De betekenis van de maagd Maria

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

18-08-2020, 15:42

Vraag

Aan ds. G. A. van den Brink. Is het van betekenis dat de moeder van de Heere Jezus maagd was? Zou zij bijvoorbeeld niet een getrouwde vrouw geweest mogen zijn, die al dan niet al kinderen had? Heeft dat iets te maken met een “onbevlekte ontvangenis”? Maar seksualiteit binnen het huwelijk is niet bevlekt toch? Er wordt wel steeds nadrukkelijk gesproken over een maagd. Dat lijkt ook weer niet voor niks. Kunt u dit uitleggen?

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Beste vragensteller,

Vier punten van aandacht bij jouw vraag:

1. De “onbevlekte ontvangenis” is een bewoording die in de rooms-katholieke kerk wordt gebruikt voor Maria’s eigen geboorte, uit haar moeder Anna. Volgens deze opvatting is Maria zonder erfzonde geboren. Dus op jouw vraag of de onbevlekte ontvangenis er iets mee te maken heeft: nee.

2. De profetie van Jesaja was dat een maagd zwanger zou worden en een zoon baren (Jes. 7:14). Dat Maria als maagd zwanger werd en een zoon kreeg, laat zien dat haar zoon de vervulling is van Gods profetische Woord.

3. Ook als Maria al getrouwd was geweest en gemeenschap had gehad met Jozef, zou de geboorte van Jezus wel degelijk hebben kunnen plaatsvinden door de kracht van de Heilige Geest. In die zin is de maagdelijkheid van Maria inderdaad geen voorwaarde voor de zondeloosheid en goddelijkheid van Christus. Maar dan zou op geen enkele manier duidelijk zijn geworden dat Jezus niet de zoon van Jozef was maar de Zoon van God.

4. Maria was moeder maar ook volgeling van Jezus. Zij deelde zodoende in de smaad die Christus droeg. Zo begon de lijdensweg van Christus al voor zijn geboorte. De verdachtmaking van ontucht en overspel kon Maria niet ontkrachten. Luther noemt dit “de theologie van het kruis”. God openbaart zich niet in het hoge en verhevene, maar in het verachte en geminachte. Evenals Christus krijgen wij als christenen te maken met “de schijn van het tegendeel”. God geeft Zijn genade en vergeving in een weg van tegenslag en moeite. Wij moeten daarom niet leven bij wat wij zien of bij wat mensen zeggen, maar door het geloof in wat God belooft. 


Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

KerstMaria
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een aantal vragen m.b.t. de verschillende opstandingsgeschiedenissen uit Mattheus 26 (1:10), Markus 16 (1:10), Lu...
geen reacties
19-08-2017
Er hangt een taboe over het Heilig Avondmaal. Alleen daardoor al zie ik er erg tegenop. Mensen hebben al gauw een oordee...
geen reacties
19-08-2021
Wat wordt bedoeld in Ezechiël 16:17 dat vrouwen van goud en zilver mannenbeelden maakten en er overspel mee pleegden?
geen reacties
18-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering