Afweersysteem na de zondeval

Ds. H. Liefting / geen reacties

30-04-2021, 11:38

Vraag

Vooraf wil ik zeggen dat ik van harte geloof dat God alles geschapen heeft. Dat zie ik als ik door de natuur loop (wat ik graag doe), of bijvoorbeeld fotografeer. Dan geloof ik dat dit niet zomaar toevallig ontstaan kan zijn, maar dat er wel een Schepper achter moet zitten Die dit alles uitgedacht en geschapen heeft. Maar soms heb ik wel mijn vragen. En één daarvan wil ik hier stellen.

Hoe zit het eigenlijk met ons afweersysteem? Wanneer is dat geschapen? Adam en Eva hadden het nog niet nodig om beschermd te worden tegen ziektes, want alles was volmaakt. Maar zij bleven niet heel hun leven in het paradijs. Toen ze eruit moesten na de zondeval, hoe kwamen ze toen ineens wél aan een afweersysteem? Of was dit er van tevoren al ingeschapen? Maar dat lijkt me ook niet logisch, omdat er dan van tevoren al bepaald zou moeten zijn dat ze niet altijd in het paradijs zouden blijven, dan zou het lijken alsof het de bedoeling al was dat ze gingen zondigen. Dat geloof ik ook weer niet. Maar hoe zit het dan wel?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Een boeiende, maar niet zo’n makkelijke vraag. Een vraag die met allerlei andere vragen samenhangt. Bijvoorbeeld met de vraag waarom dieren zo geniaal zijn uitgerust met allerlei mogelijkheden om zich te verdedigen, maar ook om andere dieren aan te vallen en te doden. En met de vraag waarom leeuwen zo’n nauwkeurig geprogrammeerd jachtinstinct hebben. En denk ook eens aan de giftanden van een slang. Had hij die in het Paradijs nodig om heerlijk en sappig fruit te eten? En hadden vleeseters in het Paradijs speciale tanden en een speciaal spijsverteringsorgaan nodig voor het verteren van vlees, terwijl ze alleen maar planten aten? Denk ook aan bepaalde zeer ingenieuze spinnenwebben waarin zelfs vogels gevangen kunnen worden. 

Alles wijst erop dat geniale uitrustingen en gevoelige zenuwstelsels e.d. zijn ontworpen om te overleven in een gevallen wereld. In een wereld waarin de ‘survival of the fittest’ gold. Terwijl we geloven dat de schepping zeer goed was. En dat de dood pas door de zonde in de wereld is gekomen, zoals we lezen in Rom. 5:12. 

In zo’n goede schepping zullen geen gevaarlijke virussen zijn voorgekomen. Dus hadden we ten diepste ook geen afweersysteem nodig. Hoewel we niet weten of virussen vóór de zondeval dezelfde rol speelden als daarna. Misschien hadden ze in het Paradijs wel de nuttige functie van het overbrengen van genetische informatie om de genetische diversiteit te handhaven of te doen toenemen. En mogelijk diende ons afweersysteem in het Paradijs als een soort communicatiemiddel tussen mens en micro-organismen. In ieder geval hebben ze als belangrijkste functie het eigene van het niet-eigene te onderscheiden. Zo’n functie zou in het Paradijs ook zinvol geweest kunnen zijn.

Ik denk dat we met de nodige voorzichtigheid kunnen stellen dat de ontworpen programmeringen, instincten, afweersystemen e.d. al aanwezig waren vóór de zondeval, mogelijk in latente of verborgen vorm. Alles wijst op een intelligente en doelgerichte schepping. 

Tegelijkertijd besef ik dat ons kennen wat deze problematiek betreft, maar zeer ten dele is. Denk aan het antwoord dat Job van de Heere ontving: “Waar was gij toen Ik de aarde grondvestte? (...) Toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten?”

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

 • Geboortedatum:
  21-02-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  In 2017 met emeritaat.

Tags in dit artikel:

creationisme
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb al een poosje verkering. Mijn vriend is erg gelukkig met mij. We delen het geloof samen en praten over alles wat ...
geen reacties
30-04-2014
Ik kan niet tot geloofszekerheid komen. Dat vind ik ook heel terecht, want ik zie zoveel in mijn leven waardoor ik geen ...
5 reacties
30-04-2010
Ik heb nu vier maanden verkering met een heel leuk meisje, maar zij is echt super-onzeker in wat zij voor mij betekent, ...
2 reacties
30-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering