Trouwen of meer afstand houden

Ds. P. van der Kraan / geen reacties

30-10-2020, 12:26

Vraag

Mijn vriend en ik hebben nu bijna een jaar een goede en fijne relatie. Door moeilijkheden waar we samen doorheen moesten hebben we een sterke band gekregen en moesten we wel leren om er samen uit te komen. In die zin hebben we dan ook geen problemen, maar toch staan we nu voor een dilemma. Inmiddels zijn we te ver gegaan op seksueel gebied. Zelf vind ik het heel moeilijk. Ik voel me schuldig en voel dat ik zo niet verder kan, want God heeft het zo anders bedoeld en nu gaan wij er zo verkeerd mee om. Het ergste vind ik dan ook dat we niet rein het huwelijk in kunnen gaan, terwijl ik dat wel altijd heb gewild en dat ook zo zou moeten.

Ik heb alle artikelen die te vinden waren op internet en in boeken al gelezen, maar mijn vriend en ik komen er niet uit wat we nu moeten doen. Eerst wist ik een soort van niet beter. Ik wist dat in de kerk werd gezegd dat gemeenschap voor het huwelijk niet goed was. Maar op mijn werk hoorde ik heel wat anders. Ik werkte met onchristelijke collega’s, die het er vaak over hadden en zeiden dat het vast niet zo’n probleem was omdat er geen duidelijke tekst in de Bijbel over te vinden is. Dit was makkelijk om aan te nemen, want dan heb je immers een excuus en kan je enigszins gerustgesteld verder gaan. En zo ging ik al snel in allerlei leugens geloven. Toch voelde ik me er steeds onrustiger over en ik wilde het zelf verder uitzoeken. Toen kwam ik teksten en Bijbelgedeelten tegen waar ik echt van schrok, want ik wist nooit dat het er zo duidelijk in stond en ik zo blind was en eroverheen kon lezen.

Het is moeilijk om steeds sterk te blijven en nee te blijven zeggen en het op die manier vol te houden. In de Bijbel lees je genoeg teksten erover en komt het er naar mijn idee op neer dat we moeten trouwen. Zelf sta ik achter dat idee, zeker omdat de mogelijkheid er is en ik al een huisje heb omdat ik op mezelf woon. Maar mijn vriend twijfelt er sterk aan omdat we nog geen erg lange relatie hebben. We zijn nog vrij jong (20 jaar) en we hebben nog niet veel geld kunnen sparen, al zou je daar altijd wel uit moeten komen naar mijn idee. Maar zo kan en wil ik zelf niet verder, wetend dat je dus toch volhardt in de zonde en dan helpt het belijden ervan ook niet als je je zonden niet laat. Wat kunnen we nu het beste doen om hiermee om te gaan (of uit te komen), wat zou u adviseren?

Antwoord

Je geeft helder en eerlijk aan welke weg je bent gegaan die tot het inzicht heeft geleid dat jullie in Gods ogen niet goed bezig zijn. Minder duidelijk geef je aan of jouw vriend eenzelfde of soortgelijk proces heeft doorgemaakt. Is hij dezelfde overtuiging toegedaan als jij, namelijk dat jullie elkaars man en vrouw zijn omdat jullie (om het Bijbels te zeggen) tot een vlees zijn geworden? Ik vraag dat omdat je aangeeft dat je vriend er sterk aan twijfelt of jullie nu al zullen gaan trouwen omdat jullie elkaar nog zo kort kennen. Heeft hij daarmee dan geen rekening gehouden toen jullie op seksueel gebied grenzen overschreden?

Anderzijds geef je ook aan dat jullie een sterke band hebben gekregen vanwege moeilijkheden die je gezamenlijk moest overwinnen. Biedt die sterke band geen voldoende basis om gezamenlijk verder te gaan? Of ervaart je vriend dat niet zo?

Hoe het ook zij, vanuit de Bijbel bezien zijn jullie al getrouwd vanwege de seksuele eenwording. Als je nu uit elkaar en een nieuwe relatie aan zou gaan, is dat volgens de Bijbel overspel. Wat dat betreft zijn jullie al aan elkaar verbonden.

Hoe ga je nu verder? Mijns inziens staan er twee mogelijkheden open. Of jullie trouwen op korte termijn. Jullie beschikken al over woonruimte. Wat vermoedelijk de deur naar al te vrije omgang met elkaar openzette (dat je een eigen huisje hebt), kun je ook als een voordeel zien: je hebt woonruimte. Omdat jullie nog jong zijn en weinig spaargeld hebt, zul je zuinig moeten leven. Maar daar word je niet minder van.

Kies je voor voortzetting van jullie verkeringstijd, spreek dan met elkaar af (en betrek daar de Heere God bij) dat je zo min mogelijk alleen samen bent. Zoek met elkaar het gezelschap van anderen: familie, vrienden en bekenden. In de omgang met anderen leer je elkaar trouwens beter kennen. En je relatie wordt er sterker van als je er bewust voor kiest om zo min mogelijk samen alleen te zijn. Je hebt immers ervaren hoe dun het ijs van de verleiding is. Voor je het weet verval je weer in het oude patroon. En nogmaals: bewust  afzien van seksuele omgang in je voorhuwelijkse relatie vormt en staalt jullie karakters in positieve zin.

Welke van de twee mogelijkheden je ook kiest: betrek vooral de Heere God erbij. Je hebt intussen ontdekt wat Zijn wil is inzake de omgang van jongens en meisjes in verkeringstijd. Je hebt ook ervaren hoe weinig standvastig jullie zelf zijn en hoe makkelijk je voor de weg van de minste weerstand kiest.

Tenslotte: als je samen de weg die jullie tot nu toe zijn gegaan oprecht aan de Heere belijdt, mag je hopen op Zijn genade. Die gezamenlijke belijdenis kan ook een sterk wapen zijn in jullie strijd tegen de verleiding. 

Veel wijsheid en kracht van Boven toegebeden.

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik loop erg rond met de vraag of de Heere je tijdens het bidden kan wijzen op bepaalde teksten in de Bijbel. Toen ik lag...
6 reacties
30-10-2015
Aan ds. Van Holten. In uw laatste antwoord over het eten van vlees zegt u dat dieren geen ziel hebben. In Gen. 1:20-21 l...
geen reacties
30-10-2012
Tot mijn grote ontzetting kom ik er achter dat een groot deel van de reformatorische achterban vóór de doodstraf is. Na ...
10 reacties
31-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering