Zorgen om geloof van man

Ds. R. W. van Mourik / 5 reacties

11-01-2021, 11:01

Vraag

Qua niveau zit er best een verschil tussen mijn man en mij. Dit is nooit een probleem geweest. Hij heeft de opleiding ‘basis’ gevolgd en werkt nu voor zichzelf in de bouw. Maar op godsdienstig vlak maak ik me zorgen om hem. In onze kerk wordt door bijna alle dominees met moeilijke woorden gepreekt. Ik merk dat hij dan sneller afhaakt omdat hij regelmatig niet helemaal begrijpt wat er gezegd wordt. Ook veel boeken zijn moeilijker te lezen. Hij leest wel (eens), maar wat er nu echt staat dringt niet helemaal door.

Ik vind het qua preek en boeken soms al zelf moeilijk. Dan moet ik echt een paar keer lezen voor ik begrijp wat er staat. Laat staan hoe het voor hem moet zijn. Ik bid elke avond voor hem. Maar ik blijf dit een lastig punt vinden. Ik ben bang dat hij niet verder naar de Heere zoekt omdat hij het qua niveau allemaal te moeilijk vindt. Wat zou u adviseren?

Antwoord

Ja, dat blijft altijd een lastig punt als er in een huwelijk een verschil is in opleidingsniveau. Zeker als degene die hoger opgeleid is, de ander wil maken zoals zij/hij. Ook andersom kan er irritatie ontstaan omdat er altijd gedacht wordt dat die ander in de relatie veel te moeilijk doet en te geleerd. Het komt dus aan op wederzijdse acceptatie. In jouw geval om te accepteren dat je man een ander niveau heeft dan jij. Dat wil niet zeggen dat hij daarom minder christen is. Misschien is dat jouw valkuil nu wel een beetje. Verwacht niet van je man dat hij het niveau kan halen waarop je zelf naar preken luistert en boeken leest. Blijkbaar heb je er zelf ook al moeite mee, laat staan je man.

Ook is het belangrijk om te zien dat de Heere niet kijkt naar iemands opleidingsniveau om bij Hem te horen. Stel je voor! God vraagt niet naar ons verstand, maar naar ons hart. En dan kan iemand met weinig verstandelijke vermogens soms nog dichter bij de Heere leven dan iemand die verstandelijk de Bijbel veel beter denkt te begrijpen.

Maar misschien dat daar bij jou de schoen wringt. Je denkt dat hij nu, doordat hij preken niet kan volgen en ingewikkelde boeken niet kan lezen, niet dicht bij de Heere kan leven. Maar misschien is hij van binnen nog meer op de wezenlijke zaken betrokken dan hij naar buiten uit. Laat dat een uitdaging voor je zijn om dat eens op het spoor te komen. Niet dat hij verstandelijk heel wat te berde kan brengen, dat mag je van hem niet vergen, maar wel dat hij met zijn hart gelooft dat Christus zijn Verlosser is en dat hij graag in de praktijk van het leven wil laten zien er in de bouw voor mensen te zijn. De kantjes er niet vanaf loopt, eerlijk is, geen gore taal spreekt, een goed stuk werk aflevert, laat zien dat hij trouw is in het huwelijk, niet meedoet met al het liederlijke gedoe in de bouw, etc. etc. Dat is ook christen-zijn. Waardeer hem daarom en neem het andere dan voor lief. Hij moet jou accepteren, maar jij ook hem!

Ds. R. W. van Mourik,
Alblasserdam

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
5 reacties
drj
11-01-2021 / 19:56
Het antwoor van Ds. Mourik is heel goed doordacht, zoals zijn antwoorden altijd zijn, maar toch heb ik het gevoel, dat een deel van de vraag blijft liggen.

De kern van de vraag schijnt mij hier meer: wat als een kerk op een zo ingewikkelde manier met het geloof omgaat, dat zelfs goedwillende en intelligente volwassenen het nog maar met moeite begrijpen? Wat als zij, die een honger naar Gods woord hebben, net zo hongerig weer thuis komen. Wat als de vleespotten van Gods woord zo hoog opgehangen worden, dat alleen een selecte minderheid er bij kan?

De vraag die wij ons als kerk moeten stellen gaat naast de inhoud van de leer ook de kant op van: hoe zorgen wij, dat de eenvoudigen van hart zich eerlijk kunnen verheugen over Gods woord? Onze Heer Jezus Christus sprak met eenvoudige mensen, met visserslui, met onaanraakbaren, met moeders en met kinderen. Wanneer konden wij voor het laast een tollenaar in de kerk begroeten. En zo een arme zondaar bij ons zou opduiken, kreeg hij dan een warm onthaal? Zouden we ons ergeren, dat hij met ongepaste kleding naast ons kwam zitten? Zou hij één woord begrijpen van wat er werd gezegd?

We weten het zo goed en kunnen precies zeggen waarom de jeugd niet naar "Jijdaar" moet, of waarom we liever in de GerGem zitten dan bij de vrijgemaakten. We denken erover na, of we ons niets inbeelden en of we aan het avondmaal mogen gaan. Maar denken we er ook aan, of de arme zondaar in de kerk ook genoeg van de preek begrijpt om de weg tot God te vinden? Of zijn we er meer mee bezig of hij wel de juiste volgorde van zondekennis enz. laat zien?

Als de vraagstelster gelijk heeft, is dat een groot probleem. Het zal voor een predikant een hele klus zijn, een voor iedereen interessante preek te houden. Een preek, die begrepen wordt door eenvoud, maar die ook diepgrondig genoeg is voor mensen, die denkstof nodig heben voor de week.

Laten we voor alle predikanten bidden, die deze spagaat moeten maken. Maar laat de vraagstelster eens met de predikant of kerkenraad in gesprek gaan. Ze zal zeker niet de enige zijn met dit probleem.
dorpeling
11-01-2021 / 22:55
Het staat de Heere toch niet in de weg?
Het was Zijn gebed: 'Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard'.

Verstand heeft niets te maken met geloof. Wanneer God met Zijn Geest iemand bestraalt, gaan ogen open en zúllen ze Hem verstaan.
Iboi
12-01-2021 / 19:55
Ga samen eens langs bij evangelisten en luister naar wat ze (met passie) vertellen. Dan is het een persoonlijk verhaal, wat misschien beter aansluit. Nu kun je niet langs gaan, maar wel een interview bekijken of lezen. Kijk bijvoorbeeld naar wat de MAF doet of Open Doors. Waarom doen die mensen dat (stoere) werk?!

Vraag persoonlijke getuigenissen van mensen om je heen. Waarom geloof jij en wat geloof je?

Je man kan misschien wel aangeven wat hij nog wil leren in het geloof. Iets leren over.... hoe de ark van Noach gebouwd is, of wat ze vroeger aten of hoe de wereldkaart er toen uit zag.

Een kinder/jeugdbijbel zou ook kunnen helpen om de Bijbel te begrijpen. Als hij dat allemaal wel weet... wat houdt zijn persoonlijk geloof in en hoe kan hij God dienen in zijn leven? Daar zijn al voorbeelden van gegeven.
Lekkerbek
14-01-2021 / 14:01
Wat ik om me heen zie is dat het juist lastiger is voor iemand met een hoog niveau om te geloven omdat er steeds "commentaar" komt na preken: dit staat zo niet in de Bijbel, dit klopt niet, dat gaat te ver etc. Steeds alles maar beredeneren. Terwijl de gemiddelde hoorder zich meer kan overgeven maar vaak niet goed benoemen kan wat hij of zij van de preek geleerd heeft. (Nee ik zeg niet dat dit bij iedereen zo is maar wat ik om mij heen zie!)

Worden als een kind staat er in de Bijbel.

Over preken met hoogdravende taal kan ik eigenlijk niet oordelen omdat ik dat niet herken.
Wat lezen betreft zouden jullie ervoor kunnen kiezen om niet alleen een dagboek te lezen voor het slapen gaan maar ook om de maaltijden mee af te sluiten. Dit zijn geen ingewikkelde gedeeltes, je kunt uiteraard zelf kiezen welke je met elkaar leest. Als je dit je man uit laat zoeken dan kiest hij iets waar hij achter kan staan en komen er wellicht mooie gesprekken uit voort.
Verder kan ik me zeer in t antwoord vinden!
Evangelie2020
15-01-2021 / 06:47
Bij het lezen van de vraag over het ingewikkeld preken van dominee,s in natuurlijk bepaalde kerkverbanden, moest ik denken aan de woorden van de Heere Jezus aan de kinderen ;

Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Lucas 18:16

Zo eenvoudig het volgen van Jezus, zelf voor kinderen!

Terug in de tijd

 Mag je ook met je tweelingbroer trouwen of verkering nemen?
geen reacties
09-01-2006
Ik heb twee vragen. Waarom mogen sommige predikanten niet in alle Ger. Gem-gemeenten preken? En waarom mogen er geen vro...
geen reacties
09-01-2006
1. Hoe denkt u over nieuwe geloofsbewegingen zoal de Orde der Transformanten? 2. Mag iemand die niet is gepromoveer...
23 reacties
09-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering