Prediking van de oorzaken van het geloof

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

12-10-2022, 11:59

Vraag

Geachte ds. Van den Brink. ik heb een paar vragen naar aanleiding van uw lezing over het evangelie met kleine lettertjes. Helaas herken ik wel het een en ander van wat u laat zien in uw lezing, onder andere dat de oproep tot geloven niet duidelijk klinkt en zelfs verdacht wordt gemaakt; niet in mijn huidige gemeente maar wel in de gemeente waar ik vandaan kom en opgegroeid ben (overigens hetzelfde kerkverband).

U zegt dat de beslissing valt bij het geloof. Dat wedergeboorte, uitverkiezing, het werk van de Heilige Geest in het hart, hoe mensen tot Jezus worden geleid, wel waar zijn. Maar welke rol moeten deze zaken volgens u in de prediking hebben? Moet dat benoemd worden? Of moet alleen de oproep van “komen tot Jezus” klinken? Ik vind dit ook van belang om te weten hoe je dit brengt bijvoorbeeld richting je kinderen. 

Hartelijke groet, een jonge moeder.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste jonge moeder,

In de zes lezingen die ik met Geloofstoerusting heb opgenomen (“Dordt zoals je Dordt niet kende”, zie onder), ga ik uitvoeriger op je vraag in. Wedergeboorte, uitverkiezing en andere zaken mogen wel degelijk in de prediking aan de orde komen. Het zijn namelijk de oorzaken van ons geloof. Vanwege deze oorzaken schrijven wij het geloof niet toe aan onze eigen vrije wil, maar aan God (Dordtse Leerregels III/IV. 10). De prediking begint bij de boodschap om te geloven en voor degenen die geloven is er de verkondiging dat het geloof Gods gave is. 

Dit onderscheid tussen eerste orde (het geloof zelf) en tweede orde (de oorzaken van het geloof) is vooral van groot belang voor de zekerheid van het geloof. Omdat ons geloof door deze goddelijke oorzaken is ontstaan en blijft bestaan, kunnen wij er zeker van zijn dat we zullen blijven volharden in ons geloof. Wie eenmaal heeft geloofd, zal voor altijd een gelovige blijven. Al zou je maar één keer in je leven in de gekruisigde Christus geloven, dan heb je voor altijd eeuwig leven. De basis onder ons geloof is niet onze eigen vrije wil, maar Gods dragende liefde. “Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden” (Lukas 22:32).

Dominees die veel preken over uitverkiezing, wedergeboorte, het werk van de Heilige Geest maar toch niet de zekerheid van geloof en volharding prediken, beseffen de rijkdom van hun eigen prediking niet. Of, om het kritischer te zeggen, ze roemen met de mond in de Dordtse Leerregels, maar metterdaad ontkennen ze deze. Wie wel de uitverkiezing (Dordtse Leerregels I), het offer van Christus (Dordtse Leerregels II), de wedergeboorte (Dordtse Leerregels III/IV) predikt maar niet uitkomt bij de zekerheid voor elke gelovige (Dordtse Leerregels V), maakt ergens onderweg een verschrikkelijke fout. 

Ik raad je het boek te bestellen dat binnenkort verschijnt. Daarin kun je veel uitvoeriger lezen wat ik hier in het kort heb verwoord.

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Helaas behoor ik tot de categorie ‘slechte moeders’. Elke dag voel ik me naar en schuldig. Ik wil graag onze kinderen he...
1 reactie
11-10-2019
In het Bijbelgeschrift Job staat dat de aarde gewoon rond is en door God is ‘opgehangen’. Waarom werd de aarde als panne...
geen reacties
11-10-2017
Ik ben iemand die al jaren last heeft van depressie en Borderline. In 2003 is er iets veranderd. Ik geloofde de Heere do...
geen reacties
11-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering