Niemand is ooit opgevaren naar de Hemel waar Hij vandaan kwam

Ds. C.J.P. van der Bas / geen reacties

12-09-2004, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over Johannes 3, vers 13: “En niemand is opgevaren in den Hemel, dan Die uit den Hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den Hemel is.” Als ik de kantekeningen erbij pakt, lees ik dat een ander woord voor opgevaren, opgeklommen is. Dus wanneer, zoals Jezus zei, niemand ooit is opgevaren naar de Hemel waar Hij vandaan kwam, dan zou de Hemel waarin b.v. Elia werd opgenomen een andere Hemel zijn?

Antwoord

Een uitlegkundige vraag! Ik kan me goed voorstellen dat een vraag als deze op kan komen bij het gedeelte uit Johannes waar de vraagsteller/vraagstelster naar verwijst. Van heel het Evangelie naar Johannes geldt, meer nog dan van de andere beschrijvingen van het Evangelie, dat het nauwkeurig en biddend lezen vraagt om de reikwijdte van de woorden te vatten.

Het begrip wordt misschien ook wat vergemakkelijkt met wat achtergrond informatie. In de toenmalige joodse denkwereld deden allerlei onthullingen de ronde van hemelse dingen. Henoch, Mozes en Elia zouden niet alleen in de hemel zijn opgenomen, maar ook weer zijn teruggekeerd om de nodige informatie aan ons hier beneden over de hemel te verschaffen. Apocalypsverhalen, vol van de nodige godsdienstige fantasie van mensen uit de tijd vlak voor Jezus’ omwandeling op aarde, onder de titel van Henoch, Mozes en Elia om aan de verzinsels over de hemel meer gewicht te geven. Dáár richt de Heere Jezus in Johannes 3 vers 13 Zijn woorden tegen: Niemand is in de hemel opgevaren om daarna terug te keren op de aarde om te rapporteren wat in de hemel te zien en te horen zou zijn. Maar met de Zoon des mensen is het anders. Hij daalde uit de hemel neer, de plaats die tevoren Zijn woning was. Hij kan over hemelse dingen spreken. Hij is de enige getrouwe Getuige daarvan. Hij is de Zoon van God. Hij kan het weten. Hij alleen.

De Heere Jezus geeft dus géén antwoord op de vraag of er voor Hem ooit iemand in de hemel is opgevaren. Dat is gebeurd: Elia bijvoorbeeld.  Hij geeft hier antwoord op de vraag: Is er iemand van de ten hemel gevarenen teruggekeerd om met een getuigeverklaring er voor te zorgen dat mensen geïnformeerd worden over de hemel? Moest men geloof hechten aan de zogenaamde openbaringen van Henoch, Mozes en Elia? Daarop is Zijn antwoord: Nee. Er is er slechts Eén, Die zeggen kan Wie God is en hoe de hemel is: Dat is de Zoon van God Die uit de hemel is neergedaald.

Er zit een diepe les in deze woorden: We moeten het, wanneer het gaat over God en over hemelse dingen niet zoeken in bizarre dingen. In het excentrieke en in het buitengewone. Er is door God slechts één Weg gegeven. Niemand komt tot God de Vader dan door Hem, Jezus Christus. En waar vinden we Hém? Zelf zegt Hij in Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen!

Woudenberg, ds. C. J. P. van der Bas

Ds. C.J.P. van der Bas

Ds. C.J.P. van der Bas

 • Geboortedatum:
  23-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

hemel
geen reacties

Terug in de tijd

Toen mijn man mij pas streelde ik daar opgewonden van werd, werd het opeens heel vochtig. Ik dacht dat ik een orgasme kr...
geen reacties
12-09-2005
Mijn man en ik zijn ruim negen jaar getrouwd en daarvoor hebben we zes jaar verkering gehad. We zijn dus al geruime tijd...
geen reacties
12-09-2008
Aan ds. Vergunst. Ik las pas het volgende: “Gevoelig is wat anders dan levendmaking.” Ik schrok toen zo en dan ben ik zo...
geen reacties
12-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering