Boek van Brakel

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

30-11-2006, 00:00

Vraag

Dominee Vergunst, op welk hoofdstuk en boek doelt u in uw antwoord op de vraag van 27-08-2003 dat ik zojuist las, het boek van Brakel? In welk boek beschrijft Brakel het werk van de Heilige Geest in het hart?

Antwoord

Ik verwijs de lezer naar Brakels "Redelijke Godsdienst" eerste deel, hoofdstuk: 30 (roeping), 31 (wedergeboorte), 32 (geloof), 33 (kenteekenen van het zaligmakende geloof). Ook de hoofdstukken omtrent het Avondmaal (41-42) zijn heel lezenswaardig. Als je al die hoofdstukken gelezen heb, dan raad ik je aan de rest van de hoofdstukken te lezen.
 
Brakel moet je leren lezen. De meeste lezers zullen ontmoedigd worden als ze de lange zinnen zien;  gedeelten die maar door gaan met allerlei opwerpingen en tegenargumenten die dan weer gedetailleerd worden weerlegd. Tenzij je met een speciale studie bezig bent, kun je die gedeelten best overslaan.  Aan het eind van elk hoofdstuk wordt Brakel weer heel persoonlijk en past hij op een uitnemende wijze de dogmatiek toe op het dagelijkse leven. Sla die stukken niet over.

Gods zegen op het lezen van zijn onderwijs.

Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

boekenBrakel
geen reacties

Terug in de tijd

Nog voordat ik geboren werd, wist een bekeerde overgrootmoeder dat ik een meisje was. Ze heeft ook gezegd dat ik bekeerd...
geen reacties
30-11-2005
Ik ben de hele Bijbel aan het doorlezen en probeer daarbij de teksten goed te begrijpen en te bestuderen. Op dit moment ...
geen reacties
02-12-2019
Ik ben een jongeman van 24 jaar oud. Ik ben nog bezig met een studie (die ik over een of twee jaar hoop af te ronden) en...
11 reacties
30-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering