Geen troost onder preek

Redactie Refoweb / Geen reacties

16-11-2023, 09:37

Vraag

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik heb een vraag omdat ik steeds maar weer twijfel of ik op de goede weg ben of dat ik mezelf iets aanpraat of mezelf bedrieg. De twijfel beheerst inmiddels mijn leven en ik ben moedeloos en wanhopig geworden. De laatste jaren ben ik steeds meer gaan zien dat in mij niets goeds is en dat ik redding nodig heb. Ook mocht ik door het lezen in de Bijbel gaan zien dat in Christus alles is, maar is dat ook voor mij en kom ik wel op de juiste manier?

Op dit moment is het zo dat de zondag mijn leven beheerst. Ik kijk ernaar uit met verlangen om iets van de Heere te horen. Maar ik word elke keer volledig van mijn stuk gebracht, omdat er veel over kenmerken wordt gepredikt. En als ik dat dan niet herken, dan denk ik dat het niet echt is bij mij, maar dat ik mezelf wat aanpraat. Of als er gezegd wordt in de preek: als het van de Heere is, dan weet je het, dat gaat dwars door je heen. Ik herken dat niet, dan denk ik dat het allemaal aangepraat is dat ik mij zo zondig voel en mijn toevlucht tot de Heere Jezus wil nemen. En dat ik dat dus niet zomaar mag doen. Ik ben dan zo terneergeslagen en wanhopig de rest van de week na de zondag, tot de volgende zondag zich aandient en ik daar angstig en toch ook verlangend naar uitzie.

Mijn vragen: hoe weet ik of het mijzelf niet aanpraat? Hoe moet ik ermee omgaan als ik kenmerken hoor die ik zo niet herken? Hoe weet ik of de Heere ook tot mij spreekt; moet het dwars door mij heengaan? Waarom geeft de Heere mij niet wat troost onder de preek? Ik ben zo wanhopig en ben op zoek naar bijbels onderwijs die richting geeft hoe ik hiermee om moet gaan.

ADVERTORIAL

Naar betere gezondheid en sterkere relaties

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Naar betere gezondheid en sterkere relaties

Antwoord

Jouw vragen zijn al vaak aan de orde gekomen in deze vragenrubriek. Straks even in kort bestek wat antwoorden. Maar we zouden je vooral willen adviseren om hierover met evangelist Jan van Dooijeweert zelf te gaan praten en een afspraak met hem te maken. Dan krijg je meer en Bijbelser onderwijs dan -zo te lezen- tijdens de zondagse dienst. Je kunt hem mailen via vragen@refoweb.nl

Waar het om gaat is dat je allereerst tot Christus komt. En je komt als een zondaar. Iemand die niets bezit en van genade moet leven. Als een rechteloze dus. Je belijdt Hem dat niemand je kan redden dan Hij alleen. Je komt ook in geloof (“wie tot God komt moet geloven dat Hij is -bestaat- en een Beloner dergenen die Hem zoeken” … “En wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen”). Hoe hoor je wat van de Heere? Wel, door het lezen (en horen) van Zijn Woord. Zo spreekt Hij tot je en in de oefening daarvan (Bijbelstudie) leer je Hem steeds beter verstaan.

Vraag ook aan God of Hij zondags het Woord voor je wil openen. Ook al zit je onder een bediening waar Christus onder een deksel wordt gepreekt (Filippensen 1:18), dat staat Hem niet in de weg om met deze kromme stok jou toch te bemoedigen. Dus vraag daar om voordat je zondags naar de kerk gaat.

Natuurlijk zijn er kenmerken bij een kind van God. Maar die zijn deels ook afhankelijk van je karakter. De weg van de heiliging is bovendien een groeiproces. Daarnaast: onderzoek of de kenmerken die van je gevraagd woorden door de dominee, overeenstemmen met Gods Woord. Doe als de mensen van Berea. “Beproef de geesten of ze uit God zijn.” Predikanten hebben nogal eens de neiging om hun eigen bevinding en bekeringsweg te preken. Maar vraagt de Heere diezelfde bevinding ook van jou? Een klein voorbeeld: er wordt nogal eens gepreekt dat een kind van God (of een aan zichzelf ontdekte zondaar) zich net als Paulus zich de grootste (!) der zondaren moet voelen. Een onbijbelse uitspraak. Paulus zegt dat hij dat zelf is, maar hij legt dat verder niemand op. Het is geen wedstrijd om de grootste der zondaren te willen zijn.

Als de Heere spreekt tot jouw ziel, gaat dat dan dwars door je heen? Dat kan, maar dat hoeft niet. Sommigen brengt Hij geleidelijk tot geloof, zegt Brakel. En dat zijn dan de meest stabiele gelovigen. De Heere bepaalt Zelf hoe Hij zijn kinderen leidt in dit leven. En zeker een nabij leven met de Heere is ook niet zonder de zachte liefdestonen van Zijn stem, maar een goed gevoel is nog geen goed geloof. We geloven de beloften van het Woord, ook als ons gevoel wat anders zegt.

Hoe kun je weten dat je een kind van God bent? Wel, heb je Hem van harte lief? Kun je ten diepste alles missen maar Hem niet. Ook al voelt dat niet altijd zo en probeert satan dit te bestrijden, kun je dan toch zeggen: “Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb…” Grijp je vast van Christus en Zijn beloften en niet aan mensen, ook al zijn predikanten. “Vest op prinsen geen betrouwen…”

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 23 jaar, niet eerder verkering gehad, maar wel enkele verliefdheden: van mijn kant (en dat het van de jongen zijn kant niets was/werd) en andersom. Nu zijn er verschillende vriend(inn)en en nic...
5 reacties
16-11-2010
Wij hebben drie kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De eerste is met een keizersnede geboren, de tweede 'natuurlijk', wat achteraf niet zo geboren had mogen worden en waar ik een trauma aan heb ...
Geen reacties
16-11-2006
Op zaterdagavond ga ik weleens uit met een groep vrienden. We gaan dan naar een jeugdsoos. Die gaat uit van een aantal kerken in dat dorp. Het is dus een christelijke jeugdsoos. Je kunt voor de zondag...
7 reacties
16-11-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering