(...) Was het eten van de vrucht wel de eerste zonde? Of trad de zonde daarna pa...

Ds. B. Reinders / geen reacties

02-10-2006, 00:00

Vraag

Zondigde de mens door van de vrucht te eten?  De mens wist niet dat het slecht was en had ook geen notie van de gevolgen. De mens had namelijk geen besef van de dood, de straf die hierop stond. Wel kan het eten van de vrucht gezien worden als startpunt van de zondeval. Daarna kwam namelijk het besef dat ze iets verkeerds gedaan hebben. Daarna kwamen dus ook de angst en de uitvluchten. Uiteindelijk gaf Adam God zelf de schuld van zijn acties “'door de vrouw die u mij gegeven heeft”). Pas hier kan men daadwerkelijk spreken van zonde (althans in mijn ogen). Dat is ongeveer mijn idee dat ik er bij heb. Was het eten van de vrucht wel de eerste zonde? Of trad de zonde daarna pas in als gevolg daarvan. Immers de mens was goed geschapen en kon toch niet zondigen in die toestand?

Antwoord

Geachte vraagsteller/ster,
 
De mens zondigde wel degelijk door van de vrucht te eten. De Heere had het immers duidelijk verboden: “daarvan zult gij niet eten.” Zondigen dat is opstand tegen God, het zich niet onderwerpen aan Gods gebod. De straf op de zonde was de dood, want de Heere sprak tot Adam: “Want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” De mens was geschapen naar het beeld Gods bestaande in: kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wij waren goed geschapen. Toen was ons verstand nog niet verduisterd door de zonde. Nu beseft de mens niet wat het is om te sterven. Dat was toen wel zo, want de mens had kennis. Nu zijn wij dat kwijt geraakt. Dus de mens heeft moedwillig gezondigd. Wij wisten wat de vreselijke gevolgen van de zonde waren en toch heeft de mens geluisterd naar het ingeven van de duivel.

Wat mij trof in de vraagstelling is dat wij mensen altijd maar weer trachten om de schuld af te schuiven. Ik hoop dat degene, die de vraag heeft gesteld zijn of haar schuld leert kennen en belijden voor Gods aangezicht. Dan weet ik zeker dat die vraag wordt beantwoord. Niet door een dominee, maar door God Zelf en dat antwoord is een overtuigend antwoord.
 
Hartelijke groeten,
Ds. B. Reinders

Ds. B. Reinders

Ds. B. Reinders

 • Geboortedatum:
  15-04-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Harskamp
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Van den Herik. Wat vindt u van de EO-jongerendag?
geen reacties
02-10-2008
Ik heb de volgende vraag: Ik heb belijdenis gedaan in de NHK. Is het in de PKN mogelijk dat ik aan belijdenisgeschriften...
geen reacties
02-10-2003
Graag zou ik mijn vraag beantwoord zien worden door een predikant van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Ik kom ...
geen reacties
02-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering