Votum en groet niet helemaal uitspreken

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

22-08-2006, 00:00

Vraag

Tijdens de vakantie bezochten wij een Nederlandse kerkdienst in het buitenland. Het viel mij op dat de predikant votum en groet niet helemaal uitsprak, maar alleen zei: "Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft". Daarna zei hij “amen” en begon de dienst. Ik vroeg me af waarom hij dat zo deed. Heeft dat misschien iets te maken met het interkerkelijke karakter van de dienst? Zijn daar kerkordelijke regels voor?

Dan heb ik nog een vraag over de zegen aan het eind van de kerkdienst. Onze eigen predikant sprak bij de morgendienst altijd de zegen uit "De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen". Aan het einde van de tweede dienst sprak hij de zegen uit die begint met "De Heere zegene u en hij behoede u".  Nu hadden we pas een predikant die deze laatste zegen allebei de diensten uitsprak. Dus vraag ik me af of ook hier kerkordelijke regels voor zijn of dat gewoon iedere predikant het op zijn eigen manier doet. Het is misschien niet heel belangrijk, maar ik vind het wel interessant om te weten.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je vraag is, eigenlijk je vragen zijn, niet volstrekt met een helder ja of nee te beantwoorden. Wel heb ik de indruk dat je vermoedens en gevoelens de goede kant opgaan. In de eerste plaats is het goed onderscheid te maken tussen een kerkdienst en een samenkomst waarin het Woord van God klinkt. Een kerkdienst kent kerkordelijke regels en staat onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad, dus van ambtsdragers. Dat geldt ook een interkerkelijke dienst, want dan is er tussen de deelnemende kerken de erkenning van elkaars geloofsbelijden en de toelating tot elkaars kansel. In deze diensten klinkt het votum uit de mond van een predikant, soms een andere ambtsdrager of van een kandidaat. De groet behoort tot de ambtelijke volmacht evenals de zegen. In de kerkelijke praktijk is dat voorbehouden aan een predikant. Een andere ambtsdrager of een kandidaat spreken een zegenbede uit, gekenmerkt door het woordje: “ons”.

Wat het geciteerde votum betreft krijg ik het gevoelen dat dit puur beperkt wordt tot de erkenning van God als Schepper. Om uit te spreken dat God trouw blijft en het werk van Zijn handen niet loslaat, mis ik. Er kan een gedachte van beperkt/exclusief kerkelijk denken achter zitten. Formeel hoeft dit niet. Het al dan niet gebruiken en/of tweemaal gebruiken van de zegen uit het Oude of Nieuwe Testament kent geen regels. Zelf houd ik als regel aan: de N.T-ische zegen na de morgendienst en de O.T.-ische zegen na de middagdienst.
 
Hopelijk heb je met deze reactie antwoord op je vragen.
 
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

votum-groet
geen reacties

Terug in de tijd

Zijn er ethische bezwaren tegen het gebruik van een condoom binnen het huwelijk?
geen reacties
22-08-2007
Is (iets van) God in de hel? Van kleins af aan ben ik opgegroeid met het idee dat de hel zo verschrikkelijk is omdat Hij...
geen reacties
22-08-2016
Een vraag naar aanleiding van 2 Sam. 13:13b. Wat mij telkens opvalt is dat de vrouwen zo anders zijn dan nu. Hier zegt d...
geen reacties
22-08-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering