Aan Jezus gelijkvormig worden

Ds. A.K. Wallet / Geen reacties

22-05-2024, 14:18

Vraag

Aan Jezus gelijkvormig worden, steeds meer als mens op Hem gaan lijken. Vraag: kun je dat wel als zondig mens?


Antwoord

Een goede vraag; we dienen op Christus te gaan lijken. Dat is een zaak van het nieuwe leven. Vanuit onszelf zoeken we wat anders. Het oude leven is niet ingesteld op een verandering naar God toe. Dan schuiven we de noodzaak daarvan meestal weg. We horen zo vaak dat we veranderd en bekeerd  moeten worden, maar wij blijven liever onszelf. Dat wordt anders als Gods Geest in ons gaat werken.

Als we jong zijn kijken we meestal naar mensen die wat presteren of uitblinken boven de massa. Als we horen dat  we veranderd moeten worden hindert ons dat. Of we erkennen dat wel oppervlakkig dat het nodig is, want je moet toch bekeerd worden?! Maar om er echt ernst mee te maken, daar wachten we nog liever even mee. 

Op wie willen we lijken? Als de Heilige Geest in ons werkt dan wordt heel ons denken anders. We horen: bekeert u en wordt veranderd naar het evenbeeld van Jezus Christus. Dan komt de strijd als we dat gaan inzien. Dan komt er een diep verlangen in ons naar Christus en het nieuwe leven uit Hem. Dan wordt het: O Zoon maak mij Uw beeld gelijk. En een ander vers: Ik wens te zijn als Jezus.

Als ons hart vernieuwd wordt komt er een innerlijke verandering. We spreken wel over een nieuw hart. Wat is dat? Daar woont de Geest van Christus in. Dan komt er ook een verandering aan de buitenkant van ons leven. Dan is het niet meer: wat wil ik en wat is mijn keus? Maar het wordt: “Heere wat wilt Gij dat ik doen zal.” Dat gaat eigenlijk in steeds meer gebeden worden.

Dat is een proces. Er komt nooit een dag dat je zegt: nu ben ik er. Nee, het wordt juist: leer mij hoe langer hoe meer naar Uw wil te handelen. Het nieuwe leven kent groei. Totdat wij eindelijk in de eeuwige heerlijkheid zullen zijn en Christus gelijkvormig mogen zijn, maar niet in grootte. Nee, Hij is groot en schittert boven hen uit. Hij overstraalt hen met Zijn heerlijk licht. Hij is de mijne en ik de Zijne.

Ds. A. K. Wallet

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Inactief
207 artikelen
Ds. A.K. Wallet

Bijzonderheden:

emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Een goede kennis van mij negeerde stelselmatig mijn mails waarin ik Gods grote daden groot maakte. Ik wilde haar dat graag vertellen en was steeds behoorlijk teleurgesteld als ze daarop niet reageerde...
1 reactie
22-05-2017
Wie heeft Genesis geschreven? Waar is Genesis geschreven? En waarom is genesis geschreven? In welke literaire vorm is het Bijbelboek geschreven? En hoe is het opgebouwd?
3 reacties
22-05-2015
Aan evangelist Van Dooijeweert. Als mensen de naam van iemand die je liefhebt misbruiken dan doet dat zeer. Nu geloof ik dat God mij veranderd heeft. Na een jaar van strijd heb ik nu sinds een maand (...
1 reactie
22-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering