(...) Ik heb geprobeerd te zeggen: "Jezus U bent voor mij naar Golghotha gegaan"...

Ds. A. Simons / geen reacties

20-04-2007, 00:00

Vraag

Een vraag aan Ds. A. Simons. Beste dominee ik kerk zelf in een Ger. Gem. maar ik ben pas in Vinkeveen geweest omdat het in de buurt is en ik geen kerkmuren ken. Ik heb voedsel ontvangen. Maar mijn hart is wat in verwarring geraakt na wat ik in het RD van 10 april las. Wat u vertelt lijkt niet 100 procent bijbels maar wordt ook specifiek en helder door onze Dordtse leerregels tegengesproken. Ik heb geprobeerd te zeggen: "Jezus U bent voor mij naar Golghotha gegaan". Mijn hart brak niet en ik durfde de volgende zin niet eens uit te spreken. Ik weet echt niet hoe ik Jezus aan mijn hart moet drukken, ik weet niet eens wie Hij is. Daarnaast denk ook ik dat er veel met me zal moeten gebeuren als ik wedergeboren zal worden. U maakt voor mij de drempel wat lager door mij te waarschuwen om geen bijzondere dingen te verwachten. De DL spreken echter over een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige gebeurtenis enz. en in kracht niet minder dan schepping of opwekking van de doden. Ik hoop dat u mijn verwarring weg kunt nemen. Onze DL zijn toch ook de uwe?

Antwoord

Vriend,

Ik zal in de eerste plaats je vrees proberen weg te nemen. De Dordtse Leerregels zijn ook voor mij naast de Bijbel van grote waarde. Ik geloof niet dat ik de D.L. heb tegengesproken. Als ik op die bewuste maandagmiddag gezegd heb; “dat wij geen bijzondere dingen moeten verwachten”, dan bedoel ik daar mee niet dat God niet bijzonder werkt. Inderdaad zoals de D.L. ook belijdt dat God op een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige wijze werkt in de harten van zondaren. Hier stem ik van harte mee in. Toch is dit iets anders dan een bijzondere gebeurtenis en of beleving. De D.L. leren ons dat God werkt door de prediking van de belofte van het Evangelie. En niet zoals de Remonstrant leerde door een “extra ordinaire” gebeurtenis. Nee, zeggen onze vaderen, God werkt door de verkondiging van het eenvoudige Woord (Hdst. 5. par. 10).
 
In de tweede plaats heb je bepaalde citaten verkeerd begrepen. Ik heb in de preek (ongeveer zo) gezegd dat het geloof zegt: Heere Jezus bent u ook voor mij naar Golgeltha gegaan?... Dat is te groot om te geloven. Voor mij? Wanneer in het geloof dit gemijnd en of omhelsd wordt dan kan het niet anders of je hart breekt. Als jij in je vraag zegt dat er in de wedergeboorte veel met een mens gebeurt, dan zeg ik; van harte mee eens. In de wedergeboorte gebeurt er alles. Iemand die wedergeboren is die is een nieuw schepsel.
 
In de derde plaats schrijf je dat je de Heere Jezus niet kent. Vriend, als je Hem niet kent dan ligt je verloren en ligt de toorn van God op jou (Joh. 3:18). Je schrijft dat je voedsel nodig hebt, maar een dode heeft geen honger en “het eten smaakt” Hem niet. Eén ding is voor jou nodig; je moet levend worden, levend gemaakt worden. Er is maar één weg om geestelijk levend gemaakt te worden. Hoor vriend: dode zullen horen de stem van de Zone Gods en die ze gehoord hebben die zullen leven (Joh. 5: 25).

Dit is de enige weg waarin goddeloze en dode zondaren levend worden. Ik wijs je op Hem, die leeft! Hij die laat verkondigen dat God in Christus de wereld met Zichzelf heeft verzoend (2 Kor. 5:19). Vriend, God bidt door Zijn knechten jou of je je wil laten verzoenen... Hoor je het; Laat... laat... laat... laat je verzoenen. Je laten zaligen. Indien je deze stem ongehoorzaam bent, dan blijft de toorn van God op jou. Want die God niet gelooft is alrede veroordeeld (Joh. 3:18)... Vriend, gedenk aan de vrouw van Lot (Lukas 17:32). O ja, houdt in gedachtenis dat de tijd voorts kort is (1 Kor. 7:29 ).

Hopelijk tot ziens onder het woord in Vinkeveen.

Je ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een dringende vraag. Ik kijk veel tv terug op de computer en voor mij werkt het verslavend. Het staat mijn tijd m...
geen reacties
20-04-2011
Ik heb diverse burgerlijke huwelijksceremonies meegemaakt. Soms was daarbij sprake van de zinsnede “tot de dood u scheid...
3 reacties
20-04-2015
Beste dominee, als het Avondmaalsformulier gelezen wordt in de kerk of als ik het zelf lees, hoor/lees ik dat we door on...
geen reacties
21-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering