Relatie met iemand uit een andere kerk

Ds. T.A. Bakker / geen reacties

18-07-2020, 11:04

Vraag

Een relatie met een ongelovige aangaan is onverstandig, daar is de Bijbel duidelijk in (2 Korinthe 6). Hoe zit dat als je als gereformeerde een relatie met een baptist of iemand van een totaal ander kerkverband zou willen aangaan? Hoe kan het je relatie met elkaar en je relatie met God beïnvloeden? Hoe ontdek ik Gods wil hierin?

Antwoord

Beste vragensteller,

Inderdaad is het aangaan van een relatie met een ongelovige onverstandig. Sterker nog: God wil het niet. In het Oude Testament zie je telkens weer dat het volk van God zich vermengt met heidense volkeren. Iemand als Nehemia heeft daar enorm heftig op gereageerd (Nehemia 13:23-31). In het Nieuwe Testament zie je weliswaar dat er huwelijken zijn van een gelovige met een ongelovige, maar de reden daarvan is dat God één van beide echtgenoten na hun huwelijk bekeerde. In dat geval mag je niet scheiden, tenzij de ongelovige man/vrouw dat wil (1 Korinthe 7:12-14). Dat betekent niet dat Paulus het goedkeurt om als gelovige met een ongelovige in het huwelijksbootje te stappen. Je kunt dit niet meteen beargumenteren door te wijzen op 2 Korinthe 6:14. Dat vers heeft in eerste instantie niet te maken met het huwelijk, hoewel je de lijnen door kunt trekken. Je kunt beter wijzen op Efeze 5: hoe kun je ooit een huwelijksleven leiden zoals de Heere dat van ons vraagt als je man/vrouw Christus niet kent?

Lees ook: alle artikelen met de tag 'Relatie met niet-gelovige'

Oké, maar nu verder. Want jij vraagt of je als gereformeerde een relatie kunt aangaan met iemand uit een andere kerk. Let er eerst op hoe ik het zonet formuleerde. Het gaat eerst en vooral om het kennen van Christus. Kan alleen iemand uit je eigen kerkverband Christus kennen? Dat zou een armzalige gedachte zijn. Als je door het werk van de Heilige Geest een hartelijk verlangen hebt gekregen om God te dienen, verlang ernaar om dat samen met je man/vrouw te doen. Kom je iemand tegen uit een andere kerk bij wie dat het geval is, dan kan het zomaar wat worden. Maar dan wordt het lastig. Want al is er misschien in de kern veel overeenstemming, er zijn vast ook veel verschillen tussen jullie. Verschillen in hoe je de Bijbel leest, hoe je leeft, hoe de kerkdiensten eruit zien in jullie gemeenten en ga zo maar door. Daar zul je heel veel over moeten praten! Je zult samen moeten bidden dat de Heere jullie daarin leidt en biddend samen het Woord moeten bestuderen.

Neem nu het voorbeeld van een baptist. Je moet uit die ‘kwestie doop’ zien te komen, want anders sta je lijnrecht tegenover elkaar als je een kindje krijgt: wel of niet dopen? Nou, het is denk ik duidelijk dat zo’n relatie heel verrijkend kan zijn, maar ook enorm veel energie kan vergen. Merk je dat je er niet uitkomt, zeg dan niet: dat komt later wel. Bespreek het eerlijk en overweeg ernstig om elkaar los te laten, hoe schrijnend ook... Want een diepe geestelijke eenheid is in het huwelijk cruciaal!

Hartelijke groet,
Ds. T. A. Bakker

Ds. T.A. Bakker

Ds. T.A. Bakker

 • Geboortedatum:
  07-02-1995
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nieuwe-Tonge
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

baptisme
geen reacties

Terug in de tijd

Vraag aan ds. Vreugdenhil: Verschillende jaren geleden is God in mijn leven gekomen en is Christus aan mijn ziel geopenb...
2 reacties
17-07-2013
Enkele vragen over het boek Samuël. Als eerste 1 Samuël 5:6. Er wordt gezegd: Met spenen. Maar wat wordt hier mee bedoel...
geen reacties
17-07-2005
Beste Geref. Gemeente dominee, Afgelopen zondag hadden wij een student die in onze Ger. Gemeente preekte.Echt dominee,...
geen reacties
17-07-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering