Gebroken bakken uitgehouwen die geen water houden

Redactie Refoweb / 2 reacties

03-06-2021, 11:14

Vraag

 Wat betekent “gebroken bakken uitgehouwen die geen water houden”? (Jeremia 2: 13) Wat zijn dit voor bakken?

Antwoord

Dit zegt Matthew Henry:

“Zij hebben zichzelf bedrogen. Zij hebben hun weldadigheid verlaten voor liegende ijdelheden. Zij bezorgden zich heel wat moeite, door zichzelf bakken uit te houwen, door gaten of bakken in de aarde te graven of in de rotsen te hakken, waarheen zij het water leiden zouden of die de regen opvangen moesten. Maar die bleken gebroken bakken te zijn, met onsolide bodem, die geen water houden. Wanneer zij daarheen kwamen om hun dorst te lessen, vonden zij niets dan modder en slijk, en de schadelijke producten van stilstaand water. Dat waren de afgoden voor hun aanbidders, en zo’n ruil deden zij, die zich van God tot de afgoden wendden. Indien wij van enig schepsel-rijkdom of vermaak, of eer-onze afgod maken, stellen wij ons geluk daarin en beloven ons daarvan de zegen en de voldoening, die wij alleen in God kunnen hebben. Indien wij de afgod tot onze vreugde en onze liefde maken, daar onze hoop en ons vertrouwen in stellen, zullen wij zien dat hij een waterbak is, die we met grote moeite uitgehouwen en gevuld hebben, en die op z’n best een weinig water houdt, dat dood en vuil is, tot bederf overgaat en spoedig levensgevaarlijk wordt. Neen het is een gebroken waterbak, die kraakt en scheurt bij warm weer, zodat het water verloren gaat juist als we het ‘t meest nodig hebben, Job 6:15. Laat ons daarom met een voornemen des harten de Heere alleen aanhangen, want tot Wien zullen wij anders gaan? Hij heeft de woorden des eeuwigen levens.”


Lees ook: 'Gereformeerde gezindte zou sektarische trekken vertonen'

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

2 reacties
beiteltje
05-06-2021 / 14:45
om het beeld van de profeet wat in deze tijd te trekken zou je als volgt kunnen denken. We hebben in Nederland gelukkig een hoog kwalitatief waterleidingnet, waar we gezond bij blijven en wel bij varen. Stel dat iemand op een dag zijn kraan af zou sluiten om vervolgens water uit een sloot of gracht zou gaan drinken. Hoe dom en onverantwoord zou dat zijn. Wel zo dom en onverantwoord is het om de bron van alle goed af te sluiten en zelf elders op zoek te gaan naar het ware geluk.
Jesaja40
05-06-2021 / 17:07
Hiervoor dienen wij het geheel te overzien van het waarom. Maar ter inleiding op het antwoord wil ik u als vraagsteller meenemen naar Jeremia zelf. Hij is als een priesterzoon geboren in het stamgebied van Benjamin in de nabijheid van Jeruzalem. Een Leviet, die voorbestemd is om het priesterschap te vervullen. Vanaf de moederschoot had de Eeuwige Jeremia op het oog.

Maar de Eeuwige wacht niet totdat hij zijn opleidingsjaren heeft gehad en dat hij tijdens die opleiding zich zou committeren aan de gangbare uitleg van medestudenten en vak volwassen priesters. Eigenlijk weken die af en was er geen krachtig woord meer vanuit de geestelijke leiders van Israël. Allerlei soorten afgodsbeeldjes overspoelden het land en de een prees haar amuletje aan als goed voor de oogst, de vruchtbaarheid, het doorlopende blije gevoel en vrijheid. Men zocht zichtbare en tastbare goden en daarmee vervaagde ook de voorschriften van de Eeuwige. En ja, er was gelukkig ook nog een hele kleine groep die daaraan niet wilde meedoen. Dat was een nietszeggende splintergroep in de ogen van het volk.

Vanwaar de beeldspraak gebroken bakken uitgehouwen die geen water bevatten? Wat is de diepe achtergrond van die uitspraak? Daarvoor moeten wij terug naar de reis door de woestijn. Tijdens die reis, waar de Eeuwige zeer nabij hen was, dronk het volk het water dat uit de rots kwam. Zuiver water, gegeven door de Eeuwige om in leven te blijven. Zo ook de woorden van de Eeuwige, vastgelegd in wetten en gedragsregels met als doel het dienen en eren van de Eeuwige en onze naasten. Die geweldige opdracht verslofte en was bijna in onbruik geraakt met uitzondering van een enkeling die zich met grote moeite staande kon houden in het dagelijkse leven.

De, o zo belangrijke Levensbron werd niet meer geraadpleegd. Het uithakken van de bakken zijn de afgoden die overal in het land te vinden zijn. Als er een tegenslag te verwerken was werd het afgodsbeeldje nog uitbundiger bejubeld om het tevreden te stellen. Afgodsbeeldjes hebben geen enkele levenskracht. Het aanroepen en vereren is eigenlijk een rechtstreekse belediging naar de Eeuwige.

Met de woorden die de profeet Jeremia uit moet spreken zijn "de woorden van de Eeuwige zelf" als een aanklacht tegen Zijn volk. Zouden zij naar die woorden horen en zou de geschiedenis vanuit het verleden hen weer tot besef doen komen dat er betere tijden waren geweest?. Alles van de geschiedenis van Israël was bekend bij de geestelijke leiders. Lazen zij hun perkamenten boekrollen niet meer?

Jeremia, ik noemde het al eerder, moest zich distantiëren van de eigenmachtige opleiding van de geestelijke leiders. Hij moest het alleen doen met de woorden van de Eeuwige. En dat was een harde boodschap, waar helaas mijn volksgenoten in die dagen, niet wilden luisteren. Menigeen gaf eerder commentaar op die woorden en daar bleef het bij. Ook nu heeft deze boodschap van de Eeuwige ons iets te zeggen: waar vertrouwen wij op met onze eigentijdse amuletten en afgoden.

Terug in de tijd

Ik ben sinds 1,5 maand verliefd op een jongen die ik ongeveer iedere week een keer zie/spreek. Nu is het zo dat het wede...
geen reacties
03-06-2008
Ik snapte de toegevoegde waarde van de herhaling nooit in de naam Heere HEERE. Ook vroeg ik mij altijd af waarom dit jui...
geen reacties
03-06-2009
Geachte heer Van Dooijeweert, ik heb een vraag over een antwoord van u over de toeëigening van het heil. U geeft een voo...
geen reacties
03-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering