De Heere houdt Zich doof

Ds. J.D. Heikamp / 1 reactie

31-07-2020, 08:03

Vraag

Wie kan mij advies geven? Ik heb iets aan de Heere gevraagd. Iets wat geoorloofd is. Maar de Heere houdt Zich doof. Dat maakt mij radeloos. Ik weet dat de Heere mij niets schuldig is. Maar in de Bijbel staat toch dat Hij hoort? Of in ieder geval wil laten weten dat Hij er vanaf weet? De nood is zo hoog dat ik het niet meer weet. En juist dan belooft God toch dat Hij nabij is?

Antwoord

“En juist dan belooft God toch dat Hij nabij is?” Beter is om de woorden”juist dan” er uit weg te laten. Ik geef u een voorbeeld. Iemand is erg ziek en bidt tot God om redding en genezing. We bidden dan: “Heere, indien het in Uw raad kan bestaan.” We kunnen en mogen de Heere niet Zijn belofte afdwingen om te doen wat ik zo graag wil. Hij gaat in deze Zijn eigen weg en weet wat goed voor ons is, nietwaar? Om God, God te laten is genade toe nodig. Berust in ‘s Heeren welbehagen. De nood die Hij Zelf oplegt zal er voor zorgen: “Op uw noodgeschrei doet Ik grote wonderen.” Maar het woord “geduld te beoefenen” is een schone zaak. Maar één goede raad... Paulus zegt: “Houdt aan tijdig en ontijdig, bij dagen en nachten.”

Gods nabijheid toegewenst,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

1 reactie
Jesaja40
04-08-2020 / 13:53
Ik kan de vraag heel goed begrijpen, deze is beslist niet uniek daarin. Gelukkig kan ik in de Bijbel lezen hoe mijn voorgeslacht daarmee worstelde.

De Eeuwige sloot geheel eenzijdig een verbond met Avraham, Yitschak en Jaacov dat zij een groot volk zouden worden. De beproeving van Avraham stopte niet nadat Yitschak geboren was. Avraham moest 60 jaar lang wachten op zijn eerste kleinzoon in de lijn zou staan van de Messias. Avraham heeft de kinder- en puberjaren van Ezau en Jaacov mee gemaakt.

Yitschak moet ruim 95 jaar wachten op zijn kleinkinderen in de lijn van de Messias. Geduld werd zeer op de proef gesteld bij mijn aartsvaders. In al deze beproevingen was de Eeuwige hen zeer nabij. Vele gebeden zijn door hen naar de Eeuwige gegaan. Zij kregen wat er beloofd was, niet waarom zij hebben gevraagd. Dat wist de Eeuwige heus wel. De les voor hen en voor het gehele Huis van Israël is geduld en vertrouwen.

Onder mijn voorgeslacht zijn deer veel wensen niet uitgekomen. Ook ik ken mijn waarom wordt iets niet vervuld? Vraag ik dan verkeerde zaken van de Eeuwige? Wat is de les die ik mag leren? Mijn vertrouwen op de Eeuwige wordt getoetst op het volhouden op weg naar de eeuwigheid.

Ik wil u wijzen op de troostrijke woorden van Jesaja 40:11. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogende zal Hij zachtjes leiden.
Vertroostende boodschap voor het Huis van Israël.

Deze bemoediging zijn niet exclusief, de Messias Yeshua spreekt daarover. "Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, een Herder". (Johannes 10:16)

Een goede herder zoekt het beste voor zijn kudde maar ontkomt er niet aan om via een dorre weg een nieuwe grazige weide te vinden voor zijn kudde. Die dorre wegen zijn slechts tijdelijk, de herder weet heel goed wat zijn schapen nodig hebben. En de schapen weten door hun geblaat de herder iets duidelijk te maken. Menigmaal zal een herder spreken tegen de schapen: kom op, deze kant op.

Hoeveel temeer zal onze Grote Herder Zijn kudde leiden naar de plaatsen die Hij heeft uitgekozen. Ja, wij hebben een G'd Die hoort.

Terug in de tijd

Ik mag geloven, als gave Gods en ondanks zondigheid en zonden, gered te zijn in de Heere Jezus. Hoe zullen we gelukkig e...
1 reactie
30-07-2013
Afgelopen winter heb ik een fikse keelonsteking opgelopen. Die is door allerlei omstandigheden, zoals zwangerschap, ziek...
5 reacties
30-07-2010
Hoe kom ik in gesprek met Gods volk? Ik weet dat ik altijd in gebed bij God terecht kan en vraag dan ook aan Hem om met ...
4 reacties
30-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering