(...) We hebben van alles wat andere mensen niet hebben, we zijn rijk, we hebben...

Ds. W. Pieters / geen reacties

02-03-2007, 00:00

Vraag

In het Evangelie van Marcus 10:21 staat geschreven: “En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.” Hoe is zoiets te rijmen met ons dagelijks leven? We hebben van alles wat andere mensen niet hebben, we zijn rijk, we hebben allerlei verzekeringen? Hoe verhoudt zoiets zich tot het volgen van Jezus?

Antwoord

Heel moeilijk om te weten hoe je dit in praktijk moet/kunt brengen! Minimaal is wel dat we van harte bereid zijn al het onze aan Hem te wijden, in Zijn dienst te besteden. Maar het is niet Jezus' bedoeling dat iedereen alles verkoopt. Wie zou het moeten kopen?
 
Het gebod voor deze rijke jongeling is toegespitst op de situatie van deze man, die zijn geld en bezittingen beschouwde als zijn 'entree-kaartje' voor de hemel. Hij moest leren (en wij een ieder op zijn of haar manier en in zijn of haar omstandigheden) om op Jezus en Zijn werk alleen te vertrouwen om zalig te worden!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Mattheus 5:22. Daar staat: “Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuld...
geen reacties
02-03-2021
Ik kom net uit een relatie van drie jaar. Het is uitgegaan omdat het even niet meer ging: allebei druk met school en we ...
geen reacties
02-03-2015
Ik ben verliefd op een meisje dat ik nog maar acht maanden ken en ik ben er ook al acht maanden verliefd op. Ik vind mez...
geen reacties
02-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering