Dwalen uit liefde of onwetendheid

Ds. H. Paul / geen reacties

04-06-2007, 00:00

Vraag

Ik wil een vraag stellen aan dominee Paul. In een vraag over het Heilig Avondmaal ging het over de verharding als men aangaat, terwijl men niet op de juiste gronden aangaat. In uw antwoord stond het volgende: "Er is onderscheid in het aangaan aan het Heilig Avondmaal, terwijl men er toch niet toe gerechtigd is. Het kan zijn dat men hierin dwaalt, omdat men de gevoelens die men had en heeft als het werk van de Heilige Geest beschouwt, terwijl het dat niet is. De noodzakelijke kennis van de drie stukken ontbreekt. Dan dwaalt men in liefde. Daar weet de Heere van en wanneer Hij ontdekkend licht schenkt zal het worden ingezien. Dan zal er ook een diep verlangen zijn om de ware en noodzakelijke kennis te verkrijgen." Als ik uw antwoord zo lees dan zou ik denken dat christenen die "serieus" met het geloof bezig zijn en twijfelen of ze wel aan het Heilig Avondmaal mogen, juist wel aan kunnen gaan omdat God onze tekortkomingen kent en deze niet zal straffen als het uit liefde gebeurt en wanneer onze twijfel onterecht zou zijn zouden we toch de zegen van het Heilig Avondmaal mogen ontvangen.

Maar nu is mijn vraag, hoe kan men dwalen uit liefde als dat niet het werk van de Heilige Geest zou zijn? Welke liefde bedoelt u dan? Is het niet zo dat wanneer men een verlangen heeft (of een diep verlangen de noodzakelijke kennis te verkrijgen) om aan het Heilig Avondmaal te gaan, dat nooit vanuit jezelf kan komen? Is dit al niet het werk van de Heilige Geest? Zou God het Heilig Avondmaal niet juist willen gebruiken en dat zegenen als je juist heel onzeker bent of het wel Gods werk is in je leven, en ook als je vaak twijfelt of je wel een kind van Hem mag zijn?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Het is goed nog een keer terug te komen op de vraag naar het gerechtigd zijn om aan te gaan aan het Heilig Avondmaal. Allereerst moet ik de juiste bedoeling van mijn uitdrukking: in liefde dwalen toelichten. Beter had ik wellicht kunnen schrijven: in onwetendheid dwalen. Ik heb deze uitdrukking gebruikt om de tegenstelling tot het opzettelijk ingaan tegen het gehoorde in de prediking en wat in het formulier staat, aan te geven. Het is een staande uitdrukking. Het was niet mijn bedoeling met het woord "liefde" aan te geven, dat het toch wijst op het werk van de Heilige Geest. Die liefde ontbreekt daarbij juist.

We mogen de twijfel niet als grond voor het aangaan aan het Avondmaal aannemen. Lees daarvoor het formulier maar eens na. Dat er strijd en twijfel mee gepaard kan gaan, is zeker. Maar niet in de betekenis van: ik twijfel, dus geloof ik. Geloof, hoop en liefde gaan samen. Ook ons verlangen vraagt om de toets van de Schrift.  Waar de Heere Zijn werk doet ondervinden, worden de vragen opgelost en komen we tot een heilige overgave aan de wil van de Heere.
 
Met vriendelijke groet,
Ds H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom is er voor de duivel en voor de gevallen engelen geen genade meer? Er is heel weinig bekend over hoe dat allemaal...
geen reacties
04-06-2008
Als Jezus in Mattheus 25 spreekt over het laatste oordeel, dan noemt Hij expliciet een aantal eigenschappen van degenen ...
geen reacties
05-06-2018
Pasgeleden besprak ik het thema "lastering tegen de Heilige Geest". Dit thema besprak ik vanuit Mattheüs 12:31-32, waar ...
geen reacties
05-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering