Profetie versus complottheorie

ds. D.M. Elsman / geen reacties

29-03-2021, 08:01

Vraag

Graag zou ik een vraag willen stellen aan ds. P. van der Kraan. Geachte dominee, mijn vraag is: wat is het verschil tussen een profetie en een complottheorie? Ik kan dit nergens vinden. Ik heb er al uitgebreid naar gezocht. Ook de Griekse tekst heb ik bekeken van Johannes 16. Ik lees in Johannes 16 wat de Heilige Geest voor ons doet, onder andere uit vers 13: “De toekomende dingen zal Hij u verkondigen.”

Met andere woorden, de Heilige Geest wil ons duidelijk maken wat er in de toekomst gaat gebeuren. Er staat ook niet voorspellen, maar verkondigen. Omdat Hij weet wat er gaat gebeuren. Er zijn dus mensen aan wie Hij dit gaat doen. Misschien willen niet alle mensen dit, maar dan houd je de Heilige Geest tegen in Zijn werk. Dat mag ook niet. Zou het kunnen zijn dat wat sommigen complottheorieën noemen, juist eerder waarschuwingen zijn van de Heilige Geest?

Antwoord

Het kan geen kwaad om bij allerlei verschijnselen die zich voordoen kritische vragen te stellen, zeker in een crisistijd waarin zaken op scherp komen te staan. Een flinke portie realisme is dan zeker gewenst. En met realisme bedoel ik realisme dat op de Bijbel is geënt. Bijbels realisme is onder meer dat we ons afhankelijk weten van de leiding en wijsheid van de Heilige Geest. Maar dan moeten we wel alles op alles zetten om te voorkomen dat we flarden uit de Bijbel halen om ons gelijk te bewijzen en andere gedeelten veronachtzamen.

Je verwijst naar Johannes 16 vers 13 om te onderbouwen dat de Heilige Geest licht laat vallen over toekomstige gebeurtenissen. Maar even nadrukkelijk wordt (in vers 14) door de Heere Jezus van het werk van de Heilige Geest gezegd: “Die zal Mij verheerlijken.” We zullen het een zowel als het ander moeten meenemen in onze overwegingen. En ik ben nog geen complotverhalen tegen gekomen waarin deze lijnen worden getrokken.

Normatief om te beoordelen of iets werk van de Heilige Geest is, is dus in welke mate Christus en Zijn werk in het middelpunt worden geplaatst. Beoordeel daarop een complotverhaal.

Ds. P. van der Kraan

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

complottheorie
geen reacties

Terug in de tijd

Mogen vrouwen bij een bijeenkomst voorgaan in een gebed waar mannen bij aanwezig zijn? Zoiets gebeurt natuurlijk veel op...
geen reacties
25-03-2006
Anderhalf jaar geleden ben ik getrouwd met een lieve man. Tenminste, dat was hij toen we trouwden. De laatste maanden ko...
3 reacties
25-03-2011
Ik heb een vraag over het praten met de doden naar aanleiding van de geschiedenis waarin Saul Samuel laat oproepen. Er w...
geen reacties
25-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering