Geen vrouwen op bezoek bij kindje Jezus

Ds. G. van de Groep / 9 reacties

11-01-2022, 10:31

Vraag

Vraag van m’n dochter van 5. Waarom kwamen er helemaal geen vrouwen op bezoek bij kindje Jezus? Ik vond het een mooie vraag en dacht ook aan Zijn sterven, waar rondom juist daar wel vrouwen een functie hadden. Of kunnen de herders of wijzen ook vrouwen geweest zijn?

 enlightened De nieuwste artikelen van Refoweb direct via Whatsapp ontvangen? 
       App 'AAN' naar 0630277889.

Antwoord

Beste moeder, wat heeft uw dochtertje van 5 jaar inderdaad een mooie en interessante vraag gesteld die misschien ook wel bij anderen leeft. Laten we voorop stellen dat alles wat rondom de geboorte van de Heere Jezus plaatsvindt niet door toeval, maar door God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bepaald is. Alle drie zijn ze bij het komst van de Heere Jezus betrokken. De Vader Die Zijn Zoon geeft aan een wereld verloren in schuld. De Zoon Die ons gelijk wilde worden en de weg van vernedering, van lijden en sterven wilde gaan opdat zondaren behouden kunnen worden. En de Heilige Geest die Maria overschaduwde zodat zij zwanger werd.

Dat God in de kerstnacht de herders heeft verkozen om als eersten de boodschap van de geboren Zaligmaker te horen, heeft ongetwijfeld te maken met wat Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korinthiërs, 1 Korinthiërs 1:28: “En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken.” Tot de categorie onedelen en verachten behoorden namelijk ook de herders in die tijd.

Dat het beroep van herder alleen een mannenberoep was, komt door de gevaren die eraan verbonden waren. Soms trokken herders lange tijd met hun kudden ver weg van hun geboorteplaats. Je leest daarvan in Genesis 37:16 en 17. Jozef zoekt zijn broers in Sichem, maar intussen zijn ze verder getrokken, naar Dothan.

Overigens waren, nog voordat mannen op de hoogte gesteld werden, vrouwen al daarvoor bekend gemaakt met de geboorte van de Heere Jezus. Zij waren zelfs heel nauw betrokken bij Zijn geboorte. Allereerst Maria die moeder mocht worden en zijn van de Zaligmaker. En Elisabeth, de vrouw van Zacharias, die bezoek krijgt van haar zwangere nicht Maria en die bij de komst van Maria gelijk al weet dat haar Heere als nog ongeboren baby bij haar op bezoek komt. Dat verrast haar zo, dat ze uitroep: Vanwaar komt mij dit, waar heb ik dit aan te danken, aan verdiend dat de moeder van mijn Heere tot mij komt?

Trouwens, ook de aanstaande baby van Elisabeth mag straks God dienen door heraut te zijn van de komst van Jezus. Hij mag Hem aanwijzen en aanprijzen als het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt.

En dan nog één opmerking wat betreft herders als mannen. Op één plaats in het Oude Testament is sprake van een herderin, namelijk in Genesis 29:9. Het is Rachel, de toekomstige vrouw van Jakob. 

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Kerst
9 reacties
drj
11-01-2022 / 17:11
Zipporah en haar zusters werden door Mozes tegen andere herders geholpen toen zu hun vaders schapen wilden drenken.
Samanthi
11-01-2022 / 17:56
@drj ja idd, ook Rebekka kwam om haar schapen te laten drinken evenzo Rachel en Lea.

Waar dat vandaan kom weet ik niet, als iets niet vermeld wordt gaan we er meestal vanuit dat het mannen zijn, de Emmausgangers bijvoorbeeld, waarom zouden dat twee mannen zijn en geen echtpaar?
Samanthi
11-01-2022 / 17:57
Oh ik zie dat Rachel genoemd wordt
Rembrand
11-01-2022 / 20:21
In de cultuur in die tijd waren vrouwen ondergeschikt. Daarmee bedoel ik niet in de ogen van God.
De schrijvers van de Bijbel waren waarschijnlijk ook minder gericht op de rollen vrouwen .
Wel heel leuk dat een meisje van 5 hier vragen over stelt.
CrA
11-01-2022 / 21:06
Anna kwam er ook bij staan, toen Simeon de ruim een maand oude Jezus in zijn armen nam. En ze beleed ook de Heere en sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten( Luk. 2: 38).
drj
12-01-2022 / 19:03
Om eerlijk te zijn, denk ik, dat er vast en zeker vrouwen op bezoek zijn gekomen. Overal ter wereld gaan vrouwen bij anderen op bezoek, die een kind gekregen hebben. Sterker nog, ze zijn niet weg te slaan.
En zeker een paar als Jozef en Maria, die ver van huis onderweg waren. Misschien kwam de dochter van de herbergier voorbij om een paar dadels voorbij te brengen, of de vrouw van der herbergier met een sterkende maaltijd.

In de Bijbel staan de opmerkelijke dingen, die gebeurd zijn en de zaken, die ertoe bijdragen, dat wij Gods wil leren kennen. Als wij een bolbliksem zouden zien, of er vallen vissen op ons dak, omdat een windhoos die op zee opgezogen heeft, dan komt dat verhaal vast en zeker in onze memoires. Maar als de buurvrouw langs kwam met hete koffie, omdat ze het gevoel had, dat we dat wel goed konden gebruiken, of de postbode bezorgde de post op tijd, zijn dat geen gebeurtenissen, die wij in ons levensverhaal opnemen.

Dat is een van de redenen, dat de Bijbel vol met wonderen staat en veel normale dingen niet benoemd worden. Een wijze uit een ver land is natuurlijk meer het vermelden waard, dan de 10 knechten, die die wijze bij zich had. En een bezoek van onbekende herders, die engelen gezien hebben, meer het vermelden waard, dan de buurvrouwen, die schone doeken voor de baby kwamen brengen. Wat niet wil zeggen, dat het niet gebeurd is.
Samanthi
13-01-2022 / 18:10
@drj 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
Ik lees nergens dat er mensen op bezoek gingen.
Omega
18-01-2022 / 08:18
Precies Samanthi. De geboorte van Christus maakt duidelijk dat er al vanaf het begin niemand behoefte had aan een Zaligmaker die Zich vernederde door in een voederbak gelegd te worden. Uitschot en heidenen was slecht het kraambezoek, terwijl de wijde omgeving wist van de geboorte, ja zelfs tot en met het koninklijk huis en de kerk van die dagen toe. Johannes zegt dat met zoveel woorden in Joh. 1:11: "Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen."
Arwa
18-01-2022 / 11:21
Goed punt van @drj en @Samanthi, grappig hoe we (ook ik als vrouw) er altijd vanuit gaan dat een persoon waarvan we het geslacht niet kennen man is. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de Emmaüsgangers, maar ook hier bij deze herders. Er worden in de Bijbel genoeg vrouwelijk herders genoemd, maar dat er bij de herders van het kerstverhaal misschien vrouwen zaten komt niet bij ons op.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik ben een jong meisje (19) en ik heb last van druppelincontinentie. Ik vind dit erg vervelend. Hoe kan ik hier het best...
geen reacties
11-01-2010
Op de site Chaas.nl zie ik dat er binnenkort workshops worden gehouden in de (gereformeerde) kerk Bolnes in Ridderkerk. ...
1 reactie
11-01-2013
Ik was pas in de kerk en in het gebed had de dominee het over "zeven Geesten die voor Zijn troon zijn". Wat wordt daar m...
1 reactie
11-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering