Opknappen voor God

Ds. A. de Lange / 1 reactie

13-05-2020, 15:57

Vraag

Je hoeft en mag je niet op (te) knappen voor God, alleen dat begrijp ik toch niet helemaal. Je moet komen zoals je bent. Maar toch moet ik stoppen met de zonde? Neem voorbeeld seksuele zonde met mijn vriend. Daar moet ik toch mee stoppen? Is dat dan niet opknappen voor God? En daarbij gezegd, het lukt me niet om te stoppen. Ik vind dat heel moeilijk uit elkaar te halen.

Gisteren nog de preek gehoord dat een mens, vies vuil zondig is en zichzelf niet kan opknappen. Dus wat kan ik dan doen? Alleen maar bidden met mijn goddeloze hart en m’n verstand? Ik kan er helemaal niks van. Ik word daar eerlijk gezegd wel heel verdrietig van. Ik wil het ook helemaal niet en elke keer zo opstandig.

Ik kan ook zeggen dat ik bijna ga trouwen, wat ik heel fijn vind, want het lukte allemaal eerst niet om een huis te vinden. Maar kan ik dat dan als een geschenk van God zien? Dat we ondanks deze zonde toch een huisje hebben gekregen. Ik vind dat persoonlijk wel wonderlijk, want verdiend hebben we het helemaal niet! Ik vind het heel lastig om hier mee om te gaan.

Antwoord

Je hoeft en mag je niet opknappen voor God. Zo moet en mag dat in de prediking gezegd worden. Maar we moeten het wel op zijn plek in de prediking laten staan er niet de hele prediking van maken, want dan functioneert het niet goed meer.

Wat is de hele prediking? 1. Bekeer je van je zonden en 2. geloof het evangelie dat de Heere Jezus je zaligmaakt, redt, vergeeft en vernieuwt.  Op welke plek staat het in die prediking dat je je niet hoeft en mag opknappen? Als je 1 serieus genomen hebt en met 2 bezig bent.  Als je 1 niet serieus neemt kun je met 2 niks beginnen en is het nog niet voor je aan de orde dat je je niet hoeft op te knappen. 

Zelf voel je dat aan. Je schrijft over seksuele zonde met je vriend. Jullie zijn nog niet getrouwd. En jullie gaan op seksueel vlak met elkaar verder dan door God bedoeld is in verkeringstijd. Is dat zonde? Ja. Moet je daarmee stoppen? Ja. Zoals we met elke zonde moeten stoppen waarvan we ons bewust worden. God roept ons tot bekering. En bekering houdt in dat je stopt met op jezelf te vertrouwen, dat je God gaat geloven, dat je Zijn geboden gaat houden en dat je je door Zijn Geest laat leiden.  Is dat een optie dat we ons bekeren, eigen vrije keuze? Nee het is EIS. God eist het van ons. 

Je vraagt: dus wat kan ik dan doen? Doe wat je doen moet. Op allerlei terreinen van je leven. Ook in de omgang met je vriend. Onderken voor jezelf en met elkaar het zondige van jullie vooruitgrijpen op het huwelijk in de seksuele omgang en ga rein met elkaar leven.  Ja, dat is een strijd, een geweldige strijd. Die je tot hiertoe verloren hebt. “Het lukt me niet om te stoppen”, zeg je. Maar luister dan niet naar de duivel. Hij zegt tegen je: het lukt je nooit. Wees eerlijk voor God en tegenover elkaar. Maak afspraken over hoe jullie het anders gaan doen. Niet meer samen op plekken waar het gemakkelijk kan gebeuren. Ga wandelen in plaats van je samen in stille ruimtes begeven. Zorg dat je mensen om je heen houdt. Wees streng voor jezelf en elkaar. Je zult er respect voor jezelf en elkaar mee terugvinden. Je zult meer gelegenheid hebben om elkaar geestelijk te kennen en te ontmoeten. Je zult je voorbereiden op een getrouwd leven, waarin je ook seksuele zelfbeheersing moet beoefenen, want je denkt toch niet dat er in het getrouwde leven altijd gelegenheid is om elkaar seksueel te ontmoeten? 

Bekeer je tot God. Dat kun je niet. Daar kun je helemaal niks van, zoals je schrijft. Tenminste niet op de manier dat je jezelf geestelijk gezien verandert, zodat je leven met God echt van binnenuit gebeurt.  Je wilt het niet eens en bent in wezen tegen God in.  Maar de Heilige Geest werkt zo dat Hij ons in deze nood klein maakt voor God. Schuldig en onrein, middenin de strijd tegen de zonde, vol tekort en gebrek roep je tot God om genade en vergeving en je smeekt Hem om vernieuwing. 

En middenin je strijd wordt Jezus Christus je door God gepredikt. Hij is je Verlosser en Redder. Hij is gestorven voor de zonde, met de misdadigers gerekend in jouw plaats. Hij wil je Heere en Koning zijn. Hij vraagt je Hem je hart te geven en Hij wil er in komen wonen. Hij maakt je schoon en rein. En middenin in je strijd zeg je dan misschien: maar ik ben nog niet volmaakt, ik ben nog steeds zwak, ik ben nog steeds geneigd tot zonde. En dan hoef je je niet eerst op te knappen. Maar je mag je eerst door Hem laten reinigen, redden en vernieuwen. 

Als het op dit moment zo is, dat je je schuldig weet over je zonden, dat je ze “na ernstig overleg” (Psalm 32!) belijdt en je neemt je voor met je zonden te breken, dan mag ik op dit moment tegen je zeggen: wacht dan niet langer met tot de Heere Jezus te vluchten en je aan Hem gewonnen te geven. Bekeer je en geloof het evangelie dat de Heere Jezus je zalig maakt, redt en vernieuwt. 

Neem deze gedeelten aandachtig tot je en zoek de weg te gaan die ze je wijzen: 1 Joh. 1:6-9:

“Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Ps. 32:3-5:

“Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.”

Joh. 8:3-11:

“En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.”

Dat God goed voor jullie wil zijn, zonder dat je het verdient, beleef je doordat jullie toch een huis gevonden hebben en nu kun je trouwen. Beleef Zijn goedheid ook daarin dat Hij je leven echt wil vernieuwen door Zijn genade en Geest. Bekeer je en geloof het Evangelie. En nee, dan hoef je je niet op te knappen als je bij Christus komt!

Nieuw-Lekkerland,
Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
1 reactie
Jan1931
18-05-2020 / 20:40
Wat een mooi en uitgebreid antwoord geeft ds. A. de Lange.
Als ik zo je vraag lees dan denk ik aan een weegschaal; een balans. Aan de ene kant alles van jezelf; aan de andere kant dingen van God.
Als je zondags naar de kerk gaat wordt verwacht dat je gelooft wat daar verkondigt wordt. Als je alleen hoort over: je bent vies, vuil en zondig dan gaat de boodschap van het evangelie aan je voorbij. Het evangelie zegt dat je alles wat van jezelf nog op de weegschaal ligt weg moet en er genade van God voor in de plaats legt. "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt" Wees radicaal en vertrouw op God.

Terug in de tijd

Hoe werden in de Bijbel mannen tot het ambt van herder en leraar geroepen? Werd er niet gewoon iemand uit de gemeente ge...
3 reacties
12-05-2011
Ik vraag mij af wat de gedachte is achter bloemen bij een begrafenis. Ik kom zelf uit kringen waar altijd op de rouwkaar...
2 reacties
12-05-2014
Als je in je gedachten bidt, kan en wil God het dan ook horen en verhoren? Als ik bijvoorbeeld op school ben, of ergens ...
geen reacties
12-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering