Soms zo lauw

Ds. J. Driessen / geen reacties

23-01-2006, 00:00

Vraag

Ik weet van mezelf dat ik zelf niks aan mijn bekering kan toedoen. Soms voel ik dat echt, maar bid ik of de HEERE JEZUS mijn BORG wil worden, maar dan is het zo verstandelijk. Ik weet dat ik ellendig ben, maar ik leef gewoon door. Wel probeer ik mij aan de wet te houden. Ik weet dat dat zeker niet voldoende is. Ik ben soms zo lauw. Dan is de BIJBEL een gesloten BOEK. Hoe kan ik 'goed' bidden?

Antwoord

Beste vriend(in),
 
Het is wat moeilijk om met elkaar te ‘praten’ als je elkaar helemaal niet kent, en ook niet weet van iemands achtergrond, leeftijd, e.d. De vragen die je stelt zijn echter wel herkenbaar en worden ook al vele eeuwen gesteld door mensen die de Heere zoeken. Laat ik je daarom maar antwoord geven met een stukje uit onze Dordtse Leerregels (I,16) en je aansporen om bij de Heere aan te houden. Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hén het oog, die need'rig knielen!
 
Hier dan het stukje: "Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, den vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, den roem in God door Christus, in zich nog niet krachtiglijk gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden, wanneer zij van de verwerping horen gewagen, noch zichzelven onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar den tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen, en dien met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen, die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, Hem alleen te behagen, en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in den weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen, als zij wel wilden; aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat Hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen, en het gekrookte riet niet zal verbreken".
 
Met hartelijke groet,
Ds. J. Driessen

Ds. J. Driessen

Ds. J. Driessen

 • Geboortedatum:
  25-07-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Gravenhage
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritaat

Tags in dit artikel:

lauwheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 31 jaar en stiefmoeder van 2 kinderen. Samen met mijn man hebben we nog twee kinderen gekregen. De kinderen van m...
6 reacties
24-01-2018
Ik loop al drie weken met een borstontsteking en heb twee maal antibiotica gehad, wat niet helpt. Wat nu?
2 reacties
23-01-2012
Moet stille tijd altijd iets ‘strengs’ zijn, zoals extra vroeg je bed uit ervoor en voldoen aan allerlei regels, volgord...
1 reactie
23-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering