-3 staat: "Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des HE...
1 reactie
14-07-2012
Wij zijn een stel bijna 40 jaar. Hebben drie lieve gezonde kinderen. Maar opvoeden in deze tijd vinden wij erg zwaar. Nu...
geen reacties
17-07-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering