Mag je, als je (doop)lid bent van een kerkgenootschap, preken luisteren en diens...

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

16-05-2007, 00:00

Vraag

Mag je, als je (doop)lid bent van een kerkgenootschap, preken luisteren en diensten bezoeken van een ander kerkgenootschap? Aan de ene kant denk ik dat het moet kunnen omdat kerkmuren wegvallen met het geloof. Aan de andere kant ben je niet voor niets aan een gemeente verbonden. Wie kan mij hierop antwoord geven? Dit met betrekking tot het doen van belijdenis.

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik zou natuurlijk simpel  “ja” of “nee” kunnen antwoorden. Maar dat doe ik niet. Alleen: je vraag heeft verschillende kanten.  En het antwoord hangt sterk af van de concrete omstandigheden. Laat ik maar proberen, wat positieve én negatieve kanten te laten zien. Welk bezwaar is er tegen, om diensten van een andere kerk te bezoeken?  Of kan het soms zelfs een goede kant hebben? Ik begin maar bij het negatieve. Dan kan ik “in de plus” eindigen.

Een paar overwegingen: soms gebeurt het, dat iemand heel kritisch tegenover zijn eigen kerk of gemeente staat. Tegen de prediking, tegenover de liturgie bijvoorbeeld. Uit onvrede gaat hij dan naar een andere kerk. Ik zie dat als erg negatief, zeker, als het om een gezin gaat. Kinderen worden dan maar  wat heen en weer gesleept. Dat geeft veel verwarring. In onze tijd is het niet zo moeilijk, andere gemeenten te zoeken. We zijn heel mobiel, immers. Vroeger zou het men wel láten. Waar moest je héén, te voet? Bovendien is er in onze tijd een veel sterker individualisme. Ik meen te mogen zeggen, dat er vroeger meer bereidheid was, sámen gemeente te zijn, ook al leverde dat een zekere spanning op. Uitzwermen om die reden, geeft alleen maar onvrede. In uitzonderlijke situaties is er dan de mogelijkheid, om van die andere kerk lid te worden. Maar dat is het laatste. Gebed voor de gemeente, positief en hartelijk meeleven, kan zoveel betekenen.

Het zijn wel omstandigheden, die per kerk verschillend zijn. Zelf dien ik een hervormde gemeente, waarbinnen je ook oproept tot trouw aan de gemeente. Maar binnen de kleinere kerken is er een sterkere “sociale controle”, dan ga je niet zo gauw naar een andere kerk. Ik ken ook gemeenten, waar men sterk afwijzend  staat tegenover het elders naar de kerk gaan. Dan moet je dat ook respecteren, vind ik.

Maar er zitten natuurlijk veel positieve kanten aan. Al zeg ik er meteen bij: meeleven met je eigen gemeente is regel, ergens anders gaan een uitzondering. Maar er kunnen wel omstandigheden toe leiden. Je kunt verkering hebben met iemand van een andere kerk. Dan ga je natuurlijk mee naar de kerk van het gezin, waar je de zondag doorbrengt. Of als je misschien de zondag bij vrienden doorbrengt. Soms kun je het ook verrijkend vinden, een dienst bij te wonen in een andere kerk. Je hoort dan weer andere accenten, wat verrijkend en leerzaam kan zijn. Ik denk, dat je dat gemakkelijker doet, als je bijvoorbeeld door studie in een stad woont, dan in het dorp, waar je opgroeide. En het maakt ook verschil, als je naar een andere kerk gaat op het moment, dat je eigen gemeente bijeenkomt of dat het bijvoorbeeld door de weeks is.

Zomaar wat verschillende kanten. Fijn, als je over de kerkmuren heen verbondenheid in het Woord voelt. Het is heerlijk, als die muren eens even wat lager zijn! Maar je eigen gemeente staat voorop.  Daar mag je proberen, je gaven en talenten te besteden. Dat spreekt nog wat sterker aan, rond de tijd van je belijdenis doen. Ik denk, dat het dan gevoelsmatig wat meer voor de hand ligt, om in je eigen gemeente aanwezig te zijn.

Wat ik sterk afwijs, is het ‘shoppen’. Dat komt ook voor. Letterlijk of via de scanners, die naast een zeer nuttige betekenis ook een negatieve bijwerking hebben. Dan surf je van dienst naar dienst.  Het Woord is heilig, daarom kun je niet anders dan aandachtig, zonder onnodige onderbreking een dienst  volgen, om daardoor gezegend te worden.

Veel zegen toegewenst, thuis of elders!

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man is van huis uit niet ingeënt en ik wel. Nu hebben we een tijdje geleden een zoon gekregen. Wij hebben samen in ...
geen reacties
16-05-2008
Bieden de Dordtse Leerregels ook een vreugdevolle boodschap?
geen reacties
17-05-2017
Aan een deskundige. Ik werk in een niet-christelijke instelling. Bij ons wordt heel erg geroddeld. De leidinggevende en ...
3 reacties
16-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering