Zelfverdediging van het individu

Ds. A. de Lange / 2 reacties

10-11-2022, 16:04

Vraag

Wat zegt de Bijbel over de zelfverdediging van het individu? Er zijn wel antwoorden op Refoweb over het leger maar die gaan over een regering, maar hoe zit dat met een individu? Hier in Nederland mag je sowieso geen wapens houden, maar bijvoorbeeld in Amerika wel. Stel je wordt daar overvallen en uit zelfverdediging breng je de indringer (per ongeluk) om het leven. Wat zegt de Bijbel daarover?

Zouden we ons moeten laten overrompelen? Mogen we ons (zonder wapens) verdedigen? Mogen we ons met wapens verdedigen? Ik hoop dat er wat Bijbelse handvatten gegeven kunnen worden.


Antwoord

Ik begrijp dat je vraag vooral gericht is op fysieke zelfverdediging, waarbij het gaat om toepassen van geweld om bedreiging van buiten te voorkomen. 

Wat ik als kind meegekregen heb en wat ik mijn eigen kinderen ook meegegeven heb is: maak geen ruzie en begin zelf geen gevecht. Maar als een ander het op je voorzien heeft, sta dan je mannetje en doe wat nodig is om hem te laten voelen dat hij verkeerd bezig is. Ik denk dat velen van ons wel een soort bewondering voelen voor degene die er zelf goed in probeert te staan en de kwaaddoener op een zo barmhartig mogelijke manier weet te stoppen.
 
Maar goed, is dat Bijbels? Ik zou denken van wel. Maar als ik onder de Amish in Pennsylvania was opgegroeid zou ik hebben meegekregen dat je je never en nooit verdedigt. 

Wat zegt de Bijbel hierover? Amish-mensen beroepen zich wellicht op een woord van Jezus als: “U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe” (Matt. 5:38-39). En: “Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere” (Rom. 12: 19).

Ik vraag me af, of God van ons vraagt dat we niets doen ter zelfverdediging. Ik meen dat het een juiste interpretatie van deze woorden is om ze te verstaan als een aanzet tot het helpen van de-escalatie van geweld in plaats van er nog een schepje boven op te doen. De bedoeling van de Heere Jezus en Paulus in de context waarin zij deze dingen zeggen is om mensen die God vrezen er fundamenteel anders in te laten staan. “Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen” (Ef. 4:20, vertaling NBG); “Maar u hebt Christus zo niet leren kennen... als u tenminste door Hem bent onderwezen, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken...” (Ef. 4:20-22 HSV). Een mens van zichzelf -en dat geldt ook van de godsdienstige mens- beantwoordt geweld met geweld en de slag die hij uitdeelt is liefst nog een beetje harder dan de slag die hij kreeg. 

Een christen is geroepen tot liefhebben van de naaste. Jezus zegt: daar hoort ook je vijand bij (Mattheüs 5:44). Een christen verwacht niet dat hij het de kwaaddoener zelf allemaal betaald moet zetten, want hij weet dat God dat doet. Christus zal immers komen om allen te oordelen? Maar een christen is wel geroepen om bepaalde waarden te beschermen: de kuisheid van zichzelf en zijn gezinsleden. En wat doe je als een aanrander het op je voorzien heeft? Dan verdedig je je. Met je stem, je roepen. Komt hij te dichtbij dan mag je je nagels gebruiken, van je aftrappen, de zware kaarsenstandaard als verdedigingswapen gebruiken. Je doel is niet om hem te doden, maar om hem van je af te houden. Als hij gaat stop je. En je laat het vervolgens aan de autoriteiten over. 

En als je nu een wapen hebt: een mes, een pistool, een jachtgeweer? Ik ben er niet rouwig om dat Nederland aan burgers geen wapenbezit toestaat. Maar in een land waarin de meesten er één hebben zou ik het niet veroordelen als een christen er ook één heeft. En als ze daar met een pistool op je afkomen zou ik het niet veroordelen als iemand zijn pistool ook heft en als hij de aanvaller ook raakt, gericht op niet levensbedreigende plaatsen. 

Ondertussen: laten we niet het meest bezig zijn met zelfverdediging. De keer dat Jezus niet enkel maar sprak en met woorden orde op zaken stelde, zoals Hij gewoonlijk deed, is dat Hij de tempel van God binnenging en allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten dreef, en Hij keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten” (Matt. 21:12). Jezus trad toen stevig tegen de ‘rovers’ op. Maar Hij  ‘verdedigde’ niet Zijn fysieke bestaan, maar de eer van God. Waaruit we niet de les moeten trekken dat we ons geloof te vuur en te zwaard moeten verdedigen en zo mogelijk verbreiden. Maar wel dat er een hogere zaak is waarvoor we kunnen gaan dan voor onze fysieke veiligheid.
 
Er zijn vele voorbeelden vanuit de geschiedenis en vanuit de huidige tijd van christenen die om Jezus wil lijden en verdrukking hebben meegemaakt en aanvaard en er zelfs het leven bij hebben gelaten. En Jezus leert ons zo denken dat hen dan niet het allerergste is gebeurd. “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven” (Matt. 10:28-31).

Ds. A. de Lange,
Nieuw-Lekkerland

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
2 reacties
kip
13-11-2022 / 07:58
ik ben een voorstander van
man en vrouw verplicht in t leger vanaf ong hun 18e

sta je iets steviger in t leven

maar verdrukking om Christuswil lijden

brengtop de knieen
of je nu omkomt of niet
de Heere ondersteund zulke
kip
13-11-2022 / 08:16
kwas 12
op weg naar de catichesatie

kreeg onverwachts een klap in mn gezicht van een v d groep jongens die ons passeerde

ik hielt hem mijn andere wang voor
kreeg nog hardere klap en een flinke trap toe


net op tyd op de leer.
ds had het over ....als je op de wang....andere wang.....

ik stak mijn vinger op..ds. als je dit echt hebt gedaan,je andere wang toehouden,en je krijgt een vreselijke trap na,wat moet je dan doen?
antw. ja dat is wel heel erg
ds bleef antw, schuldig,wist het niet.

de les ging verder............
k deed altyd precies wat de ds. ons zei................
dit doen,dat laten,zoals ds wist wat de Heere wenste............

maar.nu stond ik alleen,met een heel zeer been.

k zei tegen mn vrindin
o als k ooit kinderen kreeg,mochten ze op karate,judo,vechtsport,slinger ze maar over de schutting,en hol je veiligheid tegemoet,
tis immers NERGENS veilig!
ok niet op weg naar ''de leer''

zelf mocht k niet op judo enz
heb dit als een gemis ervaren

en angst,,dit heeft zo moeten zijn''

het gebed; de muren van Jericho vallen op t gebed,n groot wonder

maar,,,,mijn situatie overkwam je onverwachts

en dan moet je jezelf ''OVERAL'' voor over hebben.

en.dat mis k ..nog steeds.
ds de Lange geeft mooi antwoord,kan iedereen wat mee.

Terug in de tijd

Sinds twee maanden heb ik contact met een jongen, het klikt goed. Nu vertelde hij mij vorige week dat hij een relatie van negen jaar achter de rug heeft, waarvan hij vier jaar getrouwd is geweest. Hij...
1 reactie
10-11-2011
Mag je hypnose gebruiken om beter te worden?
1 reactie
10-11-2016
Mijn zus behoort in de Verenigde Staten tot de Church of Christ. In Nederland bekend als Gemeente(n) van Christus. Wat nu zo 'anders' is zal ik kort aangeven: ze menen dat de doop noodzakelijk is om g...
1 reactie
10-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering